รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน “ฅนบ้านวังหอน” นครศรีธรรมราช

เมื่อ: 09:41 น. 30 ต.ค. 62   989 ครั้ง

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชนพื้นที่บ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการในสถานการณ์จริง พร้อมทำวิจัยควบคู่ ผนึกภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาชีพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 15 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านวังหอน” ณ หมู่ 5 บ้านวังหอน และเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ จำนวน 76 คน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ณ หน่วยฝึกฯ ที่เป็น รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก่อนจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาพชุมชนและการจัดบริการวิชาการในสถานการณ์จริงให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระหว่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดร.วรพล กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้เรื่องการศึกษาสุขภาวะชุมชนและการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมภาคใต้ ตามแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ประเทศไทย 4.0) ให้เข้ากับรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ประกอบด้วย การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลัก และร่วมกับรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน และ รายวิชาวิทยาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มเดียวกันทั้งหมด โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อาทิ การศึกษาสุขภาพชุมชน การบริการวิชาการด้วยการจัดบริการประเมินสุขภาวะระดับบุคคลให้กับประชาชน ต.วังอ่าง การจัดมหกรรมพัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านวังหอน ทั้งได้นำเอาการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนด้วย
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กล่าวอีกว่า ในการออกภาคสนามฯ ครั้งนี้นักศึกษาและอาจารย์ได้กำหนดทำวิจัยร่วมไปด้วยในเรื่อง 1. การศึกษาสุขภาวะชุมชนบ้านวังหอน ด้วยเทคนิค RRA 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังหอน 3. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์การละเล่นและกีฬาพื้นบ้านตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นความต้องการที่เริ่มต้นจากพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้เพื่อขอใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ในด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน ด้วยการออกปฏิบัติการจริงในสถานที่และเหตุการณ์จริง เพื่อความเข้าใจตรงกันและมีทิศทางที่ถูกต้องไปในรูปแบบเดียวกัน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาดังกล่าวได้อย่างดี และมีความสมบูรณ์แบบ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างแท้จริง

 
เมื่อ: 09:41 น. 30 ต.ค. 62   989 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
จับมือภาคเอกชนเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวสงขลา วางแผนจัดงานอีเว้นท์ยาวข้ามปี
เมื่อ: 14:25เศรษฐกิจบ้านเรา
พสกนิกรร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อ: 13:50G-SPECIAL
​แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวชายแดนและแผนการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เมื่อ: 14:39ข่าวสารบ้านเรา
ศธ.ขอความร่วมมือทดลองเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศทดลองเปิดเต็มรูปแบบ
เมื่อ: 14:33รอบรั้วการศึกษา

 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  945 ครั้ง
 2. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  787 ครั้ง
 3. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  632 ครั้ง
 4. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  619 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  588 ครั้ง
 6. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  554 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  548 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  539 ครั้ง
 9. ​สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ก้าวสู่เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ
  459 ครั้ง
 10. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  445 ครั้ง
 1. จับมือภาคเอกชนเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวสงขลา วางแผนจัดงานอีเว้นท์ยาวข้ามปี
  0 ครั้ง
 2. พสกนิกรร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  0 ครั้ง
 3. ​แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวชายแดนและแผนการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
  0 ครั้ง
 4. ศธ.ขอความร่วมมือทดลองเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศทดลองเปิดเต็มรูปแบบ
  0 ครั้ง
 5. ​สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ก้าวสู่เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ
  0 ครั้ง
 6. รองผู้ว่าฯ สงขลา นำพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  0 ครั้ง
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
  0 ครั้ง
 8. ​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
  0 ครั้ง
 9. ​มท. 2. เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
  0 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563
  0 ครั้ง