รอบรั้วการศึกษา

​ม.หาดใหญ่ จัดแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ หวังช่วยเพิ่มมูลค่าการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อ: 11:42 น. 20 ม.ค. 63   1251 ครั้ง

ม.หาดใหญ่ เชิญชวนคนดังท่องถิ่นร่วมเดินแฟชั่นโชว์ โชว์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ภายใต้งาน “ณ กระแสสินธุ์ @ หาดใหญ่ KASAESIN IN HATYAI FASHION SHOW” นำงานวิจัยช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสร้างการรู้จักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย


(18 ม.ค.63) ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลามีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ภายใต้งาน “ณ กระแสสินธุ์ @ หาดใหญ่ KASAESIN IN HATYAI FASHION SHOW” โดยมีนางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิทวัส ศิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พลตํารวจโทสาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว พร้อมด้วยอดีตนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา แขกผู้มีเกียรติ และผุ้สนใจร่วมงานมากมาย

ภายในงานมีกิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ ผลิตภัณฑ์จากกระแสสินธุ์ 4 ตำบล มาจัดแสดงและวางจำหน่าย มีการเสวนาเรื่องเล่ากระแสสินธุ์ ดินแดน เขา ป่า นา เล การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอและผ้ามัดย้อมกระแสสินธุ์ โดยแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานการศึกษางานกลุ่มทอผ้ากระสินธุ์ ที่ดําเนินการแล้วเสร็จได้มีโอกาสเผยแพร่และขยายองค์ความรู้สู่การนําไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงให้คนทั่วไปได้รู้จักกระแสสินธุ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความสวยงามทางธรรมชาติ ทีมผู้วิจัยคาดหวังว่าการยกระดับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ จากพืชในพื้นที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นจะสามารถเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่หันมาอนุรักษ์สืบสานงานทอผ้าและการพัฒนาผ้าทอกระแสสินธุ์ ต่อไปในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม กล่าวว่า งานวิจัยครั้งนี้เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยจากที่คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ กลุ่มทอผ้ากระสินธุ์ พบว่าผ้าทอกระแสสินธุ์เป็นศิลปหัตถกรรมงานทอที่มีเสน่ห์ ผ่านกระบวนการคิด สร้างสรรค์ สั่งสม บ่มเพาะพัฒนาการการทอจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากผ้าทอเกาะยอ มีลักษณะเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่น งานทอผ้าของชุมชน เริ่มต้นจากผ้าทอ ขัดสานแบบเรียบง่าย ลวดลายไม่ซับซ้อน เช่น ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้ายก ดอก และมีลายอัตลักษณ์ของกลุ่มที่สวยงามโดดเด่น คืองานทอผ้าลายพวงชมพู และมีการตัดเย็บผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์งานทอของกลุ่ม ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะต้องไปดําเนินการผลิตหรือตัดเย็บต่อ

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์พบว่า การขยายสายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปพร้อมใช้งานยังอยู่ในวงจํากัด และสมาชิกกลุ่มทอผ้าส่วนมากเป็นสมาชิกอาวุโส มีการรวมกลุ่มกันทอผ้าหลังจากเสร็จจากอาชีพหลักทาง การเกษตรในช่วงเช้า ดังนั้นคณะผู้วิจัยและผู้สนับสนุนโครงการภาคประชาชน จึงได้จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอด เรียนรู้งานมัดย้อมจากพืชธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ เพกา ตาลโตนด ขนุน จําปาดะ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสําเร็จรูปต้นแบบ รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากสําหรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป ซึ่งทางกลุ่มทอผ้าสามารถดําเนินการผลิตได้ด้วยตนเอง อาทิ ชุดเดรสลําลอง กระเป๋า หมวก การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการชุดนี้นําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมงานทอในคาบสมุทรสทิงพระให้คงอยู่ต่อไป

 
เมื่อ: 11:42 น. 20 ม.ค. 63   1251 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563
​นักศึกษา ม.หาดใหญ่ พัฒนาแอปพลิเคชันสุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ
​ม.หาดใหญ่ ลุยงานวิจัย ดัน “หาดใหญ่” สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”
ข่าวล่าสุด
ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 12:45ข่าวสารบ้านเรา
โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
เมื่อ: 10:46ประชาสัมพันธ์
​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
เมื่อ: 10:01รอบรั้วการศึกษา
ย้อนเวลาพาชม งานคอมพิวเตอร์โชว์ 2007 ณ โรงแรมเจบี
เมื่อ: 09:50Gimyong Style

 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1472 ครั้ง
 2. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  482 ครั้ง
 3. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  462 ครั้ง
 4. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  440 ครั้ง
 5. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  438 ครั้ง
 6. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  287 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  273 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  267 ครั้ง
 9. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  257 ครั้ง
 10. ​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
  251 ครั้ง
 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง
 3. ​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
  0 ครั้ง
 4. ย้อนเวลาพาชม งานคอมพิวเตอร์โชว์ 2007 ณ โรงแรมเจบี
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมวาระเร่งด่วนกรณีปลาตายในลำคลองจำนวนมากในพื้นที่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 7. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  0 ครั้ง
 8. จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
  0 ครั้ง
 9. สงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  0 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง