รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ.จับมือ CPF ลงนามร่วมวิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้

เมื่อ: 11:58 น. 28 มิ.ย. 62   1271 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ,รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในครั้งนี้

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันศึกษาทดลองในสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการเรียน การสอนและวิจัย โดยอาศัยวิทยากร ผู้ชำนาญการ และอาจารย์พิเศษ ในการถ่ายทอดวิชาการ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยและบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับภาคปศุสัตว์และสัตว์น้ำในปัจจุบัน รวมไปถึงการศึกษาและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์บริการ และติดตามภาวะโรคระบาดในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะมีการตกลงกันในรายละเอียดต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันลงนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย ทั้งนี้ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากร และหน่วยงานภายในคณะทั้งศูนย์ คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับทุกด้านต่อไปในอนาคต อันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ชุมชนและสังคมในภาคใต้และประเทศไทยอีกด้วย

รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ กล่าวถึงความพร้อมว่า “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครือมือ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งด้านการเรียนการสอน คณะได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 โดยรับนักศึกษาชั้นปีละประมาณ 25 คน ซึ่งปีการศึกษา 2562 จะมีนักศึกษาทุกชั้นปีรวม 120 คน และมีโควตาสำหรับทายาทเกษตร/สัตวแพทย์ ปีละ 2 คน อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลสัตว์ เปิดให้บริการรักษาสัตว์ 7 วันต่อสัปดาห์ ให้การรักษาพยาบาลด้วยรถคลินิกเคลื่อนที่ และโรงพยาบาลปศุสัตว์และม้า พร้อมที่พักสัตว์ป่วย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนขยายของวิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ตำบลทุ่งใหญ่ รวมไปถึงกำลังดำเนินการเปิดศูนย์ผ่าซากและชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย”

ด้านนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ กล่าวว่า “บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยและบริษัทมีความร่วมมือและช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้เกิดการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ซึ่งจะเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ของทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัท ตามวัตถุประสงค์ที่ได้หารือร่วมกัน ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการตามสิ่งที่บริษัทยึดถือ นั่นคือ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน โดยจะคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ของประชาชน และของตนเอง ดังนั้น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ก็จะส่งผลประโยชน์ให้เกิดกับทั้งชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และบริษัทเพื่อทำประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป”

 
เมื่อ: 11:58 น. 28 มิ.ย. 62   1271 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
เมื่อ: 13:52ประชาสัมพันธ์
​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
เมื่อ: 13:48ประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
เมื่อ: 12:15รายงานพิเศษ
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ: 10:53G-SPECIAL

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2135 ครั้ง
 2. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2013 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  1973 ครั้ง
 4. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  1913 ครั้ง
 5. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1768 ครั้ง
 6. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1767 ครั้ง
 7. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1736 ครั้ง
 8. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1721 ครั้ง
 9. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  1659 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1656 ครั้ง
 1. ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
  0 ครั้ง
 2. ​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 4. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
  0 ครั้ง
 6. สธ.สงขลา เตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  0 ครั้ง
 8. มิลเลนเนียมออโต้ หาดใหญ่ จัด BMW MOVIE PREMIER พาลูกค้าชมหนัง "นางนอน" (The Cave)
  0 ครั้ง
 9. 25-29 พ.ย.เมืองสงขลา มีการฝึกหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญแบบสมมติสถานการณ์จริง
  0 ครั้ง
 10. ​ริวิว ALL-NEW MAZDA CX-8 รถยนต์ SUV 7 ที่นั่งรุ่นล่าสุดของมาสด้า
  0 ครั้ง