รอบรั้วการศึกษา

​ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานี

เมื่อ: 10:18 น. 15 ก.ค. 62   3543 ครั้ง

ป่าในเมืองปัตตานีจุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7จัดทำโครงการป่าในเมืองเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่จุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ณ บริเวณป่าชายเลนด้านหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

รศ.อิ่มจิตเลิศพงษ์สมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7จัดทำโครงการป่าในเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนและเป็นแหล่งพักผ่อน และท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่บริเวณตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีด้านหลังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในเนื้อที่525 ไร่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484เป็นป่าชายเลนที่อยู่ใจกลางเมืองปัตตานี เกิดจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแล ฟื้นฟู จนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นที่พำนักอาศัยของนกนานาชนิดและเป็นกำแพงธรรมชาติที่สามารถป้องกันคลื่นลมมรสุม นอกจากนี้ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

โครงการป่าในเมืองมีแผนการดำเนินงานระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2571กรอบแนวคิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน การจัดการพื้นที่ จนเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการพื้นที่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อน ประกอบด้วย การศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานีการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติป่าชายเลนการเสวนาทางวิชาการ การปรับปรุงเพิ่มเติมป้ายชื่อพืชพรรณและเส้นทางศึกษาธรรมชาติการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติการปลูกป่าชายเลนการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรป่าชายเลนสู่ผลิตภัณฑ์การบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนและการจัดสร้างจุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้โดยเน้นระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีเป้าหมายให้เป็นป่าในเมืองของจังหวัดปัตตานี ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนที่ปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงป่าชายเลนได้เข้าใจของระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ใจกลางเมืองปัตตานีจึงได้จัดสร้างจุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลนได้เริ่มพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561-พฤษภาคม 2562ให้เป็นเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนโดยทำการก่อสร้างทางเดินเป็นคอนกรีต ระยะทาง 500 เมตรและทางเดินเชื่อมหอดูนกและจุดชมวิวลานอเนกประสงค์ลานจอดรถ ป้ายชื่อโครงการ และพัฒนาเส้นทางเพิ่มเติมทำให้ผู้ที่เยี่ยมชมได้สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีในอนาคต.

 
เมื่อ: 10:18 น. 15 ก.ค. 62   3543 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 13:01รายงานพิเศษ
ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เมื่อ: 14:58รายงานพิเศษ
สงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
​เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 14:19รายงานพิเศษ

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1699 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1297 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1211 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  1061 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  882 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  849 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  806 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  721 ครั้ง
 9. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  651 ครั้ง
 10. "​นิพนธ์" นำพุทธศาสนิกชนทำบุญทอดกฐินสำนักสงฆ์แหลมขวัญ พะวง
  644 ครั้ง
 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 2. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 3. สงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 4. ​เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 5. ​ราคายางพุ่งไม่หยุด ลุ้นถึง 100 บาท/กก. จับตา แรงจริงหรือปรากฎการณ์ช๊อคตลาด?
  0 ครั้ง
 6. เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 7. ​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
  0 ครั้ง
 8. แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
  0 ครั้ง
 9. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 10. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง