รอบรั้วการศึกษา

​ มรภ.สงขลา ประกวดผลงานสหกิจศึกษา โชว์ศักยภาพเชิงวิชาชีพ

เมื่อ: 11:10 น. 6 มี.ค. 63   414 ครั้ง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้นวัตกรรมแสดงศักยภาพเชิงวิชาชีพ เผย คณะเทคโนโลยีการเกษตร กวาดเรียบ 3 รางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟากคณะมนุษยศาสตร์ฯ-ศิลปกรรมฯ คว้ารางวัลด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเรียนรวม 66-311 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือการให้โอกาสนักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมนำเสนอผลรายงานวิชาการจากประสบการณ์การทำงานจริงของตนเอง ที่สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา และสนับสนุนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บัณฑิตของ มรภ.สงขลา เป็นผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ในอันที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศและท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยศักยภาพของคณาจารย์ผสานกับทักษะความสามารถของนักศึกษา ที่บูรณาการกับความรู้ได้อย่างเหมาะสมนั้น จะนำมาซึ่งคุณภาพและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริ

“การประกวดผลงานสหกิจศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดขึ้น จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่และเป็นพื้นที่แสดงผลงานของนักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถในเชิงวิชาชี ผศ.ดร.ทัศนา กล่าว

สำหรับผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา มีดังนี้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ การแก้ปัญหากระป๋องบุบที่เกิดจากเครื่อง X-Lift ในฝ่ายปิดฉลากของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง จัดทำโดย น.ส.อารียา ยอหัน น.ส.มุมีนะห์ ดาละแซง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแก้ปัญหาหมึกพิมพ์จางบนบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ โดย น.ส.เกศรา สมวานิช น.ส.มัสตุรอฮ์ สาเระ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อิทธิพลของอัตราปลูกที่มีต่อผลผลิต และผลพลอยได้ที่สำคัญของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น 2 ลูกผสม โดย น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ น.ส.เสาวลักษณ์ ดำสม น.ส.อัสมะ เจ๊ะแว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม Quality In Deep จัดทำโดย น.ส.ธัญพิชชา หนูเรือง น.ส.กฐินรัชต์ มัคกิติกาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบพัฒนาคาแรคเตอร์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดย นายวรชิต มะเย็ง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 
เมื่อ: 11:10 น. 6 มี.ค. 63   414 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
​มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วน 1-13 มิ.ย.นี้
​มรภ.สงขลา ลดค่าเทอมแบบเหมาจ่ายเหลือ 4,900 บ. ทุกหลักสูตรช่วยนศ.-ผู้ปกครอง ช่วงโควิด-19 ระบาด
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
เมื่อ: 15:59รายงานพิเศษ
จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 12:39G-SPECIAL
เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 11:45G-SPECIAL
​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
เมื่อ: 15:52รอบรั้วการศึกษา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  381 ครั้ง
 2. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  234 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  232 ครั้ง
 4. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  204 ครั้ง
 5. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  194 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  174 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  171 ครั้ง
 8. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  171 ครั้ง
 9. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  167 ครั้ง
 10. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  146 ครั้ง
 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 3. เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ลำไพล อ.เทพา
  0 ครั้ง
 6. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  0 ครั้ง
 7. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารเสริม (นม UHT ) แก่เด็กปฐมวัย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 8. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 9. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 10. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง