เศรษฐกิจบ้านเรา

เตรียมจัด 3 งานคุณภาพ ปั้นคนรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

เมื่อ: 16:20 น. 21 มี.ค. 61   3743 ครั้ง

สสปน. จับมือหลักสูตรไมซ์ วจก. ม.อ. หาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. เตรียมจัด 3 งานคุณภาพ ส่งเสริมความรู้ธุรกิจไมซ์แก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการหวังปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

Coach The Coaches 04.jpg

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับ หลักสูตรการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (หลักสูตรไมซ์) คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ร่วมกันจัดงาน “9th Coach the Coaches Program for MICE Industry, 5th MICE Career Day และงาน Make MICE a Brighter Future 2018” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์ชั้นนำระดับประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  หวังปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  ทีเส็บ เปิดเผยว่า “สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในระดับสากล สนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษา ในปีนี้ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ในแต่ละภูมิภาคขึ้น 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. ภาคกลาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำงานร่วมกับคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี 2. ภาคเหนือ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งจะร่วมการสนับสนุนและดูแลในส่วนฝั่งอันดามัน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งหน้าที่หลักของศูนย์เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์จะทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไปพร้อมๆกับ สสปน. โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรไมซ์ ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ของศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ จะเป็นที่ที่สองของศูนย์ฯ ในการพัฒนาบุคลากรไมซ์ของประเทศไทย สสปน. หวังว่าการกระจายการพัฒนาบุคลากรสู่ภูมิภาคในครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านไมซ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป” 

Coach The Coaches 01.jpg

ดร.วันอามีนา แวหะมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรไมซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และผู้ประสานงาน ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ กล่าวว่า “จากการที่หลักสูตรไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางสสปน. ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค (MICE Academic Cluster) ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์แก่อาจารย์ ผู้ประกอบการ และนักศึกษาในภาคใต้ ทั้งนี้ทางหลักสูตรไมซ์จึงได้ร่วมมือกับสสปน. และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดงาน 9th Coach the Coaches Program for MICE Industry, งาน 5th MICE Career Day, และงาน Make MICE a Brighter Future 2018 ขึ้น   เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา และเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไมซ์แก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และผู้สนใจทั่วไป”

Coach The Coaches 02.jpg

นายศิริชัย เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กล่าวว่า   “การพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจไมซ์ แก่ผู้ประกอบการ และอาจารย์ผู้สอนด้านไมซ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จึงพร้อมร่วมสนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรในธุรกิจไมซ์ รวมไปถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา”

Coach The Coaches 03.jpg

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายนนี้จะประกอบด้วย  3 กิจกรรมหลักๆ  คือ

9th Coach the Coaches Program for MICE Industry การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกแวดวงในอุตสาหกรรมไมซ์มาให้ความรู้ บอกเล่าประสบการณ์แบบเจาะลึก อาทิ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ, สมาคมการแสดงสินค้าไทย, สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2561

งาน 5th MICE Career Day  โครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่อาชีพไมซ์ เวทีสำหรับผู้ประกอบการไมซ์พบนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพไมซ์ สมัครงานจริง และกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเวิร์คช๊อปเตรียมความพร้อมด้านการทำงานและเสริมสร้างบุคลิคภาพที่ดีก่อนลงสนามแรงงานจริง จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2561

งาน Make MICE a Brighter Future 2018 กิจกรรมแนะแนวอาชีพไมซ์ อาชีพในฝันของเยาวชนไทย จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ คุณกรรวี จันทร์เจริญแดง โทร 074-289-941 และ 090-232-8326 Facebook : PSUMAC, www.psumac.org

Coach The Coaches 05.jpgMICE Career day 01.jpgMICE Career day 02.pngMICE Career Day 03.jpg

 

 
เมื่อ: 16:20 น. 21 มี.ค. 61   3743 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเภสัชศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพฯ และปริญญาศิลปกรรมศาสตร์แด่เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะพาณิชย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนทักษะการช่วยชีวิตคน
ม.อ.ร่วมมือกับเอกชน เปิดตัว เต้านมเทียมเสมือนจริง เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของไทย
ข่าวล่าสุด
รพ.สงขลา เปิดสำนักงานมูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อ: 15:40ข่าวสารบ้านเรา
โรงพยาบาลสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล
เมื่อ: 15:35G-SPECIAL
บิ๊กโจ๊กสั่งเอง ตั้งทีมสอบสวนคดีสาวจีนจมน้ำที่โตนงาช้าง หลังพบน่าจะเป็นฆาตรกรรมอำพราง
เมื่อ: 15:27ข่าวสารบ้านเรา
เปิดคลิปเตือนภัย โค้งระตะ จุดอันตรายที่ต้องระวังของถนนสายหาดใหญ่-สะเดา (มีคลิป)
เมื่อ: 14:05คอลัมน์แนะนำ

 1. จับเมียแล้วจับผัวต่อ สภ.สทิงพระ รวบ 2คนร้ายพร้อมยาบ้า-เฮโรอีน-พบเมียเพิ่งโดนจับไปเดือนกว่าๆ
  16694 ครั้ง
 2. กองปราบรวบเซียนวัวชนหนีหมายจับมานาน 4ปี ขับรถฝ่าด่านหนีแต่ยางแตกไปไม่รอด
  12187 ครั้ง
 3. พบแล้วร่างสาวใหญ่ชาวประมงที่ออกหาปูแต่เจอพายุจนเรืออับปางกลางทะเลสาบสงขลา
  10357 ครั้ง
 4. ไขทุกข้อข้องใจ ก่อนเปิดใช้สะพานสะพานข้ามห้าแยกน้ำกระจาย
  9669 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่ว่าไง หากจะมีซุ้มประตูเมืองไชน่าทาวส์ บนถนนศุภสารรังสรรค์
  8009 ครั้ง
 6. จะนะ จับคู่รักรับจ้างขนยาบ้านับพันเม็ด ขณะจับกุมมีข้าราชการโทรหาด้วย
  5171 ครั้ง
 7. จังหวัดสงขลา ได้รองผู้ว่าฯ เพิ่มอีก 1 คน จาก 3 เป็น 4 ในปีงบประมาณใหม่
  4533 ครั้ง
 8. เตรียมพบกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ รูปโฉมใหม่ที่ทุกคนต้องร้อง ว้าว
  3609 ครั้ง
 9. 10คดีมีใครโดนบ้าง ปปช.สงขลา แถลงผลการปราบปราบทุจริตในรอบปี61
  3505 ครั้ง
 10. งานบุญเดือนสิบปีนี้ อย่าลืมหลบเรินกันมั่งพี่น้องเห้อ
  3075 ครั้ง
 1. รพ.สงขลา เปิดสำนักงานมูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  0 ครั้ง
 2. โรงพยาบาลสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล
  0 ครั้ง
 3. บิ๊กโจ๊กสั่งเอง ตั้งทีมสอบสวนคดีสาวจีนจมน้ำที่โตนงาช้าง หลังพบน่าจะเป็นฆาตรกรรมอำพราง
  0 ครั้ง
 4. เปิดคลิปเตือนภัย โค้งระตะ จุดอันตรายที่ต้องระวังของถนนสายหาดใหญ่-สะเดา (มีคลิป)
  0 ครั้ง
 5. เปิดตัว MUMUSO สาขาไดอาน่า ไลฟ์สไตล์ช้อปชั้นนำระดับโลก สินค้าคุณภาพดีราคาน่าคบหา
  0 ครั้ง
 6. ธุรกิจต้องมีการปรับตัว 10ปีห้างทองไชยณรงค์ เปิดสาขา2 โตสวนทางเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 7. อบจ.สงขลา จัดเก็บภาษีแบบใหม่ ใช้ QR Code อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ
  0 ครั้ง
 8. ยืนยันรักประชาธิปัตย์ ถาวร เสนเนียม ชีแจงกรณีหนุนหมอวรงค์ ชิงหัวหน้าพรรค
  0 ครั้ง
 9. เปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ HATYAI MOON FESTIVAL 2018
  0 ครั้ง
 10. ถาวร ออกโรงหนุนหมอวรงค์ ชิงหัวหน้าปชป.กระทบชิ่งถึงเขต5 สงขลาหรือไม่
  0 ครั้ง