เศรษฐกิจบ้านเรา

ธปท.ใต้คาดภาวะเศรษฐกิจใต้ ปี 60 ยังขยายตัวต่อเนื่อง

เมื่อ: 13:59 น. 3 ก.พ. 60   2254 ครั้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ทั้งปีที่แล้วและคาดการปี2560 ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้

IMG_2990.JPG

วันที่ 2 ก.พ. 60 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ปี 2559และแนวโน้มในปี2560 รวมแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้

โดยในส่วนของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในปี2559  ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญยังคงเป็นการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและการลงทุน ส่วนการท่องเที่ยวก็ยังคงขยายตัวดีแม้จะได้รับผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ผิดกฏหมายและเงินริงกิตอ่อนค่า ประกอบกับรายได้เกษตกรที่กลับมาขยายตัวโดยเฉพาะครึ่งปีหลังทำให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวจากอุปสงค์ต่างประเทศ ส่งผลให้การส่งออกปรับตัวดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวทำให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามราคาอาหารที่ปรับสูงขึ้น ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ

IMG_2979.JPG

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ในปี 2560 จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคใต้คือ ความไม่แน่นอนจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความไม่แน่นอนของการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน

ส่วนแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ ทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลายแห่งได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว และทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พิจารณาปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้ต่ำลงได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเฉพาะตามความจำเป็นของลุกหนี้

01.jpg

และในส่วนของด้านการคุ้มครองและการให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ก็มีผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ในหลายรูปแบบอาทิ การให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1213 รวม 10,335 ราย การให้ความรู้ทางการเงินโดยตรงแก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีผู้ได้รับความรู้ทั้งสิ้น 3,380 คน

นอกจากนี้ทาง ธปท. ได้จัดโครงการต้นแบบในการสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน (Financial Literacy Lab Experiment) ด้วยการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และปรับพฤติกรรมทางการเงินที่ดีแก่กลุ่ม Gen Y ที่มีอายุ 18 - 25 ปี ด้วยแนวทางเชิงป้องกัน ให้รู้จักออมก่อนใช้ คิดก่อนจ่าย และไม่ก่อหนี้เกินตัว โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานภาคใต้ได้เริ่มจัดโครงการนี้แก่นักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เพื่อให้มีทักษะทางการเงินที่เหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และมีพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมในระยะยาว และได้หารือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อจัดโครงการในรูปแบบเดียวกับข้างต้น

002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg

 
เมื่อ: 13:59 น. 3 ก.พ. 60   2254 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ภาคใต้ ตอน บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เกษียณปลอดภัยจากเงินเฟ้อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เงินเฟ้อตัวร้าย ขโมยเงินในกระเป๋า
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน บัตรเดบิต เป็นได้มากกว่าบัตรถอนเงินสด
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และแสดงพลังความสามัคคี
เมื่อ: 11:34เศรษฐกิจบ้านเรา
ม.อ.สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 11:30ข่าวสารบ้านเรา
เซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 11:14ข่าวสารบ้านเรา
สพป.สตูล เดินหน้าแจงจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กทุกรายอย่างเท่าเทียม
เมื่อ: 11:09รอบรั้วการศึกษา

 1. ​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน
  16117 ครั้ง
 2. คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pretest โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  4655 ครั้ง
 3. สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​
  1956 ครั้ง
 4. ​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร
  1859 ครั้ง
 5. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ
  1536 ครั้ง
 6. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พาสื่อเยี่ยมชม ผลงานวิจัย ใช้งานได้จริง มุ่งช่วยเหลือชุมชน
  1479 ครั้ง
 7. ​ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองกาญฯ ทุ่งใหญ่ - น้ำน้อย เราก็มี สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ใครๆก็ไปเที่ยว
  1333 ครั้ง
 8. ​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
  1261 ครั้ง
 9. นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
  1108 ครั้ง
 10. ​รีวิวโครงการ ศุภาลัย การเด้นวิลล์ บ้านพรุ "ความสุขและความภูมิใจที่คุ้มค่า"
  1106 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และแสดงพลังความสามัคคี
  0 ครั้ง
 2. ม.อ.สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 3. เซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 4. สพป.สตูล เดินหน้าแจงจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กทุกรายอย่างเท่าเทียม
  0 ครั้ง
 5. Makassar
  0 ครั้ง
 6. ​โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดหนูน้อยยอดนักออม
  0 ครั้ง
 7. ​SILVANO บ้านมีสไตล์ตอบโจทย์ความเป็นส่วนตัวบนทำเลใกล้ ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. พช.เชิญชวนส่วนราชการร่วมแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลาทุกวันพฤหัสบดี ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
  0 ครั้ง
 9. วธ.สงขลา มอบรางวัลยกย่องบุคคล-องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬา "อุดรธานีเกมส์"
  0 ครั้ง