รอบรั้วการศึกษา

​ม.หาดใหญ่จับมือภาคีเครือข่าย เดินหน้าการรับมือด้านสุขภาวะกับฝุ่น PM 2.5

เมื่อ: 16:59 น. 8 ต.ค. 62   613 ครั้ง


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย สมาคมยักษ์ขาว และ Thai PBS เปิดวงเสวนาตระหนักรู้ด้านปัญหา หมอกควัน และการรับมือด้านสุขภาวะกับฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการ จาก Thai PBS เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาหมอกควันจากทางภาคเหนือของประเทศไทย เข้าใจและรับมือด้านสุขภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ร่วมด้วยเครือข่ายภาคีในจังหวัดสงขลา ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( DEPA ) สาขาภาคใต้ตอนล่าง ตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนคลองหวะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสนี้ ภาคี เครือข่ายฯ นำโดยสมาคมยักษ์ขาวได้มอบหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมอบเครื่องวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการตรวจวัดอากาศและดูแลนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

สำหรับการหารือในครั้งนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ ผศ.ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ข้อมูลสถานการณ์จากทางภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย การร่วมตัวการทำงานอย่างจริงจังของภาคเอกชนในการรับมือ PM 2.5 รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพซึ่งการได้รับฝุ่นเป็นเวลายาวนาน จะส่งผลให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือก COPR และโรคตา คุณนิศานาถ รัตนนาคินทร์ ตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาด มีการร่างกฎหมายอากาศสะอาดเพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง ผู้ก่อตั้งสมาคมยักษ์ขาว กล่าวสนับสนุนการทำงานเพื่อรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ในฐานะภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพซึ่งประชาชนไม่สามารถนิ่งนอนใจ ร่วมกันจับมือกับเครือข่าย 8 สถาบัน อันได้แก่ มหาวิทยาลุยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย ( สอท.) หอการค้าจังหวัดเชียงราย ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย กลุ่มจิตอาสาวิจัยและพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ERIG) PLAN INTERNATIONAL และ RESEARCH & INNOVATION FOR SUSTAINABILITY CENTER ในการผลิตเครื่องวัดฝุ่นละออง PM 2.5 การใช้ธงสุขภาพ 5 สี และการเรียนรู้สู่ฝุ่นอยากปลอดภัยเริ่มต้นในโรงเรียนด้วยการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่น (Safe Zone)

ด้านภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา อาทิ คุณลัภย์ หนูประดิษฐ์ ปราชญ์ชุมชนและตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนคลองหวะ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังคงทำกิจกรรมอย่างปกติ ในช่วงวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่หาดใหญ่เองได้รับผลกระทบด้านฝุ่นควันอย่างมาก นายแพทย์บุญชัย พิริยะกิจกำจร รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและเตือนประชาชนในการใช้หน้ากาก N 95 หรือ N99 ที่ถูกต้อง โดยต้องแนบ สนิท ไม่มีช่องให้ฝุ่นเข้ามิฉะนั้นก็ไม่สามารถกันฝุ่นได้จริง และผลกระทบด้านสุขภาพต้องติดตามในระยะยาวคุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( DEPA ) ให้ข้อมูลในการกระจายเครื่องตรวจวัดอากาศ การที่เครือข่ายภาคเอกชนตื่นตัวในการผลิตเครื่องตรวจวัดฝุ่นถือเป็นนวัตกรรมที่ดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในบทบาทมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และสื่อสารข้อมูลแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในการระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง และยินดีอย่างยิ่งในการผสานความร่วมมือ เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และชุมชน การรับมือด้านสุขภาวะจากฝุ่น PM 2.5 และผลกระทบต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 
เมื่อ: 16:59 น. 8 ต.ค. 62   613 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนพบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในงาน Field Day จังหวัดตรัง 23 ก.พ.นี้
เมื่อ: 15:04เศรษฐกิจบ้านเรา
​แจ้งข่าวเตือนภัย...ขายตรงและแชร์ลูกโซ่แอบแฝง
เมื่อ: 15:00คอลัมน์แนะนำ
​คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ Beach Trash Art กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล สร้างสรรค์งานศิลปะ
เมื่อ: 14:52รอบรั้วการศึกษา
​เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี จ.สงขลา
เมื่อ: 14:28ประชาสัมพันธ์

 1. ​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน
  15640 ครั้ง
 2. คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pretest โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  4588 ครั้ง
 3. สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​
  1828 ครั้ง
 4. ​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร
  1375 ครั้ง
 5. ​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
  1211 ครั้ง
 6. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ
  1115 ครั้ง
 7. นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
  1064 ครั้ง
 8. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พาสื่อเยี่ยมชม ผลงานวิจัย ใช้งานได้จริง มุ่งช่วยเหลือชุมชน
  1056 ครั้ง
 9. สายปั่นเตรียมพร้อม การแข่งขันจักยาน "THAI ANGEL CYCLING 2020" 8 มีนาคม 2563
  1033 ครั้ง
 10. ​รับงบ 30 ล้านขยายถนนและสร้างสะพานลอยช่วงหน้าโรงเรียนญ.ร.ส.สายสนามบินหาดใหญ่
  1017 ครั้ง
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนพบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในงาน Field Day จังหวัดตรัง 23 ก.พ.นี้
  0 ครั้ง
 2. ​แจ้งข่าวเตือนภัย...ขายตรงและแชร์ลูกโซ่แอบแฝง
  0 ครั้ง
 3. ​คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ Beach Trash Art กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล สร้างสรรค์งานศิลปะ
  0 ครั้ง
 4. ​เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 5. Gunung Agung ภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะบาหลี
  0 ครั้ง
 6. ฝากเบี้ยกันนม่าย ดอกเบี้ยตามบาย ชันชี หนัดเหนียน และฝากอาโย๊ะ ดอกสูงอย่างแรงนิ
  0 ครั้ง
 7. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ Cappuccino Corner เค้ก ราคาพิเศษ 420 บาท
  0 ครั้ง
 8. ​10 มีนาคม "วันสงขลา" 178 ปี หลบมาบ้านเราพบกิจกรรมมากมายตลอดเดือนมีนาคม
  0 ครั้ง
 9. พิธีประสาทปริญญา ​มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
  0 ครั้ง
 10. พร้อมจัด ​Money Expo Hatyai กระหึ่มโลกการเงินการลงทุน 13-15 มี.ค.ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล
  0 ครั้ง