รอบรั้วการศึกษา

ศรีสว่างวงศ์จัดงานครบรอบ 30 ปี เผยความภาคภูมิใจ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา

เมื่อ: 15:17 น. 16 พ.ค. 62   1102 ครั้ง

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จัดกิจกรรม “งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปี” มุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา กว่าหกแสนบาท เผยมีงานใหญ่เตรียมจัดวิ่ง ศรีสว่างวงศ์ Fun run เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 21 ก.ค.62

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ มีการจัดกิจกรรม “งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปี” มี นายอําพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมกิจกรรม โดยมีนางพยอม สารานนท์เป็นผู้รับใบอนุญาต ,นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เปิดเผยว่า สำหรับ “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปี” ซึ่งทางโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกัน จัดให้มีขึ้น ก็เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีการทําบุญตักบาตรร่วมกันในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน บุคลากรดีเด่น นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พร้อมเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของโรงเรียนต่อที่สาธารณชน


สำหรับโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินงานด้านการจัด การศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาครบรอบ 30 ปี ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สถาบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทําให้โรงเรียนเจริญเติบโต ก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ในทุกปีการศึกษา เป็นตัวชี้วัดความมีคุณภาพของโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรม อาทิ กิจกรรม “ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์” และถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ , การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสทําบุญวันคล้าย วันสถาปนาโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ครบรอบ 30 ปี พร้อมมีกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและโล่รางวัลแก่บุคคลที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ครูที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนที่มีผลการเรียน ยอดเยี่ยม และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ประจําในปีการศึกษา 2562 จํานวน 32 ทุน เป็นเงิน 627,500 บาท

นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ กล่าวอีกด้วยว่า ความภาคภูมิใจของโรงเรียน คือ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2545 และ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558

นอกจากนี้ทางโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ก็ได้มีการเตรียมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “ศรีสว่างวงศ์ Fun run เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ก็ได้เชิญอักษรพระนามาภิไธย สธ ประดับบนเสื้อและถ้วยรางวัล ด้วย

IMG_4281.jpg 
เมื่อ: 15:17 น. 16 พ.ค. 62   1102 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อ: 13:51G-SPECIAL
โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
เมื่อ: 13:43รอบรั้วการศึกษา
สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
เมื่อ: 13:39คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10199 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3173 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1405 ครั้ง
 4. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1190 ครั้ง
 5. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1170 ครั้ง
 6. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1157 ครั้ง
 7. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1127 ครั้ง
 8. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1080 ครั้ง
 9. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1018 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  997 ครั้ง
 1. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 3. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 4. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 6. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 7. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​ปภ.สงขลา ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหมวดทางหลวงกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ พร้อมประชุมสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 9. ใครว่าท่องเที่ยวสงขลาแย่ โปรดดูใหม่เราทำรายได้ท่องเที่ยวเติบโตสุดในครึ่งแรกปี 62
  0 ครั้ง
 10. เอไอเอส ผนึก วิศวะ จุฬาฯ-ม.อ.เดินหน้าทดสอบ 5G VDO Call ข้ามภูมิภาค ครั้งแรก! จากกรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่
  0 ครั้ง