รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

เมื่อ: 09:05 น. 22 ส.ค. 62   791 ครั้ง

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตสู่นักวิชาการเปี่ยมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมสร้างมาตรฐานเดียวกันในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน


ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาการสาธารณสุขชุมชน โดยคณะอนุกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มคอ.1 ที่ยกร่างขึ้นไว้แล้ว เป็นเวทีครั้งที่ 2 เวทีภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมี นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรรมการสภาฯ อนุกรรมการฯ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคใต้ และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมประชุมราว 60 คน

ดร.วรพล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความแตกต่างกันมากของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจะต้องกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด จากเหตุผลข้างต้น สภาการสาธารณสุขชุมชน และเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า มาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน เน้นการใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสำรวจตรวจสอบ ตรวจประเมิน การฟื้นฟูสุขภาพ การบำบัดโรคเบื้องต้น การประเมินสถานการณ์จัดการความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขอนามัย บุคคล และชุมชน การบริหารจัดการแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ การนำผลการวิจัยพัฒนามาดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การประสานแผนงานโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และเลือกลำดับความสำคัญของปัญหา ในการนำมาใช้พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและองค์รวม การทำงานทุกกระบวนการคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

 
เมื่อ: 09:05 น. 22 ส.ค. 62   791 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สถานการณ์ COVID-19 ที่สงขลา ผู้ป่วยสะสม 23 ราย หายแล้ว 3 ราย (28-03-63)
เมื่อ: 14:29รายงานพิเศษ
​คิดให้ชัวร์ ก่อนเล่นแชร์ (บทความการเงิน)
เมื่อ: 13:59คอลัมน์แนะนำ
​กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกำลัง
เมื่อ: 13:21เศรษฐกิจบ้านเรา
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอฟ Farmbook ลดเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด
เมื่อ: 13:17เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาไม่ปิดเมืองแต่เพิมมาตรการเข้มปิดสถานบันเทิง สนามมวย พื้นที่เสี่ยง ย้ำทุกฝ่ายเข้มงวดจริงจัง
  14168 ครั้ง
 2. จ.สงขลา แถลงข่าว สถานการณ์โรค COVID-19 หลังพบ ผู้ป่วย เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 12 ราย เดินหน้าคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค
  3136 ครั้ง
 3. นักวิจัย ม.ทักษิณ สกัดแอลกอฮอล์เข้มข้น 90-95% จากสุรากลั่นชุมชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ขาดแคลนในท้องตลาด
  2543 ครั้ง
 4. ​10 มีนาคม "วันสงขลา" 178 ปี หลบมาบ้านเราพบกิจกรรมมากมายตลอดเดือนมีนาคม
  2332 ครั้ง
 5. "เดอะ บัดดี้ จีเนียส" โรงเรียนทางเลือกหลักสูตรฟินแลนด์แห่งแรกในภาคใต้ (The Buddy Genius School)
  2124 ครั้ง
 6. ประชุมด่วนส่วนราชการติดชายแดนไทย-มาเลเซีย หลังมาเลย์ติดเชื้อโควิค19 วันเดียวพุ่งพรวดกว่า 140 คน
  1909 ครั้ง
 7. ​เปิดตัวโครงการ The Train Line คอนโดมิเนียมน้องใหม่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งเมืองหาดใหญ่ พรีเซล 1.49 ล.
  1855 ครั้ง
 8. ​สุชาติ จันทรโชติกุล VS สาคร ทองมุณี ณ นาทีนี้ใครแต้มเหนือกว่า
  1711 ครั้ง
 9. เตรียมตัวกันเลย กกพ. แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
  1253 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ สงขลา เผยขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 พร้อมกำชับทุกหน่วย เดินหน้ามาตรการการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการขนส่งสาธารณะ
  1246 ครั้ง
 1. ​สถานการณ์ COVID-19 ที่สงขลา ผู้ป่วยสะสม 23 ราย หายแล้ว 3 ราย (28-03-63)
  0 ครั้ง
 2. ​คิดให้ชัวร์ ก่อนเล่นแชร์ (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 3. ​กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกำลัง
  0 ครั้ง
 4. กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอฟ Farmbook ลดเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด
  0 ครั้ง
 5. ​ปศุสัตว์ยืนยันสงขลาเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่วันละล้านฟอง เพียงพอกับความต้องการ ชี้การกักตุนมีความผิดตามกฎหมาย
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองด่านตรวจป้องกันCOVID-19 ณ ด่านรับแพรก อำเภอระโนด
  0 ครั้ง
 7. ​มท. 2 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 พร้อมรับมือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้าง
  0 ครั้ง
 9. ​อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านเชื้อไวรัสโควิด – 19
  0 ครั้ง
 10. ​ขับ BMW X1 ฟรีตลอดปี พร้อมรับสิทธิ์พิเศษมากมาย เฉพาะที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
  0 ครั้ง