รอบรั้วการศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อ: 05:34 น. 17 ก.ย. 63   1206 ครั้ง

(16 ก.ย. 63) ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.พุทธชาต ทองกร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 16 ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ดร.พุทธชาต ทองกร กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ “มูลนิธิ สอวน.” เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้การสนับสนุนจัดโครงการและงบประมาณรองรับ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยนักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรและมาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับ

สำหรับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกของประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ.2555 จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเชิญให้เสด็จเปิดงาน International Geography Conference (IGC 2012) ณ เมืองโคโลญจ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งในพิธีเปิดมีการมอบรางวัลเหรียญทองการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Geography Olympiad หรือ iG๐) เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ได้มีพระราชปรารภผ่านมูลนิธิ สอวน. ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งผู้แทนจากประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศบ้าง

มูลนิธิ สอวน. จึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ระดมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และตั้งเป็นคณะทำงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประกอบด้วย 1) ภูมิศาสตร์กายภาพ 2) ภูมิศาสตร์มนุษย์ และ 3) ภูมิศาสตร์เทคนิค เพื่อใช้ในการอบรมครูและอบรมนักเรียน และการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

สำหรับการจัดการแข่งขันว่าศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์มีจำนวนทั้งหมด 15 ศูนย์ มีศูนย์โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2563 โดยมีนักเรียนตัวแทนจากทุกศูนย์ทั่วประเทศเข้าแข่งขัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ รับผิดชอบดูแลให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคน และเป็นผู้แทนจากศูนย์ทุกศูนย์เข้าร่วมการแข่งขัน

 
เมื่อ: 05:34 น. 17 ก.ย. 63   1206 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
​ญ.ว.พร้อมจัดเดินวิ่งฟันรัน-มินิมาราธอน ชิงถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 4 ส.ค.62
เด็ก ญ.ว.สุดเก่ง คว้ารางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ IYMC - MATHEMATICA 2018
Tags: ญ.ว.
ข่าวล่าสุด
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
เมื่อ: 12:42ข่าวสารบ้านเรา
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
เมื่อ: 09:50รายงานพิเศษ
​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
เมื่อ: 06:53รอบรั้วการศึกษา
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
เมื่อ: 05:48G-SPECIAL

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1483 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1226 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1105 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  924 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  816 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  780 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  691 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  665 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  543 ครั้ง
 10. จุรินทร์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  531 ครั้ง
 1. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 2. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 3. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 4. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 5. เริ่มเเล้ว “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2020” เทศกาลความสุข เอาใจผู้รักกาแฟ และเบเกอรี่ 22 – 25 ตุลาคมนี้
  0 ครั้ง
 6. ​แอร์เอเชีย เปิดบินเส้นทางใหม่หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ กระตุ้นการเดินทางรับปีใหม่
  0 ครั้ง
 7. ​อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าจัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest 2020” หวังยกระดับวงการศึกษาไทย
  0 ครั้ง
 8. Solo Surakarta
  0 ครั้ง
 9. ​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อม “กีฬาเรือยาวประเพณี”
  0 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์
  0 ครั้ง