รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา มอบรางวัล ‘ปิตาภรณ์แผ่นดิน’ เชิดชูเกียรติ 6 ผู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ: 12:13 น. 10 มี.ค. 61   1402 ครั้ง

มรภ.สงขลา มอบรางวัลปิตาภรณ์แผ่นดิน เชิดชูเกียรติ 6 อาจารย์เกษียณและศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยกเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  

01.jpg

 นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้ประกอบคุณความดีในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ดำเนินต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ สำนักศิลปะฯจึงได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ารับรางวัลปิตาภรณ์แผ่นดินจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์เกษียณและศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
นายโอภาส กล่าวว่า สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลปิตาภรณ์แผ่นดิน มีทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 

1. นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ หรือ “ครูฑูรย์” ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสงขลา ผันตัวเองเก็บเกี่ยวความรู้เปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา “ชาวบก” หรือชาวคาบสมุทรสทิงพระ แนะการทำเกษตรแบบพอเพียงอย่างถูกวิธี รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ 

นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์.jpg

2. นายโชติ ไกรศิริ ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสงขลา จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล มีประสบการณ์การสอนเป็นระยะเวลา 38 ปี ครูโชติเป็นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ สอนเด็กให้รูจักการฝึกฝนและพึ่งพาตนเองให้ได้ ตั้งแต่การสอนให้อ่านหนังสือ การใช้ภาษาไทย เล่นดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน 

นายโชติ ไกรศิริ.jpg
คนที่ 3. นายสวน หนุดหละ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ผู้ถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธานนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นผู้พัฒนารูปแบบใหม่ให้กับงานแทงหยวก ด้วยการคิดลวดลายผสมผสานขึ้นมา ปัจจุบันได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน และรับเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่ออนุรักษ์งานแทงหยวกมิให้สูญหายไป 

นายสวน หนุดหละ.jpg

4. นายนครินทร์ ชาทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2527 รับราชการครู สนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ทำการแสดงเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักในนามหนังนครินทร์ ชาทอง ปัจจุบันเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง ประจำปี พ.ศ.2540

อ.นครินทร์ ชาทอง.jpg

คนที่ 5. นายสมพร คณะนา ศิษย์เก่าปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏสงขลา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ปัจจุบันเป็นครูสอนประจำแผนกช่างเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายสมพร คณะนา.jpg

6. ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อดีตอาจารย์สถาบันราชภัฏสงขลา ได้รับการฝึกฝนการรำโนราและครอบมือจากขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางโนรา อ.ธรรมนิตย์ จึงฝึกเรียนท่ารำต่างๆ ที่เป็นแบบฉบับโนราโบราณ มีผลงานการแสดงมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝึกรำโนราสำหรับเผยแพร่ด้วย

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา) 

 
เมื่อ: 12:13 น. 10 มี.ค. 61   1402 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา พัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวสตูล
มรภ.สงขลา อบรมฟรีการทำธุรกิจเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ ปั้นผู้ประกอบการใหม่
มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย
มรภ.สงขลา เพิ่มทักษะครูปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ข่าวล่าสุด
หลายหน่วยงานได้ร่วมให้ความช่วยเหลือหนุ่มพิการที่ลุกนั่งไม่ได้ในพื้นที่รัตภูมิ ที่มีการแชร์ในโซเชียลแล้ว
เมื่อ: 17:14ข่าวสารบ้านเรา
พบประทัดยักษ์ประกอบเลียบแบบระเบิดนำไปวางไว้ใกล้โรงรถจักรริมทางรถไฟหาดใหญ่
เมื่อ: 17:05ข่าวสารบ้านเรา
เปิดงาน ONE STOP SHOPPING EXPO 4 งานใหญ่ในงานเดียว ครบจบทุกความต้องการ
เมื่อ: 16:28เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาโอเดียน เสิร์ฟความเป็นไทยสู่กลุ่มลูกค้ากลางเมือง
เมื่อ: 16:00เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6348 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6307 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5950 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5767 ครั้ง
 5. ลงตรวจสอบร้านอาหารริมหาดสมิหลา หลังโลกโซเชียลแชร์ภาพขายอาหารแพง
  5534 ครั้ง
 6. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  5007 ครั้ง
 7. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4689 ครั้ง
 8. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4193 ครั้ง
 9. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3723 ครั้ง
 10. บุกรวบนักค้ายาทิ้งเมียสาวรับเคราะห์แทนคนเดียวแม้ร่ำให้อ้อนวอนให้มามอบตัว
  3168 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง