รอบรั้วการศึกษา

​รองผู้ว่าฯ มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก สพร.12 4 สาขาช่าง เบิกทางสู่ตลาดแรงงานอย่างภาคภูมิ

เมื่อ: 05:30 น. 25 ก.ค. 63   560 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก สพร.12 สงขลา 4 สาขาช่าง เบิกทางสู่ตลาดแรงงานอย่างภาคภูมิ

(24 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุมใหญ่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จังหวัดสงขลา นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ จากสพร.12 สงขลา จำนวน 4 สาขาช่าง รวมทั้งสิ้น 58 คน

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สพร. 12 สงขลา ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีกมือประชากรวัยแรงงานให้มีคุณภาพสอดคล้องความต้องการของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการมอบวุฒิบัตรครั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการฝึกอบรมจากปตท.สผ. มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 13 คน

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางมาจากทุกภาคของประเทศ เช่น จังหวัดอุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครปฐม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ลำปาง นครสวรรค์ นนทบุรี และสงขลา 2.สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 23 คน 3. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 13 คน และ4 สาขาเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน

การอบรมดังกล่าวนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าสู่กระบวนการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ที่กำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่ง หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้วในสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา /รายงาน

 
เมื่อ: 05:30 น. 25 ก.ค. 63   560 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เมื่อ: 13:09ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
เมื่อ: 13:06ประชาสัมพันธ์

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  604 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  480 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  379 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  374 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  358 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  274 ครั้ง
 7. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  121 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  121 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  57 ครั้ง
 1. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 2. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 3. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 7. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  0 ครั้ง
 9. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  0 ครั้ง