เศรษฐกิจบ้านเรา

สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย พัฒนาธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มแขก ถูกใจคนรักสุขภาพ

เมื่อ: 19:33 น. 11 มี.ค. 61   1595 ครั้ง

ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยเป้าหมายสำคัญ คือ “เกษตรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมสั่งการทุกหน่วยงาน มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางการค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งเน้นที่คุณภาพมาตรฐานของสินค้า โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดการผลิต บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล
Image_ccda4d9.jpg

“โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตร” เป็นโครงการหนึ่งที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว มุ่งพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าสหกรณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ และสามารถนำมาปรับปรุงใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์
Image_04a1212.jpg

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิก ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยได้ดำเนินการแปรรูปส้มแขก เป็นผลิตภัณฑ์ส้มแขกแห้งและน้ำส้มแขกของสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขก และอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปัจจุบันได้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกอย่างต่อเนื่อง โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เริ่มจากกระบวนการผลิต คือ รับซื้อผลิตภัณฑ์ส้มแขกจากสมาชิกสหกรณ์โดยตรง กระบวนการแปรรูป และกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดจำหน่ายโดยตรงให้กับพ่อค้าเอกชน และตลาด CDC ของสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์น้ำส้มแขก ผ่านการรับรองจากสถาบันบ่มเพาะธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้ได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคจากกลุ่มรักสุขภาพเป็นจำนวนมาก

ส้มแขกมีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถลดความดัน ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญอาหาร ช่วยสกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต (อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล) ไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามร่างกายได้ แต่จะนำไปเป็นพลังงานให้ร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียอีกด้วย

Image_820c568.jpg

นายนิติ  ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่ม ร่วมกันพัฒนาการประกอบอาชีพทั้งด้านการผลิต การตลาดมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชน ให้แข็งแรง พึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้ส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิต การพัฒนาวัตถุดิบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการสหกรณ์ ที่มีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกมีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการรวมกลุ่มร่วมมือกันพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน
 

Image_57d7ea0.jpgImage_06120f6.jpgImage_7fb52b0.jpgImage_8795deb.jpgImage_4f97c33.jpgImage_040816b.jpgImage_e1b0918.jpg

 
เมื่อ: 19:33 น. 11 มี.ค. 61   1595 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สงขลา เปิดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร
สหกรณ์จังหวัดสงขลาต้อนรับ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 27
สหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ข่าวล่าสุด
มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย
เมื่อ: 10:40รอบรั้วการศึกษา
อบจ.สงขลา จับมือ อปท. ขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย อย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อ: 10:35ข่าวสารบ้านเรา
กระทรวงวิทย์ฯ ปลื้มเด็กใต้ใกล้ชิดวิทยาศาสตร์คับคั่ง ในมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จ.สงขลา
เมื่อ: 10:27เศรษฐกิจบ้านเรา
สภากาชาดไทย ร่วมออกพื้นที่ให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนพื้นที่อำเภอจะนะ
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6263 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6240 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5915 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5745 ครั้ง
 5. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  4925 ครั้ง
 6. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4639 ครั้ง
 7. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4092 ครั้ง
 8. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3580 ครั้ง
 9. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  3119 ครั้ง
 10. ทน.หาดใหญ่ เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าและริมถนนนพร้อมแจ้งพิกัดพื้นที่ผ่อนผัน
  2448 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง