รอบรั้วการศึกษา

ปรับตามสถานการณ์ ม.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

เมื่อ: 11:07 น. 4 พ.ค. 63   1240 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ว่า “ให้พัฒนาตนเอง มีวินัย มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ มีความมุมานะ มีเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจน เราจะได้ก้าวไปสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ม.หาดใหญ่ กล่าวว่า นักศึกษาต้อง พัฒนาตัวเอง Up Skills ให้เยอะที่สุด โดยเฉพาะศาสตร์บูรณาการ มีความสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำงานในอนาคต เพราะว่าถ้าเก่งศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่เพียงพอ ซึ่งศาสตร์ด้านเทคโนโลยี (IT) และภาษาอังกฤษสำคัญมากในปัจจุบัน ฉะนั้น ต้องหาโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเอง ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า อยากให้นักศึกษามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเพราะจะทำให้ดำเนินชีวิตอย่างมีพลังและมีคุณค่า มีการบริหารเวลาที่ดี และมีการเรียนรู้ในตลอดชีวิต เพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ให้กับตนเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ได้

ทั้งนี้การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษา ทำให้นักศึกษากล้าพูดคุย แสดงความคิดเห็นและซักถามวิทยากรมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนักศึกษารวมถึงวิทยากรและศิษย์เก่าที่มาร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 
เมื่อ: 11:07 น. 4 พ.ค. 63   1240 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
82 ปีครูของครู อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด
​หาดใหญ่โพล ชี้ประชาชนมีความพร้อมรับการเปิดเมือง-เปิดธุรกิจของจังหวัดสงขลา
​หาดใหญ่โพล ชี้ชาวบ้านต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
Tags: มญ.
ข่าวล่าสุด
​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
เมื่อ: 15:59รายงานพิเศษ
จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 12:39G-SPECIAL
เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 11:45G-SPECIAL
​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
เมื่อ: 15:52รอบรั้วการศึกษา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  389 ครั้ง
 2. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  265 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  243 ครั้ง
 4. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  217 ครั้ง
 5. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  200 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  189 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  187 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  182 ครั้ง
 9. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  181 ครั้ง
 10. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  154 ครั้ง
 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 3. เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ลำไพล อ.เทพา
  0 ครั้ง
 6. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  0 ครั้ง
 7. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารเสริม (นม UHT ) แก่เด็กปฐมวัย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 8. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 9. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 10. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง