รอบรั้วการศึกษา

​ม.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ แบบออนไลน์ตอบโจทย์ New Normal

เมื่อ: 14:13 น. 20 ก.ค. 63   721 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด “การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ” ครั้งที่ 11 โดยในปีนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ที่ตอบโจทย์วิถีใหม่แบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวในการเปิดการประชุมว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ถือว่าเป็นการจัดงานที่เรียกว่า “Virtual Conference” ครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบ โดย 23 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากภาครัฐ ทั้งจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีผลงานวิจัยเพื่อชุมชนหลากหลายด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยว นวัตวิถี สิ่งแวดล้อม และโลจิสติกส์ ที่ประสบความสำเร็จ สร้างนักวิจัยของ ม.หาดใหญ่ และเครือข่ายได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

“การจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ แบบออนไลน์ครั้งนี้ ทุกท่านจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนอ และนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวาง” อธิการบดีกล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ กล่าวว่า ม.หาดใหญ่ ตระหนักในความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้วยผลงานวิจัย และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคจากงานวิจัย ตลอดจนมีการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 235 คน โดยมีบทความวิจัยทั้งหมด 199 บทความ ประกอบด้วย บทความระดับชาติ 188 บทความ และบทความระดับนานาชาติ 11 บทความ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ International Education และ International Social Sciences Humanities จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

 
เมื่อ: 14:13 น. 20 ก.ค. 63   721 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563
​นักศึกษา ม.หาดใหญ่ พัฒนาแอปพลิเคชันสุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ
​ม.หาดใหญ่ ลุยงานวิจัย ดัน “หาดใหญ่” สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”
Tags: มญ.
ข่าวล่าสุด
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เมื่อ: 13:09ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
เมื่อ: 13:06ประชาสัมพันธ์

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  604 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  480 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  379 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  374 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  357 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  274 ครั้ง
 7. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  121 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  121 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  57 ครั้ง
 1. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 2. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 3. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 7. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  0 ครั้ง
 9. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  0 ครั้ง