รอบรั้วการศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อ: 16:26 น. 27 พ.ค. 63   680 ครั้ง
ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผนึกกำลังสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ครูอาชีวศึกษาในเขตภาคใต้ เพื่อให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพแบบออนไลน์ โดยจัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการหยุดการเรียนการสอนและเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีนโยบายให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์

ในด้านของการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้เตรียมความพร้อมพัฒนาครู ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพแบบออนไลน์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจึงได้ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ทั่วประเทศ โดยในเขตภาคใต้มีครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,000 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 500 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมของครู

ซึ่งผลสําเร็จของโครงการจะได้หลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อ การอาชีพและเป็นการเตรียมครูที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์เป็นตัวแบบในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพในวิทยาลัย ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อาชีวศึกษายุควิกฤติโควิด 19 และขยายผลไปสู่ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งเครือข่ายครูที่เข้าร่วมในโครงการจะสามารถสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะมีสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพในวิทยาลัยสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้เหมาะสมกับ รายวิชาตามหลักสูตร
 
เมื่อ: 16:26 น. 27 พ.ค. 63   680 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อ: 11:11ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
เมื่อ: 11:04ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  32473 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2632 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1710 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  637 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  592 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  549 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  543 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  371 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  357 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  346 ครั้ง
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 2. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 6. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 7. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง
 9. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง