รอบรั้วการศึกษา

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลฯ อวยพรปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เมื่อ: 15:59 น. 25 ธ.ค. 58   3244 ครั้ง

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้ามาอวยพรปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

(25 ธ.ค. 58) ที่ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแวอารงค์  สาและ  ผู้อำนวยการศึกษาคนตาบอดสากลหาดใหญ่  ได้นำคณะครู นักเรียน เข้าเยี่ยมคารวะ ร้องเพลง และอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2559 แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม

สำหรับ “โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่” เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาตาบอดในระดับอุดม ศึกษาของภาคใต้ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ อุปกรณ์ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นให้แก่ครอบครัว ชุมชน บุคลากรของหน่วยงาน และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ดูแลหรือให้เด็กนักเรียนตาบอดได้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับเด็กตาดีในชั้น เรียนปกติตามปรัชญาของโรงเรียน "ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส ความสามารถเพิ่มพูนด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม"

2.jpg3.jpg4.jpg
ยุสรา  วาจิ//ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:59 น. 25 ธ.ค. 58   3244 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ญ.ว. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1, ม.4 ผ่านช่องทางออนไลน์ 24-28 เม.ย.นี้
มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
จังหวัดสงขลาสนับสนุน โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้เด็กใน 4 อำเภอ
ผนึกกำลัง 9 สถาบันเตรียมจัดงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา