รอบรั้วการศึกษา

​ชุมชนหัวเขา จัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมง“ซิงกอร่า มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า สู่การสืบสานสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

เมื่อ: 14:49 น. 24 ก.พ. 63   1407 ครั้ง

ชุมชน ต.หัวเขา จับมือ Songkhla Station และสถาบันอุดมศึกษาทางศิลปะ มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ มทร.ศรีวิชัย จัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมงชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้แนวความคิด “ซิงกอร่า มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า สู่การสืบสานสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-5 มี.ค.63 เผยผลงานชนะเลิศรับเงินรางวัล 6,000 บาท เกียรติบัตรจาก รมช.คมนาคม พร้อมเพ้นท์ภาพบนเรือขนาดจริง

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ หลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร ร่วมกับร้าน Songkhla Station สถาบันอุดมศึกษาทางด้านศิลปะในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ม.ทักษิณ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมจัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมงชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้แนวความคิด “ซิงกอร่า มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า สู่การสืบสานสร้างสรรค์ร่วมสมัย” โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-5 มี.ค.63 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ต.หัวเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าสงขลายุคที่ 1 และ 2 อันเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ หรือที่เรียกว่าเมืองซิงกอร่า โดยได้รับการรับรองจากกรมศิลปากร และเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญในการเสนอชื่อสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคต นอกจากนั้น ชุมชน ต.หัวเขา ยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่งดงามและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเมืองสงขลา

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า จากคุณค่าและความสำคัญดังกล่าว ชาวชุมชนหัวเขาและภาคีเครือข่ายจึงมีแนวคิดในการสร้างการรับรู้และสื่อสารผ่านการจัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมงชุมชน ต.หัวเขา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านศิลปะในพื้นที่ จ.สงขลา 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอันเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ จ.สงขลา เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงคุณค่าและมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้องค์ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบมาสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเมืองสงขลาและทำประโยชน์สู่สังคม ถือเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง ไปกับเมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขา รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางน้ำในทะเลสาบสงขลาให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน และสนับสนุนผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป

ในส่วนของรางวัลแบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผลงานชนะเลิศจะได้รับเกียรติให้เพ้นท์บนเรือประมงชุมชน ต.หัวเขา ขนาดจริง รางวัลชมเชย 30 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายรังสี รัตนปราการนายกกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะได้ร่วมแสดง ณ HoaKao Pavillion

สำหรับวิธีการสมัคร กำหนดให้ผู้ประกวดหนึ่งคนต่อหนึ่งชิ้นงาน โดยส่งรายชื่อเบอร์ติดต่อ อีเมลที่สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 087-5174478 ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวโครงการในวันที่ 29 ก.พ. 63 เวลา 17.30 น. ณ โรงสีแดง ย่านเมืองเก่าสงขลา

 
เมื่อ: 14:49 น. 24 ก.พ. 63   1407 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​กรมโยธาฯ ยันข้อมูลหาดม่วงงามถูกกัดเซาะในระดับรุนแรงและกำลังจะถูกพัฒนาให้สวยงามมากขึ้น
หลายภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ พบมีปลาในกระชังรอการส่งขายกว่า 500 ตัน
"นายกชาย" ฟันธงไม่เห็นด้วยกับโครงการสร้างเขื่อนกั้นคลื่นหาดม่วงงาม สิงหนคร
ทช.จัดกิจกรรมวันป่าชายเลน ปลูกพันธุ์ไม้และปล่อยปลาเพิ่มความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3540 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1483 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  968 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  867 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  805 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  721 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  653 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  599 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  573 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  528 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง