รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัคร นศ. รอบภาคีราชภัฏภาคใต้

เมื่อ: 13:52 น. 7 ม.ค. 62   1646 ครั้ง

มรภ.สงขลา เตรียมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ยกศาสตร์ทุกแขนงรวม 7 คณะ สร้างทางเลือกผู้สนใจเข้าเรียน พร้อมเปิดขายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้-5 เมษายน 2562

48384099_804440869904784_4726144118021947392_n.jpg

                ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เปิดจำหน่ายใบรับสมัครรอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มรภ.สงขลา) ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 5 เมษายน 2562 โดยในส่วนของ มรภ.สงขลา มีคณะและโปรแกรมวิชาที่เปิดรับ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (เลือกเรียนที่ จ.สงขลา หรือที่ จ.สตูล) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ การพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม ภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชีววิทยา คหกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์ คณิตศาสตร์ เคมี การจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการ การจัดการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช การผลิตสัตว์ ) การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาดนตรีไทย นาฏศิลป์และการแสดง ทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) 

48374227_395923277814305_2214779935782862848_o.jpg

ผู้สนใจสามสารถซื้อใบสมัครได้ที่ มรภ.สงขลา (อาคาร ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการลงทะเบียน) และยื่นใบสมัครพร้อมตรวจหลักฐานระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 เวลา 09:00-15:30 น. โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐานการสมัครซึ่งประกอบด้วย ใบสมัครเข้าคัดเลือก (ภายในเล่มเอกสารแนะนำการสมัคร ชุดละ 100 บาท) เงินค่าสมัครรหัสสาขาวิชาแรก 300 บาท สาขาวิชาที่ 2 200 บาท สาขาวิชาที่ 3 และ 4 สาขาละ 100 บาท (เมื่อชำระแล้วไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ให้ผู้สมัครติดใบสมัครให้เรียบร้อย) หลักฐานสำเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนเทอมสุดท้ายของหลักสูตรที่แสดงแผนการเรียน เช่น วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา และศิลป์ทั่วไป แสดงเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) แล้วแต่กรณีตามคุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครรับรองเอกสารดังกล่าวว่าถูกต้อง และ หลักฐานการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีคะแนนตามที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊คงานรับเข้านักศึกษา SKRU หรือสอบถามเพิ่มเติมจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา  โทร. 074-260276    

48420453_804440976571440_4387863006206230528_n.jpg48376857_1413336705467503_2647075983332474880_o.jpg48393484_395923684480931_5384359740308455424_o.jpg49376436_1413336335467540_5286630650000965632_o.jpg45462741_776857245996480_5061525766135611392_n.jpg49499966_592104871247489_7972713161243492352_n.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 13:52 น. 7 ม.ค. 62   1646 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาฟิสิกส์และวิทย์ ผนึกเครือข่าย 5 ราชภัฏภาคใต้แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน
มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต
นับถอยหลัง South fest Thailand 2019 เทศกาลศิลปะนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนาม MOU พัฒนาท่องเที่ยวเกาะยอ-สตูล
ข่าวล่าสุด
เทศบาลเมืองคอหงส์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อ: 16:35ประชาสัมพันธ์
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับมอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:33ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
เมื่อ: 16:30เศรษฐกิจบ้านเรา
ไม่คาดคิด เกิดระเบิดพร้อมกลุ่มควัน เมื่อใช้สารเคมีฆ่ามดและแมลงลงท่อในหมู่บ้าน
เมื่อ: 15:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. จ่อยิงหม้ายสาวลูก 2 ข้างโรงเรียนดังสาหัส เหตุแค้นใจที่ถูกบอกเลิกหลังคบหากันมาเกือบ 4ปี
  41539 ครั้ง
 2. ชายคลั่งยา พยายามโดดตึก ตำรวจหาดใหญ่ช่วยไว้ทันด้วยไม้สามง่าม
  12925 ครั้ง
 3. สลดสองสาวขับจยย.ชนท้ายรถพ่วงที่จอดข้างทางเพราะขนส่งเรียกตรวจดับคาที่1 สาหัส1
  6964 ครั้ง
 4. รับปีใหม่ เตือนชาวใต้พร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก คาดทำฝนตกหนักช่วง 3-5 ม.ค.
  6366 ครั้ง
 5. รัตภูมิ จยย.ถูกชนพังยับดับสยอง 3ศพพ่อแม่ลูก ส่วนรถที่ชนหลบหนี
  6029 ครั้ง
 6. จะนะ อส.หึงโหดยิ่งหม้ายสาวดับคาบ้าน คาดเหตุแค้นที่ฝ่ายหญิงขอเลิกเพราะฝ่ายชายมีเมียอยู่แล้ว
  4600 ครั้ง
 7. น้องกีต้า เด็กหาดใหญ่ เก่งไกลไปสหรัฐอเมริกา มิติใหม่ ไอดอลเด็กใต้เก่งอังกฤษกล้าแสดงออก
  3578 ครั้ง
 8. ชาวสงขลาหลายพันคนร่วมทำบุญรับศักราชใหม่ ณ ศาลาไทยแหลมสมิหลา
  3187 ครั้ง
 9. เตือนต่อเนื่อง พายุโซนร้อนปลาบึกทำฝนตกหนักคลื่นลมแรงทั่วภาคใต้ 3-5 ม.ค.นี้
  3151 ครั้ง
 10. เตือนภัยฉบับ15 คาดพายุปาบึกเข้าฝั่งเย็นนี้ที่ปากพนัง แจ้งปชช.ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
  2856 ครั้ง
 1. เทศบาลเมืองคอหงส์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  0 ครั้ง
 2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับมอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ไม่คาดคิด เกิดระเบิดพร้อมกลุ่มควัน เมื่อใช้สารเคมีฆ่ามดและแมลงลงท่อในหมู่บ้าน
  0 ครั้ง
 5. หม้ายสาวลูก2 ที่ถูกแฟนหนุ่มยิงหน้าโรงเรียนขณะไปส่งลูกเสียชีวิตแล้ว
  0 ครั้ง
 6. หาดทิพย์ ทุ่ม 10.5 ล้านหนุนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ไปโอลิมปิก 2020
  0 ครั้ง
 7. พลังประชารัฐ เปิดตัว 50ผู้สมัครภาคใต้ ไม่โลภขอแบ่งเก้าอี้ 12ที่นั่ง
  0 ครั้ง
 8. วันราชประชาสมาสัย 2562 สคร.12 ชวนร่วมจิตอาสา เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยผู้ป่วยใหม่ในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาฟิสิกส์และวิทย์ ผนึกเครือข่าย 5 ราชภัฏภาคใต้แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน
  0 ครั้ง
 10. แจ้งเตือนแรงงานไทยภาคก่อสร้าง ระวังถูกหลอกมาทำงานในประเทศมาเลเซีย
  0 ครั้ง