เศรษฐกิจบ้านเรา

รองผู้ว่าฯ ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมีผู้ร่วมโครงการกว่า 1.2แสนราย

เมื่อ: 15:19 น. 19 ธ.ค. 61   2019 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพจากราคายางตกต่ำ ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 128,743 ราย

33.jpg

 (19 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะกรรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตด้านควบคุมและติดตาม รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง, นายวีระพันธ ดวงแป้น ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากหน่วยงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา ผู้แทนอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบและอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง เนื่องจากราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 ทำให้เกษตรกรรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ โดยได้ให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้ว และขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาที่มีเอกสารสิทธิ์ เปิดกรีดและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยแล้วจำนวน 128,743 ราย

ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่สวนยางตั้งอยู่ โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา จะนำรายชื่อติดประกาศไว้และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมสามารถยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการกับคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา หรือการยางแห่งประเทศไทยสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ขึ้นทะเบียนกับการยางฉบับจริงสำเนา 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. ส่วนคนกรีดยางและหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. และหนังสือมอบอำนาจจากคนกรีด รายอื่น กรณีที่มีคนกรีดหลายคนต่อเจ้าของสวนยาง 1 ราย กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อหรือสกุล ให้นำหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลมาด้วย ซึ่งหลักฐานจะต้องตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามข้อมูลทะเบียนเกษตรของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและจะทำการประมวลผล บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ ส่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดและอนุมัติสั่งจ่ายในระบบสารสนเทศ ส่งให้การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อนำส่งให้ ธ.ก.ส. แล้ว ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หากเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ์ไม่มาแจ้งขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

32.jpg31.jpg

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:19 น. 19 ธ.ค. 61   2019 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

นาทวี มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่1,800 ปาล์ม1,500 หลังราคาตกต่ำต่อเนื่อง
ครม.อนุมัติ 1.86หมื่นล้าน ช่วยเหลือชาวสวนยางและคนกรีดไร่ละ 1,800 บาท
รายงานสถานการณ์ยางพาราและแนวทางการแก้ไขราคาตกต่ำของรัฐบาล
มาดูมาตรการ รมต.กฤษฎา ทุ่มงบหมื่นล้านอุ้มชาวสวนยางพาราตรงจุดหรือไม่
Tags: ยาง
ข่าวล่าสุด
​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
เมื่อ: 11:35เศรษฐกิจบ้านเรา
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา
ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
เมื่อ: 08:28ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 17:29ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10728 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3545 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1788 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1577 ครั้ง
 5. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1483 ครั้ง
 6. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1417 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1340 ครั้ง
 8. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  1324 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1248 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1218 ครั้ง
 1. ​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
  0 ครั้ง
 2. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 3. ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
  0 ครั้ง
 4. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 7. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 8. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้ว งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา "โฮมโปรแฟร์" ลดจัดหนักสูงสุด 70%
  0 ครั้ง
 10. ศูนย์MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ชวนชมชิมช้อปสินค้าภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส” มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
  0 ครั้ง