น้ำทะเลสาบสงขลาขุ่นเหลืองจากน้ำทั่วสารทิศกระทบปลากระพงขาวในกระชังหนัก


24 ธ.ค. 2559

น้ำในทะเลสาบสงขลามีสีขุ่นเหลืองจากฝนที่ตกและน้ำจากคลองสาขาไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาส่งผลกระทบกับปลากะพงขาวในกระชังต้องหยุดเลี้ยงไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งเพราะเสี่ยงช๊อคตายและเป็นโรคเห็บเกาะเหงือกและเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงฤดูมรสุมของทุกปี

DSC09237.JPG

วานที่ 23 ธ.ค. 59 ที่ จ.สงขลา จากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องในระยะนี้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้สภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาเริ่มมีสี่ขุ่นเหลืองจากปริมาณน้ำจากคลองสาขาที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาเป็นจำนวนมากและเป็นน้ำโคลน ส่งผลกระทบต่อปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังโดยตรงเนื่องจากปลาเริ่มมีอาการเบื่ออาหารและกินอาหารได้น้อยลง

นายจารึก กาลานุสนธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง หมู่ที่ 7 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา กล่าวว่า  ในช่วงนี้ของทุกปีสภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาจะมีสีขุ่นเหลืองซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เกษตรกร โดยจะสังเกตจากขณะที่ให้อาหารปลาจะกินอาหารครั้งแรกและไม่กินอีกเลย เนื่องจากสภาพน้ำขุ่นเหลือง เกษตรกรเจอสภาพน้ำแบบนี้ และจำเป็นต้องรีบจับขายเพราะกลัวว่าปลาจะช๊อคตายยกกระชัง รวมทั้งปัญหาปลาเป็นโรคเห็บเกาะเหงือกทำให้ปลาอ่อนแอและตายลง

ขณะนี้เกษตรกรได้ทำการรื้อกระชังขึ้นและหยุดเลี้ยงไปกว่าครึ่งหนึ่ง จะรอไปจนกว่าจะพ้นฤดูมรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือหลังเดือนมกราคม เพื่อให้สภาพความเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลกลับคืนสู่ภาวะปรกติ จึงเริ่มเลี้ยงใหม่ เพราะหากยังอยู่ในสภาพแบบนี้เสี่ยงกับการขาดทุนมีสูงมาก

DSC09242.JPGDSC09248.JPGDSC09252.JPG