รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์”

เมื่อ: 10:56 น. 30 ก.ค. 63   364 ครั้ง

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จัดประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท ชวนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายทอดความงดงามทางประวัติศาสตร์ วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้-3 ส.ค.63

อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้รักษ์ หวงแหนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำ จ.สงขลา และต้องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่งศิลปกรรมให้คนภายนอกทั้งไทยและสากลได้รู้จัก จึงจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา เป็นแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ได้แก่ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง ทวด (ในคติชาวใต้) วัด วัดร้าง ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้วและยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า ย่านชุมชนเก่า วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-3 สิงหาคม 2563

อาจารย์กมลนาวิน กล่าวว่า การจัดประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงชาวต่างชาติ ได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต ความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าไม้ และนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่นผ่านภาพถ่าย ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นข้อมูลของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ เพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดและจัดตั้งศูนย์สงขลาคดีศึกษาต่อไป เนื่องจากเมืองสงขลาถือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในหลากหลายมุม ด้วยภูมิประเทศที่ถูกขนาบข้างด้วยทะเลสองฝั่งจึงถูกขนานนามว่าเป็นเมืองสองทะเล ด้านขวาคือทะเลอ่าวไทย และด้านซ้ายคือทะเลสาบสงขลา จึงเป็นเมืองที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

เสน่ห์อีกด้านหนึ่งของสงขลา คือความเป็นเมืองเก่าในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีบรรยากาศคล้ายกับปีนัง ประเทศมาเลเซีย หรือย่านเมืองเก่า จ.ภูเก็ต เพราะมีทั้งชาวไทย มุสลิม และจีน อาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดการผสมผสานของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม สะท้อนผ่านตึกรามบ้านช่องที่สวยงาม รวมไปถึงอาหารการกินที่มีทั้งอาหารปักษ์ใต้แท้ อิสลาม และจีน เมืองสงขลาเป็นเมืองเก่าติดทะเลที่บรรยากาศแบบเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ สร้างมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวแห่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวในภาคใต้ที่สำคัญ นอกจากนั้น เมืองเก่าและย่านชุมชนเก่า จ.สงขลา ยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติ ด้วยเงื่อนไขของการเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน กอปรกับมีการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ตลอดจนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้างไว้อย่างดี จึงทำให้สงขลากลายเป็นเมืองที่อยู่ในคุณค่าระดับสากลมาช้านาน และสามารถพัฒนาไปสู่ระดับโลกได้

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย จะพิจารณาจาก 1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” 2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์ และ 3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะถูกนำมาจัดแสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพ “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา 160 ม.4 ถ.กาญจนวนนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ผู้ประสานงาน อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร โทร. 086-6987788 , 0897339200 หรือ 074-336946 , 074-336946 , 074-260247 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fan page Facebook : มรภ.สงขลา และ www.skru.ac.th

 
เมื่อ: 10:56 น. 30 ก.ค. 63   364 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
​มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอล VIP พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19
มรภ.สงขลา เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อ COVID-19
มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบาย พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เมื่อ: 13:09ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
เมื่อ: 13:06ประชาสัมพันธ์

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  606 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  481 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  381 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  376 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  359 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  276 ครั้ง
 7. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  122 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  122 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  60 ครั้ง
 1. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 2. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 3. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 7. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  0 ครั้ง
 9. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  0 ครั้ง