รอบรั้วการศึกษา

​ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกภายใต้มาตรการ New Normal ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนวิเชียรชม

เมื่อ: 13:05 น. 2 ก.ค. 63   1158 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกภายใต้มาตรการ New Normal ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมเน้นย้ำครู-นักเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

(1 ก.ค. 63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร การจัดโต๊ะเรียนไม่ให้นักเรียนนั่งชิดกัน และให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหน้ากากอนามัย สเปย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยางอนามัย และ Face shield ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้กล่าวพบปะกับนักเรียน และสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยและของจังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโรงเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากกว่า 3, 500 คน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทางโรงเรียนต้องปรับระบบการเรียนการสอนใหม่ โดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียนในแต่ละวัน เพื่อลดความแออัดและการเว้นระยะห่าง ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนจะมีเพียงครึ่งห้องเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาก็จะให้เรียนออนไลน์ไปพร้อมกันที่บ้าน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรก มอบหน้ากากอนามัย สเปย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยางอนามัย และ Face shield ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร การจัดโต๊ะเรียนไม่ให้นักเรียนนั่งชิดกัน และให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งคณะครูและนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและปรับตัวได้เป็นอย่างดี

สำหรับโรงเรียนวิเชียรชม เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนกว่า 2, 000 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:05 น. 2 ก.ค. 63   1158 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
​ผู้ว่าฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนระดับชาติ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ รับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ 3-12 พฤษภาคม 2563
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กราบสักการะกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเยี่ยมโรงเรียนมหาวชิราวุธ
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา