รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ติวเข้มเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เมื่อ: 13:06 น. 5 ต.ค. 62   525 ครั้ง


มรภ.สงขลา จัดอบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญติวเข้มคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ หวังพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ความเข้มแข็งด้านการวิจัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านเงินทุน การบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ดังนั้น การจัดอบรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงด้านการวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการลดความเสี่ยงที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีการเผยแพร่ผลงานโดยตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรสนใจทำวิจัยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 31 คน จากหน่วยงานภายในต่างๆ ภายใน มรภ.สงขลา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนผลงานต่อไป

 
เมื่อ: 13:06 น. 5 ต.ค. 62   525 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10334 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1831 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1609 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1524 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1515 ครั้ง
 6. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 7. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1479 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1397 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1369 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง