รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคปกติ รอบ 5 (รับตรงอิสระ) สมัครออนไลน์ 9-14 มิ.ย.นี้

เมื่อ: 15:09 น. 10 มิ.ย. 63   943 ครั้ง

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.skru.ac.th/skru_app/ ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายนนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ TCAS63 รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app/ ค่าสมัคร 100 บาท สามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าสมัคร และยื่นชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563 การสมัครจึงจะถือว่าสมบูรณ์

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับ มีดังนี้ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.สังคมศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา (เรียน จ.สตูล) ศศ.บ.ภาษาไทย ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.สวัสดิการสังคม วท.บ.ภูมิสารสนเทศ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ค.บ.ภาษาจีน วท.บ.ฟิสิกส์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วท.บ.ชีววิทยา วท.บ.คหกรรมศาสตร์ วท.บ.จุลชีววิทยาประยุกต์ วท.บ.เคมี วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.บ.สาธารณสุขชุมชน วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (เทียบโอน) วท.บ.คหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.การตลาด บธ.บ.การจัดการ บธ.บ.การจัดการท่องเที่ยว นศ.บ.สื่อสารมวลชน ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ บช.บ.การบัญชี

วท.บ.เกษตรศาสตร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ศป.บ.ดนตรีไทย ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง ศป.บ.ทัศนศิลป์ ศป.บ.การออกแบบ ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สตูล) ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล) ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สตูล)

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้ คือ ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษา มรภ.สงขลา เรียบร้อยแล้วจากรอบที่ผ่านมา (รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3) หากมีสิทธิ์ซ้อนจะไม่สามารถสมัครได้ และไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรวมถึงไม่มีสิทธิ์รายงานตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4, 074-260276 หรือ facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU

 
เมื่อ: 15:09 น. 10 มิ.ย. 63   943 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
​มรภ.สงขลา จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล
โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา รับสมัครนักเรียนระดับก่อนพื้นฐาน
​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อม “กีฬาเรือยาวประเพณี”
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:36ข่าวสารบ้านเรา
​สมาคมไทย-จีนสงขลา ดึงความร่วมมือ 9 สมาคมแห่งประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
เมื่อ: 09:10เศรษฐกิจบ้านเรา
​"นิพนธ์" รุดช่วยน้ำท่วมสะเดา กำชับทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก
เมื่อ: 22:29ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เมื่อ: 14:57รอบรั้วการศึกษา

 1. ​รับสมัครวันแรกคึกคึกมีผู้สมัครนายกอบจ. 4 ราย ส.อบจ.89 ราย กองเชียร์สุชาติ-ไพเจน จัดเต็ม
  5093 ครั้ง
 2. สายการบิน Thai Vietjet Air เปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงราย - หาดใหญ่
  3051 ครั้ง
 3. ​เปิดข้อมูลพื้นฐาน 6 ผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา หลังผ่านการรับรองทั้งหมด
  2600 ครั้ง
 4. ​บทสรุปสนามสงขลา ผู้สมัครนายกอบจ. 6 ราย สมัครส.อบจ.รวม102 ราย
  1375 ครั้ง
 5. ​วิเคราะห์สนามอบจ.สตูล แชมป์เก่ายังเหนียวแต่ประมาทคู่แข่งไม่ได้
  1055 ครั้ง
 6. นิพัฒน์ อุดมอักษร เข้าขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองครั้งแรกในชีวิต
  929 ครั้ง
 7. ​ส่องสนามสงขลา ร่วมพลังร่วมสร้างสุข VS รวมพลังร่วมโค่นประชาธิปัตย์
  785 ครั้ง
 8. "40 ปีศูนย์เศรษฐพัฒน์" ​​มอบ “สนามเด็กเล่นเชฟรอน” ที่หาดชลาทัศน์ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เด็กสงขลา
  785 ครั้ง
 9. "ตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.0" มรภ.สงขลา ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนออนไลน์
  766 ครั้ง
 10. พลัสคอนโด มั่นใจเศรษฐกิจหาดใหญ่ เปิดโครงการใหม่ “ พลัสคอนเน็กซ์ ”บนถนน30เมตร พร้อมเปิดจองออนไลน์ครั้งแรกในหาดใหญ่
  643 ครั้ง
 1. ​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 2. ​สมาคมไทย-จีนสงขลา ดึงความร่วมมือ 9 สมาคมแห่งประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​"นิพนธ์" รุดช่วยน้ำท่วมสะเดา กำชับทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
  0 ครั้ง
 5. ​ทัพเรือภาคที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. รพ.กรุงเทพฯ ร่วม​ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจจังหวัดนราธิวาสด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยสวนหัวใจ
  0 ครั้ง
 7. ​คณะเกษตร มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตา....บุตรเกษตรกร
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล
  0 ครั้ง
 9. ​มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2020 ทะลุเป้า เงินสะพัดกว่า 9,300 ล้านบาท
  0 ครั้ง
 10. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education” พร้อมเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา ​
  0 ครั้ง