รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา เดินหน้า “ครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7” ผลิตครูคุณภาพสู่ท้องถิ่น

เมื่อ: 11:00 น. 24 ธ.ค. 62   1385 ครั้ง

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เดินหน้าพันธกิจผลิตครูคุณภาพสู่ท้องถิ่น สานต่อโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7 สนองพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 พัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียน นักศึกษาเผยความรู้สึกสุดประทับใจ ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7 ว่า เป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านการอ่านและการเขียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนจากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งยังสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อันเป็นพันธกิจสำคัญของคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ที่มุ่งเน้นผลิตครูสู่ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการศาสตร์ทฤษฎีความรู้และการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้

ดร.มนตรี กล่าวว่า โครงการครูเพื่อศิษย์ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้เป็นครูที่สมบูรณ์แบบ สามารถค้นพบตัวตนของตัวเองผ่านกระบวนต่างๆ โดยการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ได้คิดได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้จะฟูมฟักให้นักศึกษาเป็นครูที่สมบูรณ์สู่สังคมโดยแท้จริง ซึ่งในปีนี้โครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมโดยการลงพื้นที่ 2 ครั้ง คือ วันที่ 7-9 ก.ย.62 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา จ.สงขลา (เป็นการจัดกิจกรรมฐานการบูรณาการการอ่าน การเขียนและการคิด) และ วันที่ 19-21 พ.ย.62 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย จ.สงขลา (เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่างๆ รวมถึงสอดแทรกการอ่านและการเขียนเข้าไปด้วย)

คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในครั้งที่ 1 มีการจัดกิจกรรม “โครงการครูเพื่อศิษย์ พัฒนาการอ่าน เขียนและคิดเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งประกอบไปด้วยครูใหญ่ ครู และนักเรียน จำนวน 156 คน ซึ่งมีผลสรุปจากการทดสอบการอ่านเขียนที่ดีขึ้นในทุกระดับชั้น รวมถึงนักศึกษาได้จัดกิจกรรมบูรณาการการอ่านการเขียนและในรายวิชาต่างๆ โดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ส่วนในครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 198 คน ซึ่งมีผลสรุปจากการทดสอบการอ่านเขียนที่ดีขึ้นในทุกระดับชั้น รวมถึงนักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในชั้นเรียน

ด้าน น.ส.ภัทท์สุดา ประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ประธานโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา คือการได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่หมู่คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้มีพระคุณทุกท่านเกิดความภาคภูมิใจ โดยทุกๆ อย่างจะต้องเริ่มจากตนเองเสมอ นักศึกษาโครงการครูเพื่อศิษย์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งตนยอมรับในความพยายามของทุกๆ คน เพราะในการลงพื้นที่ตรงกับการสอบที่มีผลต่อการเรียน แต่ทุกคนใช้ความพยายาม อดทนและสามารถฝ่าฟันในแต่ละครั้งได้ และได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ สมกับความตั้งใจในการที่จะเข้าโครงการครูเพื่อศิษย์ เชื่อว่าทุกๆ คนมีความสามารถในตนเองและสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด

“โครงการครูเพื่อศิษย์จะสานพระปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้พร้อมที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคต เพื่อพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” ประธานโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าว

น.ส.รวันดา เร่สัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เข้าร่วมโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าวว่า หนึ่งในเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูเพื่อศิษย์ ตนยังคงจำความรู้สึกครั้งนั้นได้ดี ครั้งแรกที่มีคนเรียกว่าครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุด ตนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และดีใจที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่มีฝันแบบเดียวกัน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนลงพื้นที่หรือในขณะที่ลงพื้นที่ ยังคงติดอยู่ในความทรงจำ ตนไม่รู้จะใช้คำใดมาอธิบายความรู้สึกให้ทุกคนได้รับรู้ แต่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แล้วจะพบกับคำว่ามิตรภาพและความสุข

 
เมื่อ: 11:00 น. 24 ธ.ค. 62   1385 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
เมื่อ: 15:52รายงานพิเศษ
​บิ๊กคลีนนิ่งศาลากลาง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดบริการประชาชน
เมื่อ: 14:18ข่าวสารบ้านเรา
​นักวิชาการเตือน “ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้”
เมื่อ: 10:46คอลัมน์แนะนำ
เทศบาลเมืองคอหงส์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อ: 10:44ประชาสัมพันธ์

 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  1161 ครั้ง
 2. ​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
  365 ครั้ง
 3. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  350 ครั้ง
 4. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  296 ครั้ง
 5. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  205 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  119 ครั้ง
 7. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  105 ครั้ง
 8. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  81 ครั้ง
 9. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  56 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ
  49 ครั้ง
 1. ​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
  0 ครั้ง
 2. ​บิ๊กคลีนนิ่งศาลากลาง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดบริการประชาชน
  0 ครั้ง
 3. ​นักวิชาการเตือน “ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้”
  0 ครั้ง
 4. เทศบาลเมืองคอหงส์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  0 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ
  0 ครั้ง
 6. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  0 ครั้ง
 7. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  0 ครั้ง
 8. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  0 ครั้ง
 9. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  0 ครั้ง
 10. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  0 ครั้ง