เศรษฐกิจบ้านเรา

กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเข้าพบ รมว.เกษตร เรียกร้องหาแนวทางแก้ปัญหาราคาตกต่ำและแนวทางลดต้นทุน

เมื่อ: 17:53 น. 16 พ.ย. 61   710 ครั้ง

จังหวัดสงขลาเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่

ตามที่ นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา และนายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยภาคใต้ พร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ได้ยื่นหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ถึงนายกรัฐมนตรี รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมว.พาณิชย์ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

57.jpg

โดยกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องให้กรมประมง และกรมการค้าภายใน เป็นผู้ประกาศราคาซื้อขายกุ้งในตลาดแทนชมรมผู้ค้ากุ้ง หามาตรการในการักษาเสถียรภาพราคากุ้งอย่างยั่งยืน ขอให้สำรวจห้องเย็นเพื่อจะได้ทราบถึงตลาดสินค้ากุ้งที่แท้จริงและวางแผนการเลี้ยงกุ้งต่อไป เป็นต้น ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานข้างต้นได้พิจารณาดำเนินการ และรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยแล้ว เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตัดสินใจในระดับนโยบาย ประกอบกับ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จึงขออนุญาตนำผู้แทนเกษตรกร เข้าพบ รมว.กษ.เพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหา นั้น

(16 พ.ย.61) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อม นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายกาจบัณฑิต รามมาก นายครรชิต เหมะรักษ์ และนายปรีชา สุขเกษม โดยท่านกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. และ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมทีมงาน เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยได้กำหนดแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
1.การแต่งตั้งคณะกรรมการกุ้งครบวงจร ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะปริมาณ และพื้นที่การเลี้ยง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
2.การลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม 

บรรยากาศการพูดคุยและปรึกษาหารือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นกันเอง โดยเฉพาะท่านกฤษฎา บุญราช รู้สึกภูมิใจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนและนำพี่น้องประชาชนมาพบปะและพูดคุยกับส่วนราชการที่ผมีอำนาจหน้าที่โดยตรง

นอกจากนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข้างต้นครบวงจร นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำคณะตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ไปพบปะและพูดคุยกับ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นำร่องโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาอื่น ๆ ที่หยิบยกมาพูดคุยกัน โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา อาทิ การตื้นเขิน การประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกัน จะได้นำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความสุขต่อไป

56.jpg55.jpg

ที่มา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 17:53 น. 16 พ.ย. 61   710 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
แม็คโครหาดใหญ่ ชวนร่วมแข่งขันกินกุ้งกับงานกินกุ้งไทยต่อลมหายใจเกษตรกร
เจรจาลงตัว เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้พอใจมาตรการช่วยเหลือสลายการชุมนุมแบบไม่วุ่นวาย
เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ จี้รัฐบาลขอคำตอบที่ชัดเจนการแก้ปัญหาราคาตกต่ำ
Tags: กุ้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20416 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5339 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2064 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1671 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง