รอบรั้วการศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน

เมื่อ: 15:34 น. 17 ต.ค. 62   1384 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผนึกทรู คอร์ปอเรชั่นฯ ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน วางรากฐานพัฒนาทักษะ เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง


ผศ. อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นตัวแทนอธิการบดี ร่วมลงนามและกล่าวระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง มทร.สงขลา กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยสร้างอนาคตให้กับนักศึกษา ถือเป็นการวางรากฐานเพื่อก้าวสู่โลกของการทำงาน การฝึกสหกิจศึกษาทำให้ได้รับทราบด้วยตนเองว่า การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้าง อันจะเป็นแนวทางในการปรับแผนการศึกษา ทั้งยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีโอกาสเรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ความรู้ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษา จะนำมาซึ่งการพัฒนาตนเองของนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงต่อไป นอกจากนั้น ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในโครงการสหกิจศึกษา ยังจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต อาทิ ความร่วมมือด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงพัฒนา เป็นต้น

รวมถึง ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยในโครงการสหกิจศึกษา และเป็นกลไกพัฒนาอาชีพโดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยกลไกที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่สำคัญ สหกิจศึกษาจึงต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด โครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมและนำเสนอรายงานจากประสบการณ์การทำงานจริงของตนเอง ที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้านงานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น

ขณะที่ นายกฤตนัย พลาชีวะ ผู้อำนวยการเขตด้านการตลาด พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในนามบริษัท ทรูฯ กล่าวว่า ทรูได้เล็งเห็น รวมถึงให้ความสำคัญ และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกับภาครัฐ ในหลายๆโครงการ ทั้งส่วนของระดับ ประเทศ ระดับภูมิภาค รวมถึงระดับท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาทั้งบุคคลากรทางด้านการศึกษา และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเท่าเที่ยมกัน และวันนี้อีกเหตุผลที่เลือกลงนามความร่วมมือกับ มทร.สงขลา เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาที่นี่ และมีโอกาสเข้าทำงานที่ทรู ซึ่งทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท

 
เมื่อ: 15:34 น. 17 ต.ค. 62   1384 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2468 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2000 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1784 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง