รอบรั้วการศึกษา

สปข.6 มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชา – ประกวดบทความป้องกันยาเสพติดภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​

เมื่อ: 09:59 น. 31 ส.ค. 63   511 ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 มอบรางวัลแก่เยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการประกวดบทความ สร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติด ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(29 .. 63) ที่ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท .หาดใหญ่ .สงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด 2 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ..2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ พระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2563

สำหรับผลการตัดสินการประกวดปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคดีพระพิรุณเบี้ยวน้ำจาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมน้ำสร้างชีวิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมฝายมีชีวิตจาก โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ .สตูล ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม “THE GRACE OF DOCTRINE : ตรัสนิรันดร์และ ทีมตราบธุลีดินจากโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ .สตูล ส่วนอีกรางวัล ได้แก่ ทีมพรจากเทวดานามภูมิพลจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง .พัทลุง, รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมโครงการแก้มลิงจาก โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา .ปัตตานี ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพราะเราคือคนที่ใช้น้ำจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ .สงขลาได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ได้แก่ ทีมหลุมขนมครกและทีมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรทั้ง 2 ทีมเป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา .สงขลา, รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้งและทีมเริ่มด้วยสองมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา .สงขลา ส่วนอีก 1 รางวัลเป็นของทีมศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง .ตรัง, รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมพรจากพ่อจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .ยะลา

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลการประกวดบทความสร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติดภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งดำเนินการมาระหว่างเดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2563 ด้วยเช่นกัน และมีเยาวชนได้รับรางวัล ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระวิทยา .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนภักดีวิทยา .ปัตตานี ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพา .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ทุกรางวัลมีเกียรติบัตรมอบให้

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทพา .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระวิทยา .สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ทุกรางวัลมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วยเช่นกัน

 
เมื่อ: 09:59 น. 31 ส.ค. 63   511 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
เมื่อ: 14:03คอลัมน์แนะนำ
ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เมื่อ: 13:53รอบรั้วการศึกษา
"อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
เมื่อ: 13:40ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3413 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  999 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  951 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  690 ครั้ง
 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  680 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  647 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  570 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  561 ครั้ง
 9. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  472 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  466 ครั้ง
 1. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 2. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 7. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 9. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 10. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง