รอบรั้วการศึกษา

​ม.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ แบบออนไลน์ตอบโจทย์ New Normal

เมื่อ: 14:13 น. 20 ก.ค. 63   1054 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด “การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ” ครั้งที่ 11 โดยในปีนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ที่ตอบโจทย์วิถีใหม่แบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวในการเปิดการประชุมว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ถือว่าเป็นการจัดงานที่เรียกว่า “Virtual Conference” ครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบ โดย 23 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากภาครัฐ ทั้งจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีผลงานวิจัยเพื่อชุมชนหลากหลายด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยว นวัตวิถี สิ่งแวดล้อม และโลจิสติกส์ ที่ประสบความสำเร็จ สร้างนักวิจัยของ ม.หาดใหญ่ และเครือข่ายได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

“การจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ แบบออนไลน์ครั้งนี้ ทุกท่านจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนอ และนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวาง” อธิการบดีกล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ กล่าวว่า ม.หาดใหญ่ ตระหนักในความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้วยผลงานวิจัย และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคจากงานวิจัย ตลอดจนมีการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 235 คน โดยมีบทความวิจัยทั้งหมด 199 บทความ ประกอบด้วย บทความระดับชาติ 188 บทความ และบทความระดับนานาชาติ 11 บทความ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ International Education และ International Social Sciences Humanities จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

 
เมื่อ: 14:13 น. 20 ก.ค. 63   1054 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “ ประชาชนคิดอย่างไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ”
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2564
​คณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ ลุยงานวิจัย ตอบโจทย์ชุมชน
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2563
Tags: มญ.
ข่าวล่าสุด
Help Me Please !! ไฟที่บ้านดับ ต้องติดต่อใครดี ?
เมื่อ: 12:00คอลัมน์แนะนำ
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
เมื่อ: 11:57G-SPECIAL
รองผู้ว่าฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 11:17ข่าวสารบ้านเรา
​สถานการณ์โควิด-19 จ.สงขลา เป็น “ศูนย์” พ่อเมืองสงขลาย้ำทุกหน่วยยังคงปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด
เมื่อ: 10:55ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ส่องสนามเมืองคอหงส์ สงครามตัวแทนรอบใหม่ สจ.หนอน สจ.เขียน รองฉลอง ลุ้นนายก
  5330 ครั้ง
 2. ขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญร่วมประมูลทะเบียนสวยทางออนไลน์
  192 ครั้ง
 3. ​มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง STRAWBERRY LOVER
  145 ครั้ง
 4. ​สถานการณ์โควิด-19 จ.สงขลา เป็น “ศูนย์” พ่อเมืองสงขลาย้ำทุกหน่วยยังคงปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด
  54 ครั้ง
 5. งานแสดงสินค้าแรกของปี 2564 งาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้”
  53 ครั้ง
 6. ​Summer Bitter Sweet 2021 เทศกาลขนมหวานและเครื่องดื่มต้อนรับหน้าร้อน
  50 ครั้ง
 7. รองผู้ว่าฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสงขลา
  47 ครั้ง
 8. Help Me Please !! ไฟที่บ้านดับ ต้องติดต่อใครดี ?
  40 ครั้ง
 9. พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  39 ครั้ง
 1. Help Me Please !! ไฟที่บ้านดับ ต้องติดต่อใครดี ?
  0 ครั้ง
 2. พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่าฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ​สถานการณ์โควิด-19 จ.สงขลา เป็น “ศูนย์” พ่อเมืองสงขลาย้ำทุกหน่วยยังคงปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด
  0 ครั้ง
 5. งานแสดงสินค้าแรกของปี 2564 งาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้”
  0 ครั้ง
 6. ​Summer Bitter Sweet 2021 เทศกาลขนมหวานและเครื่องดื่มต้อนรับหน้าร้อน
  0 ครั้ง
 7. ขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญร่วมประมูลทะเบียนสวยทางออนไลน์
  0 ครั้ง
 8. ​ส่องสนามเมืองคอหงส์ สงครามตัวแทนรอบใหม่ สจ.หนอน สจ.เขียน รองฉลอง ลุ้นนายก
  0 ครั้ง
 9. ​มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง STRAWBERRY LOVER
  0 ครั้ง