รอบรั้วการศึกษา

ม.​อ.ใช้ประสบการณ์ 16 ปีจากโครงการบัณฑิตอาสา บริหารและติดตามการจ้างงานผู้รับผลกระทบโควิด

เมื่อ: 15:55 น. 20 พ.ค. 63   838 ครั้ง

ม.สงขลานครินทร์ ใช้ประสบการณ์ 16 ปีจากโครงการบัณฑิตอาสา บริหารและติดตามการจ้างงานผู้รับผลกระทบโควิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขตเปิดรับ 400 อัตรา ในจังหวัดสงขลา ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล พัทลุง ปัตตานีและยะลา ว่า มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญในความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานความมั่นคงของประเทศ จึงยินดีสนับสนุนค่าดำเนินการในการจัดสรรเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ นอกเหนือจากค่าจ้างรายเดือนซึ่งกระทรวง อว. เป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยเน้นย้ำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยกระทรวง อว. ได้ประกาศจะมีการจ้างงานตามโครงการระยะที่ 2 ซึ่งทำงานระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563

“และหากคนที่อาสาเข้าทำงานเป็นคนในชุมชนนั้นๆ อยู่แล้ว ใน 5 เดือน ชุมชนก็จะมี 5 ทหารเสือมาพัฒนาชุมชนของตนเอง ได้สมาชิกที่มีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาและการมีงานทำ เพราะเขาจะได้รับการฝึกอบรม ด้านการทำงานกับชุมชน เทคนิควิธีการสมัยใหม่ องค์กรท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ก็จะได้แนวร่วมในการทำงาน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาระยะยาวด้วย“ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าว

ทั้งนี้ในการรับสมัครที่ผ่านมา ผู้สมัครในพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาเขตจะมีจำนวนมาก บางแห่งรับเพียง 5 คนแต่สมัครถึงเกือบ 200 คน แต่ผู้สมัครจะน้อยลงในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งมหาวิทยาลัย ผู้สมัครส่วนใหญ่เพิ่งสำเร็จการศึกษาแต่ผู้สมัครบางคนอายุ 60 ปีแต่มีความตั้งใจทำงาน ซึ่งได้ประกาศผลการคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม โดยประกาศรายชื่อสำรองไว้ และจะปฐมนิเทศออนไลน์ในวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่อให้ความรู้การทำงานเป็นทีม หลักการทำงานกับชุมชนในช่วง 5 เดือน

ลักษณะงานลงพื้นที่ทำงานเป็นทีม ๆ ละ 5 คน เข้าหาชุมชนเพื่อสอบถามความต้องการในการพัฒนา เป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งหากทำได้ดีจะมีผลด้านเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว ความต้องการชุมชน การพัฒนาเยาวชน การดูแลผู้สูงอายุ และร่วมปรึกษาหารือหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โครงการดังกล่าวมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา มีผู้บริหารหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ และใช้สื่อสมัยใหม่ในการติดตามโดยมี ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการซึ่งเชี่ยวชาญการจัดการฐานข้อมูลของชุมชน มาช่วยจัดระบบในการติดตามการทำงานลงพื้นที่ 80 พื้นที่ของอาสาสมัครทั้ง 400 คน แบบ real time เป็นระบบที่ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ดูแลในการสื่อสาร ติดตามและรายงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคยมีการจัดทำโครงการบัณฑิตอาสามาเป็นปีที่ 16 จึงมีประสบการณ์ในการทำงานประสานกับพื้นที่ต่างๆ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานอยู่แล้ว

ความก้าวหน้าของโครงการขึ้นอยู่กับพื้นที่ บางพื้นที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและเวลาในการหาข้อมูล ว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริง ผู้ใดจะเป็นคนดำเนินการ ต้องใช้การคิดร่วมกันในการกำหนดแนวทางวิธีการ ทรัพยากร งบประมาณ เป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ แต่บางพื้นที่อาจมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้ว สามารถจัดทำโครงการและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 เดือน

 
เมื่อ: 15:55 น. 20 พ.ค. 63   838 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3540 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1483 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  968 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  867 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  805 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  721 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  653 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  599 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  573 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  528 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง