รอบรั้วการศึกษา

สปข.6 มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชา – ประกวดบทความป้องกันยาเสพติดภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​

เมื่อ: 09:59 น. 31 ส.ค. 63   955 ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 มอบรางวัลแก่เยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการประกวดบทความ สร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติด ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(29 .. 63) ที่ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท .หาดใหญ่ .สงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด 2 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ..2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ พระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2563

สำหรับผลการตัดสินการประกวดปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคดีพระพิรุณเบี้ยวน้ำจาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมน้ำสร้างชีวิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมฝายมีชีวิตจาก โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ .สตูล ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม “THE GRACE OF DOCTRINE : ตรัสนิรันดร์และ ทีมตราบธุลีดินจากโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ .สตูล ส่วนอีกรางวัล ได้แก่ ทีมพรจากเทวดานามภูมิพลจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง .พัทลุง, รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมโครงการแก้มลิงจาก โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา .ปัตตานี ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพราะเราคือคนที่ใช้น้ำจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ .สงขลาได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ได้แก่ ทีมหลุมขนมครกและทีมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรทั้ง 2 ทีมเป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา .สงขลา, รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้งและทีมเริ่มด้วยสองมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา .สงขลา ส่วนอีก 1 รางวัลเป็นของทีมศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง .ตรัง, รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมพรจากพ่อจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .ยะลา

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลการประกวดบทความสร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติดภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งดำเนินการมาระหว่างเดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2563 ด้วยเช่นกัน และมีเยาวชนได้รับรางวัล ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระวิทยา .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนภักดีวิทยา .ปัตตานี ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพา .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ทุกรางวัลมีเกียรติบัตรมอบให้

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทพา .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระวิทยา .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ทุกรางวัลมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วยเช่นกัน

 
เมื่อ: 09:59 น. 31 ส.ค. 63   955 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5791 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3644 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2211 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2107 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1966 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1844 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1537 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1511 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1458 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1454 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง