เพิ่มภาพวาดสะท้อนวิถีชีวิตคนสงขลา 15 จุด กระตุ้นการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า


14 ก.ย. 2559

จังหวัดสงขลา เดินหน้าเนรมิตฝาผนังของบ้านเรือนบนถนน 3 สาย ย่านเมืองเก่าสงขลา Street Arts หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้แคมเปญสงขลามหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กิจกรรม Street art ย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นหนึ่งในโครงการสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยววิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจังหวัดสงขลา สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1,980,000 บาท เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลและได้กำหนด วิสัยทัศน์ “สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ

36.jpg

โดยใช้การท่องเที่ยวในกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่น ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของสงขลาภายใต้ 15 วาระ สงขลาน่าเที่ยวและภายใต้แคมเปญสงขลามหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา

กิจกรรม Street art ย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นการเนรมิตฝาผนังของบ้านเรือนบนถนน 3 สาย คือถนนนอก ถนนนครในและถนนนางงาม โดยศิลปินที่จะมาทำการถ่ายทอดงานศิลปะบนฝาผนังและปะติมากรรมได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยทักษิณ และเมจิกอายส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพ 3 มิติ มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับกลิ่นอายวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา

ซึ่งภาพฝาผนังสามารถถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตคนสงขลาผ่านภาพวาดทั้ง 15 จุด อาทิ อาแปะเปิดประตู ยื่นหมวกกันน็อค ,ภาพเด็ก 3 สามเชื้อชาติ ไทย มุสลิมและจีน ,ภาพเรือสำเภา โรงสีแดง,ภาพร้านบะหมี่(หมี่เปี่ยก),ภาพการทำข้าวเกรียบ,ภาพการทำบูดู ,ภาพหมาแมวหนู,ภาพกำแพงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นต้น ซึ่งภาพวาดฝาหลังทั้ง15จุดจะแล้วเสร็จพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวปลายเดือนกันยายนนี้ อย่างแน่นอน….

37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว ปชส.สงขลา