เศรษฐกิจบ้านเรา

กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเข้าพบ รมว.เกษตร เรียกร้องหาแนวทางแก้ปัญหาราคาตกต่ำและแนวทางลดต้นทุน

เมื่อ: 17:53 น. 16 พ.ย. 61   888 ครั้ง

จังหวัดสงขลาเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่

ตามที่ นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา และนายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยภาคใต้ พร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ได้ยื่นหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ถึงนายกรัฐมนตรี รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมว.พาณิชย์ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

57.jpg

โดยกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องให้กรมประมง และกรมการค้าภายใน เป็นผู้ประกาศราคาซื้อขายกุ้งในตลาดแทนชมรมผู้ค้ากุ้ง หามาตรการในการักษาเสถียรภาพราคากุ้งอย่างยั่งยืน ขอให้สำรวจห้องเย็นเพื่อจะได้ทราบถึงตลาดสินค้ากุ้งที่แท้จริงและวางแผนการเลี้ยงกุ้งต่อไป เป็นต้น ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานข้างต้นได้พิจารณาดำเนินการ และรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยแล้ว เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตัดสินใจในระดับนโยบาย ประกอบกับ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จึงขออนุญาตนำผู้แทนเกษตรกร เข้าพบ รมว.กษ.เพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหา นั้น

(16 พ.ย.61) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อม นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายกาจบัณฑิต รามมาก นายครรชิต เหมะรักษ์ และนายปรีชา สุขเกษม โดยท่านกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. และ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมทีมงาน เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยได้กำหนดแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
1.การแต่งตั้งคณะกรรมการกุ้งครบวงจร ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะปริมาณ และพื้นที่การเลี้ยง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
2.การลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม 

บรรยากาศการพูดคุยและปรึกษาหารือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นกันเอง โดยเฉพาะท่านกฤษฎา บุญราช รู้สึกภูมิใจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนและนำพี่น้องประชาชนมาพบปะและพูดคุยกับส่วนราชการที่ผมีอำนาจหน้าที่โดยตรง

นอกจากนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข้างต้นครบวงจร นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำคณะตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ไปพบปะและพูดคุยกับ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นำร่องโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาอื่น ๆ ที่หยิบยกมาพูดคุยกัน โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา อาทิ การตื้นเขิน การประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกัน จะได้นำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความสุขต่อไป

56.jpg55.jpg

ที่มา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 17:53 น. 16 พ.ย. 61   888 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
แม็คโครหาดใหญ่ ชวนร่วมแข่งขันกินกุ้งกับงานกินกุ้งไทยต่อลมหายใจเกษตรกร
เจรจาลงตัว เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้พอใจมาตรการช่วยเหลือสลายการชุมนุมแบบไม่วุ่นวาย
เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ จี้รัฐบาลขอคำตอบที่ชัดเจนการแก้ปัญหาราคาตกต่ำ
Tags: กุ้ง
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3540 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1487 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  969 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  867 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  805 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  721 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  654 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  599 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  574 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  528 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง