รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา เดินหน้า “ครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7” ผลิตครูคุณภาพสู่ท้องถิ่น

เมื่อ: 11:00 น. 24 ธ.ค. 62   1272 ครั้ง

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เดินหน้าพันธกิจผลิตครูคุณภาพสู่ท้องถิ่น สานต่อโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7 สนองพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 พัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียน นักศึกษาเผยความรู้สึกสุดประทับใจ ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7 ว่า เป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านการอ่านและการเขียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนจากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งยังสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อันเป็นพันธกิจสำคัญของคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ที่มุ่งเน้นผลิตครูสู่ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการศาสตร์ทฤษฎีความรู้และการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้

ดร.มนตรี กล่าวว่า โครงการครูเพื่อศิษย์ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้เป็นครูที่สมบูรณ์แบบ สามารถค้นพบตัวตนของตัวเองผ่านกระบวนต่างๆ โดยการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ได้คิดได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้จะฟูมฟักให้นักศึกษาเป็นครูที่สมบูรณ์สู่สังคมโดยแท้จริง ซึ่งในปีนี้โครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมโดยการลงพื้นที่ 2 ครั้ง คือ วันที่ 7-9 ก.ย.62 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา จ.สงขลา (เป็นการจัดกิจกรรมฐานการบูรณาการการอ่าน การเขียนและการคิด) และ วันที่ 19-21 พ.ย.62 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย จ.สงขลา (เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่างๆ รวมถึงสอดแทรกการอ่านและการเขียนเข้าไปด้วย)

คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในครั้งที่ 1 มีการจัดกิจกรรม “โครงการครูเพื่อศิษย์ พัฒนาการอ่าน เขียนและคิดเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งประกอบไปด้วยครูใหญ่ ครู และนักเรียน จำนวน 156 คน ซึ่งมีผลสรุปจากการทดสอบการอ่านเขียนที่ดีขึ้นในทุกระดับชั้น รวมถึงนักศึกษาได้จัดกิจกรรมบูรณาการการอ่านการเขียนและในรายวิชาต่างๆ โดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ส่วนในครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 198 คน ซึ่งมีผลสรุปจากการทดสอบการอ่านเขียนที่ดีขึ้นในทุกระดับชั้น รวมถึงนักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในชั้นเรียน

ด้าน น.ส.ภัทท์สุดา ประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ประธานโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา คือการได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่หมู่คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้มีพระคุณทุกท่านเกิดความภาคภูมิใจ โดยทุกๆ อย่างจะต้องเริ่มจากตนเองเสมอ นักศึกษาโครงการครูเพื่อศิษย์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งตนยอมรับในความพยายามของทุกๆ คน เพราะในการลงพื้นที่ตรงกับการสอบที่มีผลต่อการเรียน แต่ทุกคนใช้ความพยายาม อดทนและสามารถฝ่าฟันในแต่ละครั้งได้ และได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ สมกับความตั้งใจในการที่จะเข้าโครงการครูเพื่อศิษย์ เชื่อว่าทุกๆ คนมีความสามารถในตนเองและสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด

“โครงการครูเพื่อศิษย์จะสานพระปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้พร้อมที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคต เพื่อพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” ประธานโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าว

น.ส.รวันดา เร่สัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เข้าร่วมโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าวว่า หนึ่งในเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูเพื่อศิษย์ ตนยังคงจำความรู้สึกครั้งนั้นได้ดี ครั้งแรกที่มีคนเรียกว่าครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุด ตนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และดีใจที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่มีฝันแบบเดียวกัน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนลงพื้นที่หรือในขณะที่ลงพื้นที่ ยังคงติดอยู่ในความทรงจำ ตนไม่รู้จะใช้คำใดมาอธิบายความรู้สึกให้ทุกคนได้รับรู้ แต่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แล้วจะพบกับคำว่ามิตรภาพและความสุข

 
เมื่อ: 11:00 น. 24 ธ.ค. 62   1272 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20426 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5364 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2616 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2065 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2052 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1676 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1367 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1290 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1159 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง