เศรษฐกิจบ้านเรา

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ฉลอง 9 ปี ความสำเร็จธุรกิจไมซ์ภาคใต้

เมื่อ: 12:06 น. 23 พ.ย. 60   681 ครั้ง

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จัดงาน ๙ ก้าว ๑๐ ฉลอง 9 ปี แห่งความสำเร็จธุรกิจไมซ์ภาคใต้ พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในจังหวัดสงขลา สู่การเป็น MICE City รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในอนาคต

page.jpg

วานนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2560 ) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดงาน “๙ ก้าว ๑ ๐” ฉลอง 9 ปีแห่งความสำเร็จในธุรกิจไมซ์ภาคใต้ มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด , คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , คุณชิต สง่ากุลพงศ์ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส หอการค้าจังหวัดสงขลา , คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง นับตั้งแต่ปี 2551 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้เปิดให้บริการจัดประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า เรามีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาโดยตลอด จึงได้มีการต่อสัญญามาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่ได้ต่อสัญญาในการบริหารต่ออีก 5 ปี คือ ระหว่าง ปี 2560 - 2565

และทาง ม.อ.ได้มีความร่วมมือกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ในการผลิตบุคลากรด้านไมซ์ ที่มีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการดึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

IMG_5704.JPG

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ด้าน นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เปิดเผยว่า การจัดงาน “๙ ก้าว ๑ ๐” ในครั้งนี้ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจเราในการบริหารศูนย์ประชุมฯ ต่อไปอีก 5 ปี  ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ศูนย์ประชุมมีศักยภาพ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลา-หาดใหญ่และภาคใต้โดยรวม เรามุ่งเป็น one stop service  ซึ่งตอนนี้ ก็เป็นพี่เลี้ยง ให้น้องๆ นักศึกษาของ ม.อ.ได้เป็นออแกไนซ์จัดงานเอง สร้างประสบการณ์ให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้

Mr.Sakchai Pattarapreechakul.jpg

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล

นอกจากนี้ในด้านอื่นๆที่เรามอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ หรือธุรกิจต่างๆ อาทิ ยางพารา การประมง ที่เราจะนำจุดเด่น เรื่องต่างๆ สามารถผันมาเป็นงานประชุม งานสัมมนา นิทรรศการได้ไหม จะทำอย่างไรให้เกิดเป็นงาน เกิดเป็นอีเว้น เพื่อให้ธุรกิจมีการต่อยอด มีความต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนตลอดไป

“เราจะพัฒนาน้องๆ ที่นี้ ให้สามารถทำตัวงานให้เป็น one stop service  สร้างงาน บริหารจัดการงานเอง ทำให้เกิดธุรกิจต่างๆ ตรงนี้ให้ได้มากขึ้น และเราจะนำงานที่กรุงเทพฯ ลงมาให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน สุดท้ายเชื่อมั่นว่านอกจาก จะสามารถผลักดันสงขลาร่วมกับทุกภาคส่วนให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ในระดับประเทศได้แล้ว จะสามารถขยายการทำงานในอนาคตที่รองรับการจัดงานไมซ์ในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน”

IMG_5741.JPG

ศูนย์ประชุมมีอัตราการเช่าพื้นที่ในการจัดงานและมีความต้องการจัดงานที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งสัดส่วนของจำนวนการจัดงานแต่ละประเภทออกเป็น 5 กลุ่มคือ การจัดประชุม สัมมนา 51% การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า 16% งานเลี้ยง งานแต่งงาน 10% งานคอนเสิร์ต การแสดง 7% และอื่นๆ 16% โดยงานที่จัดขึ้นเป็นงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 95% นอกจากนั้นเป็นงานระดับนานาชาติ ในลักษณะของการร่วมจัดระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ 5% สร้างยอดเงินสะพัดและรายได้ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นรวม 6,500 ล้านบาท

ขณะที่ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 1.8 ล้านคน มีรายจ่ายต่อคนประมาณ 2,500 บาท เกิดการใช้จ่ายเงินจากผู้เข้าร่วมชมงานถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งงานที่ประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมชมงานมากที่สุด คือ งาน OTOP ทั่วไทย, Motor Show Hat Yai, บ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง, โฮมโปร แฟร์, Coffee Tea & Bakery Fair, Summer Bitter Sweet และงาน Songkhla Travel Fair

IMG_5842.JPG

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ได้รับการยอมรับจากผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งในด้านการบริหารพื้นที่ การบริหารการจัดงาน เกิดการจัดงานหลากหลายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วมชมงาน และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มีการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน และพัฒนาการบริการที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดงานในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ อีกด้วย

IMG_5761.JPGIMG_5841.JPGIMG_5835.JPGIMG_5826.JPGIMG_5807.JPGIMG_5769.JPGIMG_5787.JPGIMG_5713.JPGIMG_5796.JPGIMG_5695.JPGIMG_5692.JPG

 
เมื่อ: 12:06 น. 23 พ.ย. 60   681 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ภาควิชากายวิภาศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 61
หลักสูตร บธ.บ. คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงาน บ. GENERALI LIFE INSURANCE
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการอบรม มาตรฐาน อย. กับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
ศิษย์เก่าคนแรก สภาฯ ม.อ.เลือก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นอธิการบดีคนใหม่
ข่าวล่าสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวนกว่า 455 อัตรา
เมื่อ: 13:18ประชาสัมพันธ์
กฟผ.ร่วมงานเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการเยาวชนคุณธรรม สัจจะ สันติสุข (ยุวพุทธบุตร)
เมื่อ: 12:51ประชาสัมพันธ์
ทหาร ลุยจับแหล่งค้าน้ำมันเถื่อนที่สะเดา จำนวน 5 ที่หมายได้ของกลางหลายร้อยลิตร
เมื่อ: 11:50Gimyong Style
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ จับรถหรู 2คันคนไปกระท่อมมาเต็มคันรวมน้ำหนักเกือบ 1ตัน
เมื่อ: 11:40Gimyong Style

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35152 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11536 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11439 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10687 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  8805 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6534 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5862 ครั้ง
 8. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  5861 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5484 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5450 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2584 ครั้ง
 3. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2540 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1471 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  943 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  868 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. อุบัติเหตุรถชนเก๋งกับจยย. ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ถ.สายเอเซีย เสียชีวิต1ราย
  547 ครั้ง
 10. ร่วมเชียร์หนุ่มหล่อจากหาดใหญ่ น้องสไปร์ท ในเวทีไมค์ทองคำเด็ก
  525 ครั้ง