รอบรั้วการศึกษา

เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"

เมื่อ: 13:42 น. 24 ม.ค. 63   344 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ พร้อมผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่ให้สามารถยืนหยัดบนโลกธุรกิจงได้อย่างยั่งยืน


(23 ม.ค. 63) ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0" ประจำปี 2563 โดยมีนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลานางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากยังดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความคิดเดิมๆ ธุรกิจจะเสียโอกาสจากการพัฒนาการใหม่ ที่จะไปแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น ๆ หรือผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ได้ และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ทำให้ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้ซึ่งการจัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการเพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบกิจการอีกแนวทางหนึ่ง ให้สามารถยืนหยัดบนโลกธุรกิจในยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบกิจการ

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 และขยายการให้บริการภาครัฐเกี่ยวกับการให้คำแนะนำกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ผ่านกลไกการประสานความร่วมมือตามแนวทาง "ประชารัฐ" ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SME/ กลุ่ม OTOPหรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ


ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว
จิระพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:42 น. 24 ม.ค. 63   344 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​นิสิต HRM ม.ทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพอาชีพ
เมื่อ: 15:53รอบรั้วการศึกษา
​นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันฟาดแส้
เมื่อ: 15:51รอบรั้วการศึกษา
​เชฟโรเลตหาดใหญ่ ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังต่อเนื่องไม่ต้องกังวล
เมื่อ: 13:16เศรษฐกิจบ้านเรา
​ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองกาญฯ ทุ่งใหญ่ - น้ำน้อย เราก็มี สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ใครๆก็ไปเที่ยว
เมื่อ: 09:52คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน
  15369 ครั้ง
 2. คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pretest โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  4525 ครั้ง
 3. สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​
  1642 ครั้ง
 4. ​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร
  1199 ครั้ง
 5. ​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
  1184 ครั้ง
 6. นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
  1039 ครั้ง
 7. สายปั่นเตรียมพร้อม การแข่งขันจักยาน "THAI ANGEL CYCLING 2020" 8 มีนาคม 2563
  990 ครั้ง
 8. ​รับงบ 30 ล้านขยายถนนและสร้างสะพานลอยช่วงหน้าโรงเรียนญ.ร.ส.สายสนามบินหาดใหญ่
  989 ครั้ง
 9. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ
  983 ครั้ง
 10. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พาสื่อเยี่ยมชม ผลงานวิจัย ใช้งานได้จริง มุ่งช่วยเหลือชุมชน
  923 ครั้ง
 1. ​นิสิต HRM ม.ทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพอาชีพ
  0 ครั้ง
 2. ​นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันฟาดแส้
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟโรเลตหาดใหญ่ ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังต่อเนื่องไม่ต้องกังวล
  0 ครั้ง
 4. ​ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองกาญฯ ทุ่งใหญ่ - น้ำน้อย เราก็มี สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ใครๆก็ไปเที่ยว
  0 ครั้ง
 5. หาดทิพย์ชวนวิ่ง Haadthip Fan Run หาเงินรายได้มอบให้กับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่ (นาหม่อม)
  0 ครั้ง
 6. เปิดงานแตงโมโบ้เล นาทับ โชว์จุดเด่นแตงโมหวานและกรอบอร่อยไม่เหมือนที่อื่น
  0 ครั้ง
 7. รพ.สะเดา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสโมสรไลออนส์สะเดา มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
  0 ครั้ง
 8. โอเดียน จัดการแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ ระดับอนุบาล ครั้งที่ 22 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
  0 ครั้ง
 9. ไดอาน่า จัดกิจกรรม “Diana Sweet Valentine” สร้างสีสรรค์แห่งความรักความอบอุ่นในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก
  0 ครั้ง
 10. เซ็นทาราหาดใหญ่ จัดค่ำคืนวาเลนไทน์ด้วยดินเนอร์สุดส่วนตัว
  0 ครั้ง