รอบรั้วการศึกษา

หลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU พัฒนากลุ่มอาชีพพลังงาน พร้อมเสวนาอาชีวะฝีมือชนคนพลังงาน

เมื่อ: 11:38 น. 13 มิ.ย. 62   1270 ครั้ง

คณะอนุกรรมการและเลขานุการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการ ลงนาม (MOU) เตรียมพร้อมกลุ่มอาชีพพลังงานพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน

วันนี้ (13 มิ.ย. 62) ที่ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน กับสถานประกอบการ และการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 , ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ประธานอนุกรรมการ , ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ , นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ หอการค้าภาคใต้ และผู้แทนจากสถานประกอบการต่างๆ ร่วมกันลงนามในครั้งนี้

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ก็เกิดขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สํานักความร่วมมือ ดําเนินโครงการความร่วมมือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งกลุ่มอาชีพพลังงานเป็นหนึ่ง กลุ่มที่ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายภาครัฐ โดยมีคณะอนุกรรมการและเลขานุการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงานกับสํานักความร่วมมือ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและเตรียมความพร้อมของการดําเนินงาน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน กับสถานประกอบการในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมของการเนินงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพลังงาน

โดยในครั้งนี้ก็มีสถานประกอบการที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา โดย นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา, บริษัท Prospec Supply & Srevices LTD PART, บริษัท ปานนิติ จำกัด, บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด, บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด, บริษัท อีเอสพี แวร์ โพรเทคชั่น เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด, บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด นอกจากนี้ ภายในงาน ยังจัดให้มีการเสวนา เรื่อง “อาชีวะฝีมือชน คนพลังงาน” อีกด้วย

 
เมื่อ: 11:38 น. 13 มิ.ย. 62   1270 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
เมื่อ: 13:35คอลัมน์แนะนำ
​สทนช.จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เมื่อ: 10:20ข่าวสารบ้านเรา
​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2
เมื่อ: 09:49ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการเสวนทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง
เมื่อ: 09:45รอบรั้วการศึกษา

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  35489 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3462 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1828 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  867 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  796 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  744 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  707 ครั้ง
 8. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  669 ครั้ง
 9. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  566 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  506 ครั้ง
 1. ​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี
  0 ครั้ง
 2. ​สทนช.จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษายุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  0 ครั้ง
 3. ​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย เปิดโครงการเสวนทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมกับ ทม.เขารูปช้าง
  0 ครั้ง
 5. มรภ.สงขลา เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อ COVID-19
  0 ครั้ง
 6. สงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ
  0 ครั้ง
 7. ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
  0 ครั้ง
 8. เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลพังยาง ระโนด
  0 ครั้ง
 9. กรมเจ้าท่า จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว
  0 ครั้ง
 10. รมว.ศธ.ลงพื้นที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย
  0 ครั้ง