มอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านหัวเขา สิงหนคร


10 มิ.ย. 2560

พลังงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) เปิดป้ายโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านแก้ปัญหาการตากแห้งผลผลิตทางการประมง ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House)

 (9 มิ.ย. 60) นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในพิธีเปิดป้ายโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านบนเมือง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี นายกฤชณัทท พลรัตน์ ปลัดอาวุโส อำเภอสิงหนคร พร้อมด้วย นางอังกาบ ยานะวิมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง ร่วมเป็นผู้รับมอบ

95.jpg

ทั้งนี้ มีนายโฆเซ่ อิสเกียรโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี อี ซีฯ พร้อมด้วย นางภาวิณี ทับเป็นไทย ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 430,000 บาท ในการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ทางพลังงานจังหวัดสงขลา ได้สนองแนวทางการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในการสนับสนุนชาวประมง เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่า และคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ สู่ประเทศไทย 4.0 จึงได้เสนอโครงการด้านการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการตากแห้งผลผลิตบนพื้นที่ไหล่ทางให้กับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและแมลงรบกวน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

ด้าน นางอังกาบ ยานะวิมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง กล่าวว่า พี่น้องชาวประมง เกษตรกร และชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมในการทดลองนำผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือ ปลาหลังเขียวหวานอบแห้งมาเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงทดลอง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดี และมีคุณภาพต่อไป

94.jpg96.jpg97.jpg