รอบรั้วการศึกษา

ศรีสว่างวงศ์จัดงานครบรอบ 30 ปี เผยความภาคภูมิใจ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา

เมื่อ: 15:17 น. 16 พ.ค. 62   906 ครั้ง

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จัดกิจกรรม “งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปี” มุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา กว่าหกแสนบาท เผยมีงานใหญ่เตรียมจัดวิ่ง ศรีสว่างวงศ์ Fun run เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 21 ก.ค.62

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ มีการจัดกิจกรรม “งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปี” มี นายอําพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมกิจกรรม โดยมีนางพยอม สารานนท์เป็นผู้รับใบอนุญาต ,นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เปิดเผยว่า สำหรับ “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปี” ซึ่งทางโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกัน จัดให้มีขึ้น ก็เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีการทําบุญตักบาตรร่วมกันในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน บุคลากรดีเด่น นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พร้อมเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของโรงเรียนต่อที่สาธารณชน


สำหรับโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินงานด้านการจัด การศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาครบรอบ 30 ปี ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สถาบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทําให้โรงเรียนเจริญเติบโต ก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ในทุกปีการศึกษา เป็นตัวชี้วัดความมีคุณภาพของโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรม อาทิ กิจกรรม “ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์” และถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ , การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสทําบุญวันคล้าย วันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปี พร้อมมีกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและโล่รางวัลแก่บุคคลที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ครูที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนที่มีผลการเรียน ยอดเยี่ยม และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ประจําในปีการศึกษา 2562 จํานวน 32 ทุน เป็นเงิน 627,500 บาท

นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ กล่าวอีกด้วยว่า ความภาคภูมิใจของโรงเรียน คือ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2545 และ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558

นอกจากนี้ทางโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ก็ได้มีการเตรียมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “ศรีสว่างวงศ์ Fun run เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ก็ได้เชิญอักษรพระนามาภิไธย สธ ประดับบนเสื้อและถ้วยรางวัล ด้วย

IMG_4281.jpg 
เมื่อ: 15:17 น. 16 พ.ค. 62   906 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
เมื่อ: 15:56รอบรั้วการศึกษา
เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
เมื่อ: 15:51ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
เมื่อ: 15:34รอบรั้วการศึกษา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  32051 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10492 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7832 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7740 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  7011 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5305 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  5267 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4508 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4498 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3976 ครั้ง
 1. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
  0 ครั้ง
 2. เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
  0 ครั้ง
 3. ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
  0 ครั้ง
 5. โอกาสเป็นนักเตะอาชีพมาแล้ว ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับเจลีก ในโครงการ ยูเมะพลัส โรดทู เซเรโซ่ ปี 2
  0 ครั้ง
 6. ชาวสงขลาร่วมชมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างคึกคัก
  0 ครั้ง
 7. จับได้แล้ว2คนร้าย ตามตีและแทงพนักงานในหาดใหญ่ที่เดินเล่นมือถือ สารภาพคนตีเพิ่งออกจากคุก
  0 ครั้ง
 8. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายหาดใหญ่-สตูล ชนต้นไม้กลางถนนสายเอเชียแถวบางกล่ำ
  0 ครั้ง
 9. กปภ.เขต 5 รักษ์ชุมชน จัดกิจกรรมวางซึ้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล@เก้าเส้งสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโอกาสธุรกิจฮาลาล ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงานWorld HAPEX 2019
  0 ครั้ง