เศรษฐกิจบ้านเรา

เปิดงาน OTOP นวัตวิถี ชูเอกลักษณ์เด่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ

เมื่อ: 06:41 น. 25 ส.ค. 61   2399 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วัฒนธรรมบนอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

1.JPG

(24 ส.ค. 61)  นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ณ ลานประติมากรรมวัดแหลมพ้อ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา นายพงษ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นผลการดำเนินงานจะสามารถกระตุ้นศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศในภาพรวมให้มีความมั่นคง เข้มแข็งมากขึ้น

ด้วยการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

3.JPG

กรมพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP นวัตวิถีรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมให้มีการพัฒนาสินค้า OTOPและกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ทุนชุมชนภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน การส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยใช้ทุนชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและทำให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนโดยเสริมสร้างความสามารถชุมชนใน 5 กระบวนการงาน ประกอบด้วย

ด้านพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก, พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว, เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่นและส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จนมีความพร้อมในเสน่ห์ของชุมชนตามหลัก 5S ได้แก่ Smile Story Secret Surprise และ Spirit

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 100 ซุ้ม การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายย้อนยุค (เล่าเรื่องเกาะยอด้วยภาพ) และภาพถ่ายรูปสวยที่เกาะยอ การประกวดผ้าทอเกาะยอและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ การประกวดทำอาหารท้องถิ่นเกาะยอ กิจกรรมปั่นจักรยานรอบเกาะและปั่นจักรยานแรลลี่ กิจกรรมนั่งเรือย้อนอดีตจากเกาะยอไปบ่อยางและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

4.JPG5.JPG6.JPG10.JPG12.JPG14.JPG21.JPG23 (1).JPG31 (1).JPG32 (1).JPG

 

 
เมื่อ: 06:41 น. 25 ส.ค. 61   2399 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​18 ส.ค.ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างแลนด์มาร์คเกาะยอ
​เชิญร่วมบุญสร้างบันไดพญานาคขึ้นศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเขาบ่อ เกาะยอ
อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดหลาดริมเล @เกาะยอ ยกระดับสู่ตลาดต้องชมแห่งที่5
พร้อมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ 23-26 ส.ค.นี้ที่วัดแหลมพ้อ
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา