เศรษฐกิจบ้านเรา

เตรียมจัด 3 งานคุณภาพ ปั้นคนรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

เมื่อ: 16:20 น. 21 มี.ค. 61   3291 ครั้ง

สสปน. จับมือหลักสูตรไมซ์ วจก. ม.อ. หาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. เตรียมจัด 3 งานคุณภาพ ส่งเสริมความรู้ธุรกิจไมซ์แก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการหวังปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

Coach The Coaches 04.jpg

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับ หลักสูตรการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (หลักสูตรไมซ์) คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ร่วมกันจัดงาน “9th Coach the Coaches Program for MICE Industry, 5th MICE Career Day และงาน Make MICE a Brighter Future 2018” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์ชั้นนำระดับประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  หวังปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  ทีเส็บ เปิดเผยว่า “สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในระดับสากล สนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษา ในปีนี้ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ในแต่ละภูมิภาคขึ้น 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. ภาคกลาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำงานร่วมกับคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี 2. ภาคเหนือ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งจะร่วมการสนับสนุนและดูแลในส่วนฝั่งอันดามัน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งหน้าที่หลักของศูนย์เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์จะทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไปพร้อมๆกับ สสปน. โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรไมซ์ ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ของศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ จะเป็นที่ที่สองของศูนย์ฯ ในการพัฒนาบุคลากรไมซ์ของประเทศไทย สสปน. หวังว่าการกระจายการพัฒนาบุคลากรสู่ภูมิภาคในครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านไมซ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป” 

Coach The Coaches 01.jpg

ดร.วันอามีนา แวหะมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรไมซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และผู้ประสานงาน ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ กล่าวว่า “จากการที่หลักสูตรไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางสสปน. ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค (MICE Academic Cluster) ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์แก่อาจารย์ ผู้ประกอบการ และนักศึกษาในภาคใต้ ทั้งนี้ทางหลักสูตรไมซ์จึงได้ร่วมมือกับสสปน. และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดงาน 9th Coach the Coaches Program for MICE Industry, งาน 5th MICE Career Day, และงาน Make MICE a Brighter Future 2018 ขึ้น   เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา และเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไมซ์แก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และผู้สนใจทั่วไป”

Coach The Coaches 02.jpg

นายศิริชัย เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กล่าวว่า   “การพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจไมซ์ แก่ผู้ประกอบการ และอาจารย์ผู้สอนด้านไมซ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จึงพร้อมร่วมสนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรในธุรกิจไมซ์ รวมไปถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา”

Coach The Coaches 03.jpg

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายนนี้จะประกอบด้วย  3 กิจกรรมหลักๆ  คือ

9th Coach the Coaches Program for MICE Industry การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกแวดวงในอุตสาหกรรมไมซ์มาให้ความรู้ บอกเล่าประสบการณ์แบบเจาะลึก อาทิ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ, สมาคมการแสดงสินค้าไทย, สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2561

งาน 5th MICE Career Day  โครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่อาชีพไมซ์ เวทีสำหรับผู้ประกอบการไมซ์พบนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพไมซ์ สมัครงานจริง และกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเวิร์คช๊อปเตรียมความพร้อมด้านการทำงานและเสริมสร้างบุคลิคภาพที่ดีก่อนลงสนามแรงงานจริง จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2561

งาน Make MICE a Brighter Future 2018 กิจกรรมแนะแนวอาชีพไมซ์ อาชีพในฝันของเยาวชนไทย จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ คุณกรรวี จันทร์เจริญแดง โทร 074-289-941 และ 090-232-8326 Facebook : PSUMAC, www.psumac.org

Coach The Coaches 05.jpgMICE Career day 01.jpgMICE Career day 02.pngMICE Career Day 03.jpg

 

 
เมื่อ: 16:20 น. 21 มี.ค. 61   3291 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ. เชิญชวนวิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ เพื่อสมทบทุน กองทุนศูนย์โรคหัวใจ
Coach the Coaches 9 เปิดเวทีปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ ชู ม.อ.เป็นศูนย์กลางภาคใต้
ม.อ.พร้อมเต็มที่ คอนเสิร์ต 50 ปี พบศิลปินวงบอดี้แสลม และเป๊ก ผลิตโชค
ม.อ. ร่วมลงนามความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
ข่าวล่าสุด
กฟผ.เชิญชมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานในหลวง ร. 9
เมื่อ: 14:41ประชาสัมพันธ์
ข่าวดีเว็บกิมหยงแจกบัตรเพิ่มแก่ผู้ร่วมสนุกทั้ง 4 ท่าน ติดต่อกลับด่วน
เมื่อ: 14:21คอลัมน์แนะนำ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ.
เมื่อ: 11:34คอลัมน์แนะนำ
หาดทิพย์จัดโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ สร้าง คอนโดธรรมชาติ บ้านใหม่ ให้ปะการัง เกาะบุโหลน
เมื่อ: 10:41ประชาสัมพันธ์

 1. สลดสาวขับมอเตอร์ไซค์พุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางในพื้นที่ม่วงงาม อ.สิงหนคร
  26615 ครั้ง
 2. เปิดงาน มอเตอร์โชว์ หาดใหญ่ 2018 โปรแรงทะลุขีด 5-8 เม.ย.61
  8623 ครั้ง
 3. เปิดวงจรปิดคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองได้ไป 1บาทก่อนหลบหนีลอยนวล
  7594 ครั้ง
 4. ศาลาทวดลัง ตำนาน ที่มา ชื่อบ้าน นามเมือง
  6496 ครั้ง
 5. นายกชาย เตรียมจัดงานใหญ่วันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและกิจกรรมบันเทิงมากมาย
  6412 ครั้ง
 6. สุดซวย รถเก๋งถูกพ่วงข้างชนเสียหลักพุ่งชนร้านอาหารโดนลูกค้าเจ็บสาหัส 2ราย
  6035 ครั้ง
 7. หนุ่มกฟผ.นอนลืมล๊อกประตูบ้านตื่นมาพบโดนโจรยกเค้าทรัพย์สินหมดเกลี้ยง-เผยโดนมาแล้ว 2รอบ
  5802 ครั้ง
 8. หมอแก้ว นายแพทย์กัมปนาท จันทนะ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
  5404 ครั้ง
 9. หลาดหรอยเปิดแล้ว โชว์ความแนว มุ่งสร้างตลาดของกินแนวใหม่ในหาดใหญ่
  4817 ครั้ง
 10. ทน.หาดใหญ่ เร่งตรวจสอบความเสียหายและเยียวยาผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ย่านตลาดใหม่
  4672 ครั้ง
 1. เปิดวงจรปิดคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองได้ไป 1บาทก่อนหลบหนีลอยนวล
  1326 ครั้ง
 2. ศาลาทวดลัง ตำนาน ที่มา ชื่อบ้าน นามเมือง
  1317 ครั้ง
 3. โจรใจบาปบุกวัดทุบบัวขโมยโกศทองแดงเก็บกระดูคนตายภายในวัดใหม่ สทิงพระ
  1088 ครั้ง
 4. หนุ่มกฟผ.นอนลืมล๊อกประตูบ้านตื่นมาพบโดนโจรยกเค้าทรัพย์สินหมดเกลี้ยง-เผยโดนมาแล้ว 2รอบ
  701 ครั้ง
 5. นายกชาย เตรียมจัดงานใหญ่วันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและกิจกรรมบันเทิงมากมาย
  620 ครั้ง
 6. เจาะลึก ห้อง E-Learning พลวิทยา ระบบที่ดีที่สุดในประเทศไทย
  411 ครั้ง
 7. สุดซวย รถเก๋งถูกพ่วงข้างชนเสียหลักพุ่งชนร้านอาหารโดนลูกค้าเจ็บสาหัส 2ราย
  371 ครั้ง
 8. ช่วยทั้งคนและหมา หลังไตก๋งสั่งสละเรือ เมื่อคลื่นยักษ์สูง 4- 5 เมตร ซัดเรือครอบหมึกจมกลางทะเล
  284 ครั้ง
 9. ไฟไหม้ย่านตลาดใหม่ซอย2 เพลิ่งลุกรุนแรงสร้างความเสียหายจำนวนมาก
  277 ครั้ง
 10. มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสาวิศวกรรม จ.สตูล สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ
  265 ครั้ง