รอบรั้วการศึกษา

​33 ปีงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ยืนหยัด “สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น”

เมื่อ: 14:35 น. 14 ส.ค. 63   1024 ครั้ง

เปิดแล้ว งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 63 สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น มรภ.สงขลา จัดต่อเนื่องยาวนาน 33 ปี เปิดเวทีโชว์การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค พิธีบวงสรวงทวดช้าง มหกรรมโนรา หนังตะลุง อัดแน่นหลากกิจกรรม สัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา ประกวดภาพถ่าย ประกวดต้นชวนชม ประกวดของหรอยภาคใต้

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำ จ.สงขลา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 “สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม ว่า วัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของสังคม ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ และเป็นพื้นฐานของอารยธรรม ซึ่งหมายถึงความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี วัฒนธรรมและอารยธรรมพื้นถิ่นเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชุมชน ท้องถิ่น และสังคมชาติ ในกระแสแห่งการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ทำให้วัฒนธรรมและอารยธรรมนานาชาติหลั่งไหลแทรกซึมเข้าถึงกันอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาจึงต้องเป็นสถาบันหลักในการธำรงรักษาวัฒนธรรม และอารยธรรมของชาติ และหาแนวทางในการส่งเสริมให้เลือกปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาดในการรักษาความเป็นชุมชน สังคมชาติ และพัฒนาวิถีชีวิตอย่างสอดคล้องกับสังคมโลก

ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่าวอีกว่า การจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมกันศึกษา ทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของวิถีเกษตรกร ที่สามารถยืนหยัดเป็นครัวโลกผ่านผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เป็นช่องทางให้นักศึกษาและประชาชนมองเห็นช่องทางในการเลือกสรรการประกอบอาชีพ และใช้วิถีชีวิตโดยอาศัยศาสตร์พระราชา ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง อันจะสามารถสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดี โดยธำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รุ่งเรืองด้วยอารยธรรมพื้นถิ่น โดยการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมของชาติเป็นพื้นฐาน

ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ โดยได้จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2531 นับถึงบัดนี้ได้จัดมาเป็นเวลายาวนานถึง 33 ปี กลายเป็นต้นแบบการจัดงานทางวัฒนธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

อาจารย์จิรภา กล่าวอีกว่า การจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์นอกจากเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ กัน อาทิ กิจกรรม “สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น”ประกอบด้วย การแสดงเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ การจัดการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค พิธีบวงสรวงและสักการะทวดช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาว ต.เขารูปช้าง และ มรภ.สงขลา การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ มหกรรมโนราและหนังตะลุงสงขลา (ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา) การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าทั่วไป กิจกรรมบรรยายพิเศษและสัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ กิจกรรมประกวดต้นชวนชม กิจกรรมประกวดของหรอย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรภ.สงขลา ร่วมกันจัดขึ้น

 
เมื่อ: 14:35 น. 14 ส.ค. 63   1024 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา นำน้องปล่อยปู ปลูกป่า สร้างจิตอาสารุ่นใหม่
​“ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์” มรภ.สงขลา รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์”
​มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
เมื่อ: 14:03คอลัมน์แนะนำ
ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เมื่อ: 13:53รอบรั้วการศึกษา
"อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
เมื่อ: 13:40ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3413 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  999 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  951 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  689 ครั้ง
 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  680 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  647 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  570 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  561 ครั้ง
 9. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  472 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  466 ครั้ง
 1. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 2. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 7. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 9. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 10. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง