รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัคร นศ. รอบภาคีราชภัฏภาคใต้

เมื่อ: 13:52 น. 7 ม.ค. 62   1982 ครั้ง

มรภ.สงขลา เตรียมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ยกศาสตร์ทุกแขนงรวม 7 คณะ สร้างทางเลือกผู้สนใจเข้าเรียน พร้อมเปิดขายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้-5 เมษายน 2562

48384099_804440869904784_4726144118021947392_n.jpg

                ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เปิดจำหน่ายใบรับสมัครรอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มรภ.สงขลา) ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 5 เมษายน 2562 โดยในส่วนของ มรภ.สงขลา มีคณะและโปรแกรมวิชาที่เปิดรับ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (เลือกเรียนที่ จ.สงขลา หรือที่ จ.สตูล) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ การพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม ภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชีววิทยา คหกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์ คณิตศาสตร์ เคมี การจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการ การจัดการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช การผลิตสัตว์ ) การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาดนตรีไทย นาฏศิลป์และการแสดง ทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) 

48374227_395923277814305_2214779935782862848_o.jpg

ผู้สนใจสามสารถซื้อใบสมัครได้ที่ มรภ.สงขลา (อาคาร ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการลงทะเบียน) และยื่นใบสมัครพร้อมตรวจหลักฐานระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 เวลา 09:00-15:30 น. โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐานการสมัครซึ่งประกอบด้วย ใบสมัครเข้าคัดเลือก (ภายในเล่มเอกสารแนะนำการสมัคร ชุดละ 100 บาท) เงินค่าสมัครรหัสสาขาวิชาแรก 300 บาท สาขาวิชาที่ 2 200 บาท สาขาวิชาที่ 3 และ 4 สาขาละ 100 บาท (เมื่อชำระแล้วไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ให้ผู้สมัครติดใบสมัครให้เรียบร้อย) หลักฐานสำเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนเทอมสุดท้ายของหลักสูตรที่แสดงแผนการเรียน เช่น วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา และศิลป์ทั่วไป แสดงเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) แล้วแต่กรณีตามคุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครรับรองเอกสารดังกล่าวว่าถูกต้อง และ หลักฐานการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีคะแนนตามที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊คงานรับเข้านักศึกษา SKRU หรือสอบถามเพิ่มเติมจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา  โทร. 074-260276    

48420453_804440976571440_4387863006206230528_n.jpg48376857_1413336705467503_2647075983332474880_o.jpg48393484_395923684480931_5384359740308455424_o.jpg49376436_1413336335467540_5286630650000965632_o.jpg45462741_776857245996480_5061525766135611392_n.jpg49499966_592104871247489_7972713161243492352_n.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 13:52 น. 7 ม.ค. 62   1982 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
มรภ.สงขลา สานความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย
มรภ.สงขลา พาเหรดรับประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม
มรภ.สงขลา ร่วมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ภาคใต้
ข่าวล่าสุด
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน การกู้ยืมเงินรูปแบบใหม่ P2P Lending กู้ยืมระหว่างบุคคล ผ่านplatform
เมื่อ: 16:57คอลัมน์แนะนำ
​สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จัดประชุมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2562
เมื่อ: 16:45ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
เมื่อ: 16:40รอบรั้วการศึกษา
​เปิด Open House ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้าง
เมื่อ: 16:30ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ผู้ปกครองและชาวบ้าน รวมตัวประท้วงคำสั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนเทศบาล2
  25197 ครั้ง
 2. ​ชาวบ้านสงสัยแท้ที่จริงแล้วรถบัสมาเลย์ขึ้นเขาคอหงส์ได้หรือไม่
  9087 ครั้ง
 3. ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ ท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศัย
  6199 ครั้ง
 4. ​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ
  5619 ครั้ง
 5. ​จัดหางานสงขลา ชวนร่วมงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 มิ.ย.62
  5155 ครั้ง
 6. รถพ่วง18ล้อชนจยย.เหยียบคนขับผู้หญิงเสียชีวิตดับคาที่ ถ.กาญจนวณิชย์ บ้านพรุ
  4844 ครั้ง
 7. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  2673 ครั้ง
 8. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุงตู่2/1
  2639 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามบ้านพรุ สจ.ณัฐวุฒิ ไชยชูลี ย้ายสนามลงชิงนายกเล็กเปิดตัวทีมบ้านพรุยั่งยืน
  2019 ครั้ง
 10. ​สนามอบจ.สงขลา ร้อนฉ่าขึ้นมาทันทีเมื่อนิพนธ์ ทิ้งเก้าอี้ไปเป็นรมต.
  1895 ครั้ง
 1. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน การกู้ยืมเงินรูปแบบใหม่ P2P Lending กู้ยืมระหว่างบุคคล ผ่านplatform
  0 ครั้ง
 2. ​สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จัดประชุมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
  0 ครั้ง
 4. ​เปิด Open House ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้าง
  0 ครั้ง
 5. สภ.ทุ่งลุง ขึ้นป้ายแจ้งเตือนรถขนส่งทุกชนิดให้วิ่งเลนซ้ายสุดและห้ามแซงในเขตเทศบาลบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ม.ทักษิณชวนศิษย์เก่าร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ. 23 ส.ค.62
  0 ครั้ง
 7. หนุ่มผมยาวชาว สงขลา ศิลปิน อู๋ พันทาง เข้ารับรางวัล คนไทยตัวอย่าง ครั้งที่ ๖
  0 ครั้ง
 8. ​เริ่มต้นทศวรรษใหม่ ก้าวสู่ปี ๑๑ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)
  0 ครั้ง
 9. ขอเชิญร่วมชม เชียร์ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ทต.บ้านหาร จัดใหญ่ฟุตบอลการกุศล บ้านหารสัมพันธ์ หารายได้ช่วยผู้ป่วยติดเตียง ​
  0 ครั้ง