รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ.จับมือ CPF ลงนามร่วมวิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้

เมื่อ: 11:58 น. 28 มิ.ย. 62   1531 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ,รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในครั้งนี้

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันศึกษาทดลองในสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการเรียน การสอนและวิจัย โดยอาศัยวิทยากร ผู้ชำนาญการ และอาจารย์พิเศษ ในการถ่ายทอดวิชาการ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยและบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับภาคปศุสัตว์และสัตว์น้ำในปัจจุบัน รวมไปถึงการศึกษาและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์บริการ และติดตามภาวะโรคระบาดในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะมีการตกลงกันในรายละเอียดต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันลงนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย ทั้งนี้ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากร และหน่วยงานภายในคณะทั้งศูนย์ คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับทุกด้านต่อไปในอนาคต อันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ชุมชนและสังคมในภาคใต้และประเทศไทยอีกด้วย

รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ กล่าวถึงความพร้อมว่า “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครือมือ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งด้านการเรียนการสอน คณะได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 โดยรับนักศึกษาชั้นปีละประมาณ 25 คน ซึ่งปีการศึกษา 2562 จะมีนักศึกษาทุกชั้นปีรวม 120 คน และมีโควตาสำหรับทายาทเกษตร/สัตวแพทย์ ปีละ 2 คน อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลสัตว์ เปิดให้บริการรักษาสัตว์ 7 วันต่อสัปดาห์ ให้การรักษาพยาบาลด้วยรถคลินิกเคลื่อนที่ และโรงพยาบาลปศุสัตว์และม้า พร้อมที่พักสัตว์ป่วย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนขยายของวิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ตำบลทุ่งใหญ่ รวมไปถึงกำลังดำเนินการเปิดศูนย์ผ่าซากและชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย”

ด้านนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ กล่าวว่า “บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยและบริษัทมีความร่วมมือและช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้เกิดการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ซึ่งจะเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ของทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัท ตามวัตถุประสงค์ที่ได้หารือร่วมกัน ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการตามสิ่งที่บริษัทยึดถือ นั่นคือ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน โดยจะคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ของประชาชน และของตนเอง ดังนั้น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ก็จะส่งผลประโยชน์ให้เกิดกับทั้งชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และบริษัทเพื่อทำประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป”

 
เมื่อ: 11:58 น. 28 มิ.ย. 62   1531 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก จัดยิ่งใหญ่ในเทศกาลเดือนมีนามาเที่ยสงขลา-มีกิจกรรมตลอดทั้งทั้งเดือน
เมื่อ: 16:10ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และแสดงพลังความสามัคคี
เมื่อ: 11:34เศรษฐกิจบ้านเรา
ม.อ.สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 11:30ข่าวสารบ้านเรา
เซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 11:14ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน
  16121 ครั้ง
 2. คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pretest โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  4656 ครั้ง
 3. สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​
  1958 ครั้ง
 4. ​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร
  1866 ครั้ง
 5. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ
  1550 ครั้ง
 6. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พาสื่อเยี่ยมชม ผลงานวิจัย ใช้งานได้จริง มุ่งช่วยเหลือชุมชน
  1495 ครั้ง
 7. ​ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองกาญฯ ทุ่งใหญ่ - น้ำน้อย เราก็มี สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ใครๆก็ไปเที่ยว
  1350 ครั้ง
 8. ​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
  1267 ครั้ง
 9. ​รีวิวโครงการ ศุภาลัย การเด้นวิลล์ บ้านพรุ "ความสุขและความภูมิใจที่คุ้มค่า"
  1121 ครั้ง
 10. นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
  1111 ครั้ง
 1. รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก จัดยิ่งใหญ่ในเทศกาลเดือนมีนามาเที่ยสงขลา-มีกิจกรรมตลอดทั้งทั้งเดือน
  0 ครั้ง
 2. ​ผู้ว่าฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และแสดงพลังความสามัคคี
  0 ครั้ง
 3. ม.อ.สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 4. เซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 5. สพป.สตูล เดินหน้าแจงจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กทุกรายอย่างเท่าเทียม
  0 ครั้ง
 6. Makassar
  0 ครั้ง
 7. ​โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดหนูน้อยยอดนักออม
  0 ครั้ง
 8. ​SILVANO บ้านมีสไตล์ตอบโจทย์ความเป็นส่วนตัวบนทำเลใกล้ ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. พช.เชิญชวนส่วนราชการร่วมแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลาทุกวันพฤหัสบดี ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
  0 ครั้ง
 10. วธ.สงขลา มอบรางวัลยกย่องบุคคล-องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
  0 ครั้ง