เศรษฐกิจบ้านเรา

ส.อสังหาฯสงขลา พร้อมปั้นเซียน ที่พัก-โรงแรม เตรียมอบรม RE-CU HOTEL IN SONGKHLA

เมื่อ: 13:15 น. 9 ส.ค. 60   1677 ครั้ง

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรม หลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” ปั้นความรู้ ใส่ไอเดีย เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและโรงแรมอย่างมืออาชีพ

20727274_1391045491010228_23448584_o.jpg

วันนี้ (9 สิงหาคม 2560) ที่โรงแรมหรรษาเจบี สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรม หลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” ปั้นความรู้ ใส่ไอเดีย เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและโรงแรมอย่างมืออาชีพ มีนางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  , นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา , นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า RE-CU เป็นโครงการอบรมทางวิชาการด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย  โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีผู้เข้าผ่านการอบรมมาแล้ว มากกว่า 5,500 คน

จากนโยบายภาครัฐที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากถึง 32.58 ล้านทริป  ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และในส่วนของจังหวัดสงขลาเมื่อปี 2559 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวจำนวน 6.684 ล้านทริป สร้างรายได้ให้จังหวัดสงขลาจำนวน 52,976 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดสงขลาจะต้องคิดสิ่งใหม่เพื่อสร้างแพลทฟอร์มใหม่ (New Platform) โดยต้องค้นหาจุดขายใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พำนักในจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยื่นในอนาคต

20727643_1391045467676897_1877953033_o.jpg

ดังนี้น RE-CU  จึงมีความมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของประเทศไทย มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ทั้งทางด้านองค์ความรู้ในการลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมถึงการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจโรงแรม  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การบริหารจัดการด้านบุคลากรสายอาชีพโรงแรม การปฏิบัติการให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานการวิเคราะห์ทางเลือกในการเลือกใช้ CHAIN (HOTEL CHAIN) โดยในหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวช่าญที่มีประสบการณ์โดยตรง ทางด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม นักลงทุนธุรกิจโรงแรม มาช่วยสร้างเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถเตรียมพร้อมต่อการลงทุน และพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ หลักสูตร RE-CU HOTEL (INVESTMENT AND MARKETING)  ยังจัดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมและมีแนวคิดในการที่จะประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท HOSTEL  อพาร์ทเมนท์ เพื่อที่จะสามารถเข้ามาบริหารจัดการทางธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีระบบและเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี และสำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงแรมอยู่แล้ว เพื่อจะพัฒนาความรู้ใหม่ตลอดจนได้เพิ่มศักยภาพและปรับกระบวนคิดวิเคราะห์ให้ตกผลึกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งเครือข่ายทางธุรกิจ NETWORKING อย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการอบรมทางวิชาการหลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA 2017” ขึ้น โดยมุ่งหวังสร้างสรรค์ผู้ประกอบการให้ได้เพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาให้เป็นจังหวัดนำร่องในระดับต้นในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป รวมถึงช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม สู่ความสำเร็จในจังหวัดสงขลาต่อไป นางสาวศิริวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

1.บทบาท การพัฒนาการท่องเที่ยวและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต และกฎหมายที่สำคัญ

2.รูปแบบและการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม

3.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม

4.การวิเคราะห์การลงทุน และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

5.ระบบการบริหารจัดการสำนักงาน

6. กรณีศึกษาตัวอย่างโรงแรมประเภทต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารโรงแรมโดยตรง

7.การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงแรมประเภทต่างๆ  โดยเน้นโรงแรมตัวอย่างที่สร้างจุดเด่นในการขายและสไตล์การตกแต่งออกแบบแตกต่างไม่เหมือนใคร รวม 2 คืน 3 วัน

8.Final Presentation โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษากรณีศึกษาอย่างเข้มข้นตามกระบวนวิธีให้ได้ประสิทธิภาพโดยตรงแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ โครงการอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรมหลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 29 ตุลาคม 2560 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.30-16.30 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 086-598-4444 และ Email songkhlare@gmail.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทาง http://www.songkhlarea.org

20751384_1662561427147331_1013412297_n.jpg

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข

IMG_8659.JPG

นายธนวัฒน์ พูนศิลป์

20771727_1391041667677277_1328553780_o.jpg

นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์

20726922_1662561420480665_1427848058_o.jpg

IMG_8651.JPGIMG_8679.JPGIMG_8672.JPGIMG_8632.JPG20731231_1662540173816123_1686725522_n.jpg20727650_1662540177149456_800278066_o.jpg

 

 
เมื่อ: 13:15 น. 9 ส.ค. 60   1677 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่
พร้อมจัดบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่งครั้งที่ 8 มีแน่โปรฯ ฟรีโอน เริ่มต้นความสุขไม่รู้จบ
ส.อสังหาฯสงขลา พร้อมเปิดจองบูธงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่ง'60 ครั้งที่ 7
ส.อสังหาฯสงขลา ส่งมอบห้องน้ำและเครื่องเล่นสนาม ให้โรงเรียนวัดเนินพิชัย
ข่าวล่าสุด
​นายกนครสงขลา ตรวจสอบพร้อมชี้แจงกรณีพบซากลิงตกลงไปตายในแทงค์น้ำบริเวณเขาตังกวน
เมื่อ: 16:02ข่าวสารบ้านเรา
​โคคา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุข
เมื่อ: 15:53เศรษฐกิจบ้านเรา
​เชฟรอน ช่วยชีวิตเต่าทะเลติดอวนประมวงชาวบ้าน สะท้อนปัญหาขยะในทะะเลไทย
เมื่อ: 15:05คอลัมน์แนะนำ
​"นิพนธ์" สั่งอจน.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง และวางแผนดูแลพื้นที่คลองวงรอบรับศูนย์ราชการใหม่
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  481 ครั้ง
 2. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  465 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  325 ครั้ง
 4. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  320 ครั้ง
 5. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  309 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  282 ครั้ง
 7. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  272 ครั้ง
 8. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  268 ครั้ง
 9. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  268 ครั้ง
 10. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  267 ครั้ง
 1. ​นายกนครสงขลา ตรวจสอบพร้อมชี้แจงกรณีพบซากลิงตกลงไปตายในแทงค์น้ำบริเวณเขาตังกวน
  0 ครั้ง
 2. ​โคคา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุข
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอน ช่วยชีวิตเต่าทะเลติดอวนประมวงชาวบ้าน สะท้อนปัญหาขยะในทะะเลไทย
  0 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" สั่งอจน.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง และวางแผนดูแลพื้นที่คลองวงรอบรับศูนย์ราชการใหม่
  0 ครั้ง
 5. ​ลิวงค์ พร้อมยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ
  0 ครั้ง
 6. กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา14 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 7. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  0 ครั้ง
 8. เกษตรเขต5 เร่งสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
  0 ครั้ง
 9. ​เจ้าหน้าที่ตรวจยึดถังแก๊สเป็นจำนวนมากในโรงเรียนปอเนาะ พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  0 ครั้ง