รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ.จับมือ CPF ลงนามร่วมวิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้

เมื่อ: 11:58 น. 28 มิ.ย. 62   1738 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ,รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในครั้งนี้

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันศึกษาทดลองในสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการเรียน การสอนและวิจัย โดยอาศัยวิทยากร ผู้ชำนาญการ และอาจารย์พิเศษ ในการถ่ายทอดวิชาการ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยและบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับภาคปศุสัตว์และสัตว์น้ำในปัจจุบัน รวมไปถึงการศึกษาและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์บริการ และติดตามภาวะโรคระบาดในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะมีการตกลงกันในรายละเอียดต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันลงนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย ทั้งนี้ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากร และหน่วยงานภายในคณะทั้งศูนย์ คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับทุกด้านต่อไปในอนาคต อันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ชุมชนและสังคมในภาคใต้และประเทศไทยอีกด้วย

รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ กล่าวถึงความพร้อมว่า “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครือมือ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งด้านการเรียนการสอน คณะได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 โดยรับนักศึกษาชั้นปีละประมาณ 25 คน ซึ่งปีการศึกษา 2562 จะมีนักศึกษาทุกชั้นปีรวม 120 คน และมีโควตาสำหรับทายาทเกษตร/สัตวแพทย์ ปีละ 2 คน อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลสัตว์ เปิดให้บริการรักษาสัตว์ 7 วันต่อสัปดาห์ ให้การรักษาพยาบาลด้วยรถคลินิกเคลื่อนที่ และโรงพยาบาลปศุสัตว์และม้า พร้อมที่พักสัตว์ป่วย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนขยายของวิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ตำบลทุ่งใหญ่ รวมไปถึงกำลังดำเนินการเปิดศูนย์ผ่าซากและชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย”

ด้านนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ กล่าวว่า “บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยและบริษัทมีความร่วมมือและช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้เกิดการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ซึ่งจะเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ของทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัท ตามวัตถุประสงค์ที่ได้หารือร่วมกัน ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการตามสิ่งที่บริษัทยึดถือ นั่นคือ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน โดยจะคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ของประชาชน และของตนเอง ดังนั้น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ก็จะส่งผลประโยชน์ให้เกิดกับทั้งชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และบริษัทเพื่อทำประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป”

 
เมื่อ: 11:58 น. 28 มิ.ย. 62   1738 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์
เมื่อ: 13:06G-SPECIAL
สร้างหอเทียนถานจำลองสูง 10 เมตร รับประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.นี้
เมื่อ: 12:30เศรษฐกิจบ้านเรา
ตามหารองเท้าวิ่งสุดคุ้มจากจีน
เมื่อ: 06:15Gimyong Style
​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3466 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1224 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  956 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  767 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  730 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  686 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  576 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  567 ครั้ง
 9. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  533 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  509 ครั้ง
 1. ​กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์
  0 ครั้ง
 2. สร้างหอเทียนถานจำลองสูง 10 เมตร รับประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.นี้
  0 ครั้ง
 3. ตามหารองเท้าวิ่งสุดคุ้มจากจีน
  0 ครั้ง
 4. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 5. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 7. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 9. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 10. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง