รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ.จับมือ CPF ลงนามร่วมวิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้

เมื่อ: 11:58 น. 28 มิ.ย. 62   1134 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ,รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในครั้งนี้

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันศึกษาทดลองในสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการเรียน การสอนและวิจัย โดยอาศัยวิทยากร ผู้ชำนาญการ และอาจารย์พิเศษ ในการถ่ายทอดวิชาการ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยและบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับภาคปศุสัตว์และสัตว์น้ำในปัจจุบัน รวมไปถึงการศึกษาและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์บริการ และติดตามภาวะโรคระบาดในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะมีการตกลงกันในรายละเอียดต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันลงนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย ทั้งนี้ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากร และหน่วยงานภายในคณะทั้งศูนย์ คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับทุกด้านต่อไปในอนาคต อันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ชุมชนและสังคมในภาคใต้และประเทศไทยอีกด้วย

รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ กล่าวถึงความพร้อมว่า “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครือมือ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งด้านการเรียนการสอน คณะได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 โดยรับนักศึกษาชั้นปีละประมาณ 25 คน ซึ่งปีการศึกษา 2562 จะมีนักศึกษาทุกชั้นปีรวม 120 คน และมีโควตาสำหรับทายาทเกษตร/สัตวแพทย์ ปีละ 2 คน อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลสัตว์ เปิดให้บริการรักษาสัตว์ 7 วันต่อสัปดาห์ ให้การรักษาพยาบาลด้วยรถคลินิกเคลื่อนที่ และโรงพยาบาลปศุสัตว์และม้า พร้อมที่พักสัตว์ป่วย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนขยายของวิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ตำบลทุ่งใหญ่ รวมไปถึงกำลังดำเนินการเปิดศูนย์ผ่าซากและชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย”

ด้านนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ กล่าวว่า “บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยและบริษัทมีความร่วมมือและช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้เกิดการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ซึ่งจะเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ของทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัท ตามวัตถุประสงค์ที่ได้หารือร่วมกัน ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการตามสิ่งที่บริษัทยึดถือ นั่นคือ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน โดยจะคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ของประชาชน และของตนเอง ดังนั้น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ก็จะส่งผลประโยชน์ให้เกิดกับทั้งชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และบริษัทเพื่อทำประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป”

 
เมื่อ: 11:58 น. 28 มิ.ย. 62   1134 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
เมื่อ: 16:07เศรษฐกิจบ้านเรา
กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา
ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
เมื่อ: 14:02ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2704 ครั้ง
 2. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  1984 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  1804 ครั้ง
 4. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1526 ครั้ง
 5. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1524 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1449 ครั้ง
 7. หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
  1442 ครั้ง
 8. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1415 ครั้ง
 9. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562
  1388 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  1385 ครั้ง
 1. คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
  0 ครั้ง
 2. กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 3. ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
  0 ครั้ง
 4. เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
  0 ครั้ง
 5. ​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
  0 ครั้ง
 6. ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
  0 ครั้ง
 7. ​สดร. ขยายเวลารับสมัคร-ส่งผลงานเฟ้นหานักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ถึง 30 ก.ย. นี้
  0 ครั้ง
 8. ​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
  0 ครั้ง
 9. ​เส้นทางสู่ไทยลีก4 ดาร์บี้แมตซ์สงขลาชิงแชมป์กลุ่มเอ ส่วนนาทวีคงไม่ถึงฝัน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ
  0 ครั้ง