รอบรั้วการศึกษา

​ม.หาดใหญ่ จัดแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ หวังช่วยเพิ่มมูลค่าการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อ: 11:42 น. 20 ม.ค. 63   1739 ครั้ง

ม.หาดใหญ่ เชิญชวนคนดังท่องถิ่นร่วมเดินแฟชั่นโชว์ โชว์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ภายใต้งาน “ณ กระแสสินธุ์ @ หาดใหญ่ KASAESIN IN HATYAI FASHION SHOW” นำงานวิจัยช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสร้างการรู้จักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย


(18 ม.ค.63) ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลามีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ภายใต้งาน “ณ กระแสสินธุ์ @ หาดใหญ่ KASAESIN IN HATYAI FASHION SHOW” โดยมีนางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิทวัส ศิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พลตํารวจโทสาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว พร้อมด้วยอดีตนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา แขกผู้มีเกียรติ และผุ้สนใจร่วมงานมากมาย

ภายในงานมีกิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ ผลิตภัณฑ์จากกระแสสินธุ์ 4 ตำบล มาจัดแสดงและวางจำหน่าย มีการเสวนาเรื่องเล่ากระแสสินธุ์ ดินแดน เขา ป่า นา เล การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอและผ้ามัดย้อมกระแสสินธุ์ โดยแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานการศึกษางานกลุ่มทอผ้ากระสินธุ์ ที่ดําเนินการแล้วเสร็จได้มีโอกาสเผยแพร่และขยายองค์ความรู้สู่การนําไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงให้คนทั่วไปได้รู้จักกระแสสินธุ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความสวยงามทางธรรมชาติ ทีมผู้วิจัยคาดหวังว่าการยกระดับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ จากพืชในพื้นที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นจะสามารถเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่หันมาอนุรักษ์สืบสานงานทอผ้าและการพัฒนาผ้าทอกระแสสินธุ์ ต่อไปในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม กล่าวว่า งานวิจัยครั้งนี้เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยจากที่คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ กลุ่มทอผ้ากระสินธุ์ พบว่าผ้าทอกระแสสินธุ์เป็นศิลปหัตถกรรมงานทอที่มีเสน่ห์ ผ่านกระบวนการคิด สร้างสรรค์ สั่งสม บ่มเพาะพัฒนาการการทอจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากผ้าทอเกาะยอ มีลักษณะเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่น งานทอผ้าของชุมชน เริ่มต้นจากผ้าทอ ขัดสานแบบเรียบง่าย ลวดลายไม่ซับซ้อน เช่น ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้ายก ดอก และมีลายอัตลักษณ์ของกลุ่มที่สวยงามโดดเด่น คืองานทอผ้าลายพวงชมพู และมีการตัดเย็บผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์งานทอของกลุ่ม ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะต้องไปดําเนินการผลิตหรือตัดเย็บต่อ

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์พบว่า การขยายสายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปพร้อมใช้งานยังอยู่ในวงจํากัด และสมาชิกกลุ่มทอผ้าส่วนมากเป็นสมาชิกอาวุโส มีการรวมกลุ่มกันทอผ้าหลังจากเสร็จจากอาชีพหลักทาง การเกษตรในช่วงเช้า ดังนั้นคณะผู้วิจัยและผู้สนับสนุนโครงการภาคประชาชน จึงได้จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอด เรียนรู้งานมัดย้อมจากพืชธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ เพกา ตาลโตนด ขนุน จําปาดะ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสําเร็จรูปต้นแบบ รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากสําหรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป ซึ่งทางกลุ่มทอผ้าสามารถดําเนินการผลิตได้ด้วยตนเอง อาทิ ชุดเดรสลําลอง กระเป๋า หมวก การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการชุดนี้นําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมงานทอในคาบสมุทรสทิงพระให้คงอยู่ต่อไป

 
เมื่อ: 11:42 น. 20 ม.ค. 63   1739 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564
​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
​คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5790 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3643 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2210 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2106 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1965 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1843 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1536 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1510 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1457 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1453 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง