รอบรั้วการศึกษา

ม.อ. ทุ่มกว่า 400 ล้าน ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19

เมื่อ: 10:31 น. 14 พ.ค. 63   1774 ครั้ง

สงขลานครินทร์ ทุ่มกว่า 400 ล้าน ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมกว่า 400 ล้านบาท ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในปลายปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มอีกประมาณ 150 ล้าน จากเดิมในภาวะปกติที่ได้รับสนับสนุนจาก องค์กรภายนอกและจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประมาณ 50 ล้าน สำหรับนักศึกษา 5 วิทยาเขต เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 5 วิทยาเขต โดยจะนำไปจัดสรรเป็นทุนให้เปล่าและทุนทำงานแลกเปลี่ยนตามสภาพปัญหาของนักศึกษา ซึ่งได้มีการสำรวจไว้เบื้องต้นแล้ว

2. ลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แบ่งเป็น

- ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30 % สำหรับภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน)

- ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20 % สำหรับภาคการศึกษาที่ 1-2/2563

- ลดค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย 10 %

3. สวัสดิการอื่น ๆ

- จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดความพร้อม โดยอาจเป็นรูปแบบการเช่า เพื่อให้นักศึกษายืมใช้งานทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว หรือช่วยเหลือโดยการประสานให้นักศึกษาสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ ในราคาพิเศษและมีเงื่อนไขการชำระเงินแบบผ่อนจ่าย

- จัดหา Sim Card อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

- เงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท กรณีนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19

- ช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ.

4.อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักศึกษา กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์และมีความ

จำเป็นต้องเดินทางกลับมายังวิทยาเขต

นักศึกษาที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยจะดูแลเป็นการเฉพาะราย เพื่อให้ได้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้สมภาคภูมิสงขลานครินทร์ ที่ดูแลสังคมภายใต้วิกฤตินี้ไปด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-282201

 
เมื่อ: 10:31 น. 14 พ.ค. 63   1774 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  212 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  116 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  76 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  60 ครั้ง
 5. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  55 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  51 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  45 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  45 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง