รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน “ฅนบ้านวังหอน” นครศรีธรรมราช

เมื่อ: 09:41 น. 30 ต.ค. 62   759 ครั้ง

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชนพื้นที่บ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช บริการวิชาการในสถานการณ์จริง พร้อมทำวิจัยควบคู่ ผนึกภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาชีพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 15 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านวังหอน” ณ หมู่ 5 บ้านวังหอน และเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ จำนวน 76 คน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ณ หน่วยฝึกฯ ที่เป็น รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก่อนจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาพชุมชนและการจัดบริการวิชาการในสถานการณ์จริงให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระหว่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดร.วรพล กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้เรื่องการศึกษาสุขภาวะชุมชนและการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมภาคใต้ ตามแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ประเทศไทย 4.0) ให้เข้ากับรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ประกอบด้วย การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลัก และร่วมกับรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน และ รายวิชาวิทยาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มเดียวกันทั้งหมด โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อาทิ การศึกษาสุขภาพชุมชน การบริการวิชาการด้วยการจัดบริการประเมินสุขภาวะระดับบุคคลให้กับประชาชน ต.วังอ่าง การจัดมหกรรมพัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านวังหอน ทั้งได้นำเอาการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนด้วย
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กล่าวอีกว่า ในการออกภาคสนามฯ ครั้งนี้นักศึกษาและอาจารย์ได้กำหนดทำวิจัยร่วมไปด้วยในเรื่อง 1. การศึกษาสุขภาวะชุมชนบ้านวังหอน ด้วยเทคนิค RRA 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังหอน 3. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์การละเล่นและกีฬาพื้นบ้านตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นความต้องการที่เริ่มต้นจากพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้เพื่อขอใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ในด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน ด้วยการออกปฏิบัติการจริงในสถานที่และเหตุการณ์จริง เพื่อความเข้าใจตรงกันและมีทิศทางที่ถูกต้องไปในรูปแบบเดียวกัน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาดังกล่าวได้อย่างดี และมีความสมบูรณ์แบบ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างแท้จริง

 
เมื่อ: 09:41 น. 30 ต.ค. 62   759 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2477 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2210 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2178 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2135 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2004 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1790 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1786 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1751 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1730 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง