รอบรั้วการศึกษา

ม.ทักษิณ เปิดตัว "TSU ตู้ปันสุข" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับ

เมื่อ: 13:55 น. 12 พ.ค. 63   1797 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว "TSU ตู้ปันสุข" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 256 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวกิจกรรม "TSU ตู้ปันสุข" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งมอบอาหารและเครื่องบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะสภาวะการตกงานที่เริ่มขยายตัวมากขึ้น และเพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สำหรับการแบ่งปัน สุขใจผู้ให้อิ่มใจผู้รับ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เริ่มกิจกรรม “TSU ตู้ปันสุข” เพื่อเป็นสื่อกลางส่งมอบอาหารแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนผ่านตู้ปันสูข

และได้เปิดประเดิมตู้ปันสุขตู้แรก ณ บริเวณลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของเข้าตู้ และมีผู้ร่วมแบ่งปัน อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ นมข้น มาม่า ข้าวสาร อาหารกระป๋อง ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการริเริ่มจากกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนและต้องการแบ่งปันสิ่งที่พอจะแบ่งปันได้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองและการเลิกจ้างงาน ที่ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยได้มีการระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ ตู้กับข้าว และสิ่งของบริโภคจากการ เสียสละของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และเครือข่าย

ขอขอบคุณ .....

** บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนซื้อตู้ และอาหารใส่ตู้

** ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการจัดกิจกรรมทุก ๆ คน

** ผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมดำเนินได้อย่างราบรื่น ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์, ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ , นายมัฆวัฒน์ วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา, ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง

** นายจักรธร สุริแสง สนับสนุนตู้ปันสุข 1 ตู้ พร้อมไข่ไก่ 10 แผง

** นายกเทศมนตรีนครสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี และผู้ร่วมแบ่งปันความสุขทุก ๆ ท่าน

กิจกรรม TSU ตู้ปันสุข เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ผู้แบ่งปัน สามารถนำอาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ นมข้น มาม่า ข้าวสาร ฯลฯ มาหย่อนในตู้ TSU ตู้ปันสุข ได้ตลอดเวลา ณ จุดที่ให้บริการ และผู้แบ่งรับความสุข สามารถมาหยิบ รับ อาหาร ของใช้ สิ่งจำเป็น ที่อยู่ในตู้ TSU ตู้ปันสุข ตามพอประมาณ ได้ตลอดเวลาที่มีอาหาร หรือสิ่งของ

ตู้ปันสุขนี้มีเครือข่ายร่วมกับนายกเทศมนตรีนครสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี เพื่อร่วมส่งมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนรับได้และส่งมอบ 4 จุด

จุดที่ 1 หน้าป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

จุดที่ 2 หน้าตึกสงครามโลก ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา

จุดที่ 3 หน้าร้านซักรีด ตรงข้ามคิงฟิชเชอร์ ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอเมืองสงขลา

จุดที่ 4 บริเวณหน้าร้าน 7-11 ทางเข้าสวนสัตว์สงขลา อำเภอเมืองสงขลา

ทั้งนี้ อาจจะมีตู้อื่นๆ เกิดขึ้นตามมาในระยะต่อไป

 
เมื่อ: 13:55 น. 12 พ.ค. 63   1797 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.ทักษิณ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
​เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมใจมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสงขลาสู้ภัยโควิด-19
Tags: มทษ.
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3543 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1490 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  970 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  868 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  807 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  722 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  656 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  600 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  575 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  529 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง