รอบรั้วการศึกษา

ม.ทักษิณ นำเยาวชนร่วมดำนา-หาลูกคลัก ​จากห้องเรียนสู่ท้องทุ่ง สร้างคนเก่งและดีที่สังคมต้องการ

เมื่อ: 16:11 น. 24 ต.ค. 62   2040 ครั้ง

ม.ทักษิณ และ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ชวนนักเรียนโครงการ SMA ปิดตำรา เดินออกจากห้องเรียนสู่ประสบการณ์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่อาจตกหล่นของเยาวชนแห่งศตวรรษที่ 21


“ เด็กเก่งวิชาการ แต่ต้องไม่ลืมทักษะชีวิต เราให้เด็กออกจากความเป็นอยู่ที่คุ้นเคย ไปพบสังคมใหม่ ให้ทิ้งความเป็นคุณหนู ให้รู้จักปรับตัว ซึ่งผู้ปกครองก็เห็นด้วย” ครูประคุณ แสนสุด อาจารย์ประจำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความ สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์(SMA) บอกเล่าที่มาของกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ด้วยศาสตร์บรรพชน วิถีชีวิตชาวนา ว่า ครูก้าน บรรดิษฐ์ จันทร์ผุด ได้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ของ ICOFIS หรือ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นว่าเป็นรูปแบบที่เรายังไม่เคยทำ น่าสนใจ และตอบโจทย์ จึงนำ น.ร. SMA gen15 ม.2 และSMA gen13 ม.4 รวม 201 คน ลงสู่ชุมชน คลุกโคลนตม เรียนรู้ศาสตร์บรรพชน โดยลงมือปฏิบัติตนเยี่ยงชาวนา เติมเต็มคุณธรรมด้วยการปลูกความกตัญญูในใจ ให้นักเรียนเป็น คนเก่งและดีที่ติดดิน

นักเรียนใช้ชีวิตกับพ่อแม่ชาวนาบุญธรรม เรียนรู้พันธุ์ข้าว การดำนา และวิธีการแบบดั้งเดิมในการแปรรูปข้าวเปลือกจนมาเป็นข้าวสาร และข้าวสวยในจาน เด็กๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ได้สนุกกับการวิดลูกคลัก ก่อนจะนำกลับบ้านมาประกอบอาหาร นอกจากนี้ผู้ปกครองนักเรียนที่ตามมาดูความเป็นอยู่ของลูกก็ได้ลุยโคลนลงท้องนาเล่นกีฬาร่วมกับพ่อแม่บุญธรรมด้วย

( “ลูกคลัก” คือปลาน้ำจืดที่ไปรวมกันบริเวณที่ต่ำสุดของแปลงนา หนองน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติในหน้าแล้ง ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีน้ำเหลืออยู่น้อย ปลาจึงคลุกหรือฝังตัวลงในโคลนตม เรียกว่า"ปลาคลัก" ปลาคลักในนาส่วนใหญ่จะเป็นลูกปลาที่แม่ปลาวางไข่ไว้ก่อนจะหนีตามน้ำไปอยู่ในแหล่งน้ำลึก จึงเรียกว่า “ลูกคลัก” )

คุณจงชัย ชินอัครวัฒน์ ผู้ปกครอง น.ร.ชั้น ม.4 บอกว่าเป็นโอกาสที่เด็กจะได้สัมผัสท้องทุ่ง ได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆ “ส่วนตัวชีวิตจริงลูกผม ไม่ค่อยได้สัมผัสท้องทุ่ง ได้แค่ขับรถผ่าน ... ครั้งนี้จะได้รู้จักของจริง” เช่นเดียวกับคุณสุชาติ แซ่ก้วย ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.2 เชื่อว่าลูกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการอยู่กับพ่อแม่บุญธรรม และเสริมว่าประโยชน์ที่ได้รับอีกประการคือ การให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองมากขึ้น

“ทุกบ้านเตรียมการเพื่อต้อนรับลูกของตนเอง คนในหมู่บ้านก็ตื่นตัวเพื่อต้อนรับคนภายนอก ทำให้บ้านกล้วยเภาเป็นที่รู้จักมากขึ้น” นายพนม อินทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้านกล้วยเภา หมู่ที่ 5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง กล่าวพร้อมกับชื่นชม “เด็กๆสามารถปรับตัวได้ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่บุญธรรม ไม่ดื้อ เรียบร้อยและมีกาลเทศะ แต่ก็เล่นสนุกกันเต็มที่ตามประสาเด็ก”

“ โครงการนี้ได้ผลเกินความคาดหวัง ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเรียกร้องอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก ซึ่งทางโรงเรียนร่วมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะนำประเด็นต่างๆ มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่นักเรียนเรียนในชั้นเรียน เป็นต้น” อาจารย์ศิริพร พิทักษ์จินดา หรือ ครูแป๋ว ผู้อยู่ร่วมกิจกรรมตลอด 4 วัน กล่าว “การศึกษาควรจะปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กๆ ได้สัมผัสชุมชนและสังคมภายนอก เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่เป็นคนเพื่อคน โดยเชื่อมโยงเนื้อหาในหลักสูตรกับกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนอกห้องเรียน”

อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ม.ทักษิณ ผู้พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในชุมชน โดยออกแบบจัดการห้องปฏิบัติการชุมชน ที่มีลักษณะเป็น Social Lab เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น องค์กรชุมชนและผู้นำชุมชน 6 ชุมชน ในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา นักเรียนและผู้ที่สนใจ ได้ฝากทิ้งท้าย “เราจะร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราชา รักษาศาสตร์บรรพชน ส่งต่อสู่ลูกหลานให้รู้จักพอเพียง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

 
เมื่อ: 16:11 น. 24 ต.ค. 62   2040 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2468 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2000 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1785 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง