รอบรั้วการศึกษา

​ม.หาดใหญ่ ลุยงานวิจัย ดัน “หาดใหญ่” สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

เมื่อ: 11:09 น. 17 มิ.ย. 63   732 ครั้ง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และความร่วมมือจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการจัดทำโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ภายใต้แผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เป็นผู้ประสานงานแผนงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย


รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ กล่าวว่า เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและคมนาคมของภาคใต้ตอนล่าง เป็นเมืองแห่งการศึกษา เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนหลายแห่ง มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับอำเภอ และมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค จึงมีความเหมาะสมต่อการผลักดันให้เป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้”

โครงการ การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 2) การออกแบบเครื่องมือ นวัตกรรมพื้นที่และชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะใหม่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ในส่วนของทีมวิจัยนั้น เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยของ ม.หาดใหญ่ และบุคลากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ พัฒนาชุดโครงการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือ รูปแบบพื้นที่ ชุมชน และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมการให้เทศบาลนครหาดใหญ่มีความพร้อมและสามารถสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ตามกรอบของ UNESCO โดยแผนงานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ แผนงานของเทศบาล ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า จะเป็น “มหานครแห่งความสุข” โดยมีพันธกิจที่สอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

ด้วยปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่เริ่มชะลอตัว เนื่องจากผลผลิตภาคการเกษตร จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVD-19 ทำให้เกิดภาวะความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพและด้านเศรษฐกิจของประชาชน ทางคณะวิจัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งใจที่จะศึกษาและนำผลการวิจัยไปพัฒนานครหาดใหญ่สู่การเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ต่อไป

 
เมื่อ: 11:09 น. 17 มิ.ย. 63   732 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563
​นักศึกษา ม.หาดใหญ่ พัฒนาแอปพลิเคชันสุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
Tags: มญ.
ข่าวล่าสุด
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อ: 11:11ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
เมื่อ: 11:04ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  32521 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2652 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1711 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  639 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  593 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  550 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  544 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  373 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  357 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  346 ครั้ง
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 2. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 6. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 7. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง
 9. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง