รอบรั้วการศึกษา

ม.ทักษิณ บินเยือนแดนปลาดิบเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อ: 11:00 น. 10 ก.พ. 63   575 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ทักษิณ จับมือ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโอซากา และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น


ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน ณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) อาจารย์พจนา เดชสถิต (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ (รักษาการแทนประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก) อาจารย์เชาวเลิศ เทพประดิษฐ์ (ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น) พร้อมด้วยอาจารย์ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เดินทางไปร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโอซากา และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนิสิตฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยระยะสั้น เพื่อยกระดับความสำเร็จในการจัดการศึกษากับต่างประเทศ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ 3+1 หรือ 2+2 หลักสูตรที่เน้นให้นิสิตทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่รายวิชาที่เป็นการสอนด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ

ผลการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ทางหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้ผลรับที่ดีมากจากการเจรจาในครั้งนี้ทั้งสองหน่อยงาน โดยทางหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถส่งเอกสารประวัติของนิสิตเพื่อขอรับพิจารณาการเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา ได้ในปีการศึกษาหน้าทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา จะพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนิสิตหรืออาจารย์ด้านการเรียนการสอนหรือการทำวิจัยระยะสั้น ระหว่างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (CJLC) และคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา วิทยาเขตมิโน กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อทำความรู้จักกันก่อนระยะเวลา 1 ปี โดยในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (CJLC) เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นการจัดร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยโอซากาและมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากนั้นในเดือนมิถุนายน 2563 ทางหลักสูตรจะเรียนเชิญคณาจารย์จาก ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (CJLC) มาเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อพบปะนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น


จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นและการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นมีนโยบาย “ญี่ปุ่น 5.0” ซึ่งจะเป็นการเน้นการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อนำผลสะท้อนสู่สังคม ในการวิจัยทางด้านภาษาจึงจำเป็นต้องคิดถึงประโยชน์ของงานวิจัยที่มิใช่มีต่อแค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องต่อยอดไปสู่ประโยชน์ในวงกว้างได้ด้วย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 
เมื่อ: 11:00 น. 10 ก.พ. 63   575 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.ทักษิณ พัทลุง มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
นักวิจัย ม.ทักษิณ สกัดแอลกอฮอล์เข้มข้น 90-95% จากสุรากลั่นชุมชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ขาดแคลนในท้องตลาด
​ม.ทักษิณ จัดโครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปี 2562
ม.ทักษิณ จับมือ อบต.เขาปู่ เปิดพื้นที่ห้องเรียนชุมชนพร้อมเสริมพลังพัฒนาพื้นที่.
Tags: มทษ.
ข่าวล่าสุด
​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
เมื่อ: 14:18รายงานพิเศษ
​คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เมื่อ: 13:15รอบรั้วการศึกษา
​ปล่อยแล้ว เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี
เมื่อ: 10:41ข่าวสารบ้านเรา
ปภ.เขต 12 เร่งแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้งพื้นที่สะเดาและนาหม่อม
เมื่อ: 10:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมช่วยเหลือผู้ปกครองจากโควิด-19
  3071 ครั้ง
 2. ​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
  1666 ครั้ง
 3. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  1331 ครั้ง
 4. ​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
  1053 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ สงขลา แนะประชาชนอย่าตื่นตระหนก หลังประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เริ่ม 3 เมษายน 2563
  534 ครั้ง
 6. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  498 ครั้ง
 7. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  430 ครั้ง
 8. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  377 ครั้ง
 9. 03-04-63 รายงานCOVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสมคงที่ 34 ราย รอผลตรวจ 22 ราย
  221 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  215 ครั้ง
 1. ​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
  0 ครั้ง
 2. ​คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
  0 ครั้ง
 3. ​ปล่อยแล้ว เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี
  0 ครั้ง
 4. ปภ.เขต 12 เร่งแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้งพื้นที่สะเดาและนาหม่อม
  0 ครั้ง
 5. เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในภาวะวิกฤติ Covid-19
  0 ครั้ง
 6. ​ตำรวจภูธรภาค 9 สนธิกำลังทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.สงขลา ปล่อยแถวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้ โรงพยาบาลจะนะ และสำนักงานสาธารณสุขจะนะ
  0 ครั้ง
 9. ​สถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมคัดกรองผู้โดยสารป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 10. 03-04-63 รายงานCOVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสมคงที่ 34 ราย รอผลตรวจ 22 ราย
  0 ครั้ง