รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อ: 13:36 น. 17 ส.ค. 62   500 ครั้ง

มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ผนึกกำลัง 4 ราชภัฏภาคใต้ สร้างเครือข่ายพัฒนาผลงานวิจัย


ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ มรภ.สงขลา ซึ่งการเปิดเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้คณาจารย์นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ สอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า มรภ.สงขลา : มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าภาพร่วมจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์ปาฐกที่ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อยืนยันพลังทางปัญญาในศาสตร์แห่งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม โดย นายอุดม ทักขระ นายสินธพ อินทรัตน์ และ ดร.นราวดี บัวขวัญ เชื่อว่าการจัดโครงการครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ด้าน ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม จึงได้จัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยและวิชาการสู่สาธารณชน ทั้งยังเป็นโอกาสในการรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ สร้างเครือข่ายสร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ เกิดการผนึกกำลังกันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานทางวิชาการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
เมื่อ: 13:36 น. 17 ส.ค. 62   500 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
จุดเช็คอินแห่งใหม่พัทลุง ลานประติมากรรม "โลมาอิรวดี" บริเวณสี่แยกเอเชีย พร้อมเปิด 22 ก.พ.นี้
เมื่อ: 14:57ประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ พร้อมปภ.ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวพังเสียหายพื้นที่โครงการส่งน้ำระโนด-กระแสสินธุ์
เมื่อ: 14:44ข่าวสารบ้านเรา
สงขลาเมืองกีฬา เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 22-23 ก.พ.นี้ที่สนาติณสูานนท์
เมื่อ: 13:54ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563
เมื่อ: 13:50รอบรั้วการศึกษา

 1. ​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน
  15430 ครั้ง
 2. คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pretest โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  4547 ครั้ง
 3. สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​
  1678 ครั้ง
 4. ​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร
  1229 ครั้ง
 5. ​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
  1192 ครั้ง
 6. นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
  1045 ครั้ง
 7. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ
  1002 ครั้ง
 8. สายปั่นเตรียมพร้อม การแข่งขันจักยาน "THAI ANGEL CYCLING 2020" 8 มีนาคม 2563
  997 ครั้ง
 9. ​รับงบ 30 ล้านขยายถนนและสร้างสะพานลอยช่วงหน้าโรงเรียนญ.ร.ส.สายสนามบินหาดใหญ่
  993 ครั้ง
 10. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พาสื่อเยี่ยมชม ผลงานวิจัย ใช้งานได้จริง มุ่งช่วยเหลือชุมชน
  940 ครั้ง
 1. จุดเช็คอินแห่งใหม่พัทลุง ลานประติมากรรม "โลมาอิรวดี" บริเวณสี่แยกเอเชีย พร้อมเปิด 22 ก.พ.นี้
  0 ครั้ง
 2. ผู้ว่าฯ พร้อมปภ.ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวพังเสียหายพื้นที่โครงการส่งน้ำระโนด-กระแสสินธุ์
  0 ครั้ง
 3. สงขลาเมืองกีฬา เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 22-23 ก.พ.นี้ที่สนาติณสูานนท์
  0 ครั้ง
 4. สงขลา เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 5. Pura Ulun Danu Bratan
  0 ครั้ง
 6. ​นิสิต HRM ม.ทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพอาชีพ
  0 ครั้ง
 7. ​นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันฟาดแส้
  0 ครั้ง
 8. ​เชฟโรเลตหาดใหญ่ ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังต่อเนื่องไม่ต้องกังวล
  0 ครั้ง
 9. ​ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองกาญฯ ทุ่งใหญ่ - น้ำน้อย เราก็มี สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ใครๆก็ไปเที่ยว
  0 ครั้ง
 10. หาดทิพย์ชวนวิ่ง Haadthip Fan Run หาเงินรายได้มอบให้กับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่ (นาหม่อม)
  0 ครั้ง