รอบรั้วการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับสถาบันครั้งที่ 2

เมื่อ: 10:33 น. 4 มี.ค. 62   1052 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับสถาบันครั้งที่ 2 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ พัฒนาผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของสถานประกอบการหรือความต้องการของภาคเอกชนโดยแท้จริง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการจัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับสถาบันครั้งที่ 2 โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จตุทองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายสมพงษ์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ผลิตกำลังคนสายปฏิบัติการ ส่งเสริมให้มุ่งเน้นงานวิจัยประเภททดลองหรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเป็นสำคัญซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของสถานประกอบการหรือความต้องการของภาคเอกชนโดยแท้จริง

สำหรับการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับสถาบันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ พัฒนาผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตอบสนองต่อผู้เรียนสังคมประเทศชาติและก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างภาคภูมิใจ


การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสถาบันนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถนำผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและงานวิจัยหรือผลงานวิชาการดังกล่าวนี้ยังไปต่อยอดชุมชนไปตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจบริการได้อย่างแท้จริงมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ในการนำเสนอผลงานวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับสถาบันครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานจำนวน 106 ชิ้นและได้จัดรูปแบบการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วนคือ 1 รูปแบบการนำเสนอแบบ Oral 2 รูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์

 
เมื่อ: 10:33 น. 4 มี.ค. 62   1052 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  230 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  125 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  87 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  70 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  61 ครั้ง
 6. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  58 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  51 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  50 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง