รอบรั้วการศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR

เมื่อ: 14:35 น. 11 พ.ค. 63   3344 ครั้ง

ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกของสหพันธรัฐรัสเซีย คือ Round University Ranking (RUR) 2020 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับที่ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 618 ของโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับคุณภาพที่ดีขึ้นหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในอันดับ 8 ของประเทศ และอันดับ 679 ของโลก เป็นการจัดอันดับคุณภาพตามตัวชี้วัด 4 ด้านได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านความเป็นนานาชาติ และด้านความยั่งยืนทางการเงิน โดยแต่ละด้านจะแบ่งออกเป็น 5 ตัวชี้วัด

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบ่งบอกคุณภาพและชื่อเสียงในด้านต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยนั้นได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ด้านวิจัยและด้านอื่นๆของแต่ละแห่ง และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของเยาวชน

อย่างไรก็ตาม มีหลายด้านที่อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยชั้นนำ คือด้านการเรียนการสอน และ การวิจัย ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยไทยที่โดดเด่นด้านนี้ โดยวัดจากจำนวนบุคลากรทางวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและต่อบัณฑิต ชื่อเสียงในการสอนระดับนานาชาติ จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก การได้รับการอ้างอิง ผลกระทบ จำนวนงานวิจัย และชื่อเสียงด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ นอกจากนั้นในระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีความเด่นในความมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคอยู่ในอันดับ 5 ของไทย และอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ

คุณภาพด้านการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะมาจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์แล้ว ยังเป็นเพราะการมีหลายวิทยาเขตที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลาย มีโจทย์วิจัยที่ต่างกันไปตามเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ PSU Education Transformation ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่


 
เมื่อ: 14:35 น. 11 พ.ค. 63   3344 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  220 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  118 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  83 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  63 ครั้ง
 5. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  56 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  52 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  48 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  46 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง