รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ติวเข้มเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เมื่อ: 13:06 น. 5 ต.ค. 62   837 ครั้ง


มรภ.สงขลา จัดอบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญติวเข้มคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ หวังพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ความเข้มแข็งด้านการวิจัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านเงินทุน การบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ดังนั้น การจัดอบรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงด้านการวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการลดความเสี่ยงที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีการเผยแพร่ผลงานโดยตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรสนใจทำวิจัยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 31 คน จากหน่วยงานภายในต่างๆ ภายใน มรภ.สงขลา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนผลงานต่อไป

 
เมื่อ: 13:06 น. 5 ต.ค. 62   837 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3520 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1411 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  965 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  847 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  783 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  714 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  620 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  591 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  571 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  525 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง