เศรษฐกิจบ้านเรา

เผยผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อ: 09:32 น. 4 ก.ย. 60   618 ครั้ง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.สงขลา แถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

24_resize.JPG

ช่วงบ่ายวานนี้ (3 ก.ย. 60) ที่ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนทางด้านการเกษตรที่หลากหลายในทุกพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ (3 ก.ย. 60) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และผลการขับเคลื่อน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

สำหรับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 ปัจจุบันมีจำนวน 129 แปลง เป็นแปลงใหญ่ ปี 2559 จำนวน 29 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 120 แปลง มีสินค้า จำนวน 19 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ มะนาว ส้มโชกุน ส้มโอปูโก มะพร้าว ฝรั่ง สละ กล้วยหิน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผึ้ง แพะ และกุ้งขาว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 11,423 ราย บนพื้นที่ 80,058 ไร่ ขณะที่การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แก้ไขปัญหาเกษตรชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรในชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวน 77 ศูนย์ ประกอบด้วยสินค้าหลักได้แก่ ข้าว 21 ศูนย์ ยางพารา 31 ศูนย์ ปาล์มน้ำมัน 8 ศูนย์ มังคุด 6 ศูนย์ ลองกอง 5 ศูนย์ ทุเรียน 3 ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สละ 1 ศูนย์ จำปาดะ 1 ศูนย์ เป็นศูนย์ระดับดี จำนวน 46 ศูนย์ และระดับปานกลาง จำนวน 31 ศูนย์ และในส่วนของ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีเป้าหมายพื้นที่ 706 ชุมชน จำนวน 2,975 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 1,700 ล้านบาท ดำเนินการตามกรอบ 8 กิจกรรม และด้านเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการและทฤษฎี รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการแสดงผลงานจากโครงการต่างๆ อาทิ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการไข่เค็มชายทะเลปากแตระ จ.สงขลา เกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาวจังหวัดปัตตานี แปลงใหญ่ข้าวหอมกระดังงา ข้าวซีบูกันตัง จ.นราธิวาส

20_resize.JPG16_resize.JPG8_resize.JPG5_resize.JPG4_resize.JPG3_resize.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 

 
เมื่อ: 09:32 น. 4 ก.ย. 60   618 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สงขลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้จนเกษตรกร 4.0
เกษตรกรสงขลา รับความรู้ผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พืชปลอดสาร คนปลอดภัย
รมว.เกษตร มอบนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
ข่าวล่าสุด
จับบุหรี่เถื่อน 2,310 ซอง หลังเข้าตรวจค้นภายในร้านค้ากลางเมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 10:27ข่าวสารบ้านเรา
มรภ.สงขลา ใช้แบบจำลองคณิตฯ วิเคราะห์การแพร่กระจายเอดส์-วัณโรค
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
เปิดงาน นัดพบแรงงานสงขลา TSU Job Fair 2018 มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครงานอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ: 15:44เศรษฐกิจบ้านเรา
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
เมื่อ: 15:18ข่าวสารบ้านเรา

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35235 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11617 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11528 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10758 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  10514 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6576 ครั้ง
 7. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  6500 ครั้ง
 8. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5890 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5544 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5514 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2877 ครั้ง
 3. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2543 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1472 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  952 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  869 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. กลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก เริ่มได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง-วอนรัฐหามาตรการช่วย
  566 ครั้ง
 10. อุบัติเหตุรถชนเก๋งกับจยย. ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ถ.สายเอเซีย เสียชีวิต1ราย
  547 ครั้ง