รอบรั้วการศึกษา

สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 16:11 น. 21 ก.ย. 63   291 ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(21 กันยายน 2563) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนการประกวดคลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการแรงงานด้าวให้เป็นไปตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงาน ไม่มีปัญหาการเอาเปรียบแรงงานและการค้ามนุษย์ และส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง “ปฏิบัติอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ covid-19” และเรื่อง “แรงงานถูกกฎหมาย มั่นใจ ปลอดภัยไม่ค้ามนุษย์” โดยกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลงานเข้าประกวดมี 2 กลุ่ม เป็นแรงงานเพื่อนบ้านที่ทำงานในสถานประกอบการและขึ้นทะเบียนแรงงานกับหน่วยงานภาครัฐ

และประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 23 ผลงาน ได้รับรางวัล จำนวน 19 ผลงานส่วนอีกโครงการที่จัดประกวดคลิป คือ โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “ของดีบ้านฉัน” แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ทั้ง 3 ประเภท มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 127 ผลงาน ได้รับรางวัล จำนวน 36 ผลงาน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จึงจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธาน มีนายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า 100 คน

ภาพ/ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 16:11 น. 21 ก.ย. 63   291 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
เมื่อ: 12:42ข่าวสารบ้านเรา
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
เมื่อ: 09:50รายงานพิเศษ
​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
เมื่อ: 06:53รอบรั้วการศึกษา
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
เมื่อ: 05:48G-SPECIAL

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1483 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1226 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1105 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  924 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  816 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  780 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  691 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  665 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  543 ครั้ง
 10. จุรินทร์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  531 ครั้ง
 1. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 2. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 3. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 4. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 5. เริ่มเเล้ว “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2020” เทศกาลความสุข เอาใจผู้รักกาแฟ และเบเกอรี่ 22 – 25 ตุลาคมนี้
  0 ครั้ง
 6. ​แอร์เอเชีย เปิดบินเส้นทางใหม่หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ กระตุ้นการเดินทางรับปีใหม่
  0 ครั้ง
 7. ​อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าจัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest 2020” หวังยกระดับวงการศึกษาไทย
  0 ครั้ง
 8. Solo Surakarta
  0 ครั้ง
 9. ​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อม “กีฬาเรือยาวประเพณี”
  0 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์
  0 ครั้ง