รอบรั้วการศึกษา

กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education” พร้อมเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา ​

เมื่อ: 12:20 น. 19 พ.ย. 63   1314 ครั้ง

กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education 2020” พร้อมเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา


(19 พ.ย 2563 ) ณ โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเป็นประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education 2020” พร้อมเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา

ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์อาคารวรพัฒน์นวสิกขาและ “Warraphat Learning Sphere” จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศ และใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจะเห็นได้จากห้องเรียนที่ใช้ฐานความคิดแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ กระบวนการและวิธีการที่ชัดเจน ตลอดจนถึงการใช้สื่อและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติฝึกฝน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้ จะเป็นการพัฒนาพลเมืองในอนาคตของเราให้สามารถรับมือกับโลกอนาคตได้เป็นอย่างดี

ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศชาติและโลก โดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่พลเมือง มีความจำเป็นจะต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชนในวันนี้ ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน ขอแสดงความรู้สึกชื่นชม ในความคิดสร้างสรรค์ และความพยายามนำนโยบายจากแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสร้าง “Warraphat Learning Sphere” ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความสนใจของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ในโลกการเรียนรู้หลากหลายด้าน ด้วยวิธีการเรียนที่ช่วยสร้างความสุข และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ในอนาคต รวมถึงการทำงานในอาชีพที่เหมาะสมและตรงกับความชอบ ความถนัดและสนใจของเด็กแต่ละคน

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในทุกระดับ เป็นภาคีการศึกษา ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการปลูกฝังความสนใจในการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นพลโลก ซึ่งการช่วยให้เด็ก ๆ ของเราเติบโตขึ้นไปเป็น คนที่ “เก่ง ดี มีสุข” เป็นภารกิจของพวกเราทุกคน ที่จำเป็นต้องเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่หวังไว้ร่วมกัน


 
เมื่อ: 12:20 น. 19 พ.ย. 63   1314 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

โรงเรียนวรพัฒน์ เข้าใจ ห่วงใยทุกท่าน เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ข่าวล่าสุด
เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
เมื่อ: 14:35เศรษฐกิจบ้านเรา
โรงพยาบาลสงขลา ประกาศกฎใหม่การเฝ้าไข้ผู้ป่วย บัตรหายปรับ 300 บาท
เมื่อ: 13:10ประชาสัมพันธ์
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
เมื่อ: 13:08ประชาสัมพันธ์
​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
เมื่อ: 13:05G-SPECIAL

 1. ​1 ธันวา เช้าที่มาพร้อมฝนและต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
  1097 ครั้ง
 2. ​2 ธ.ค.เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อยังคงมีประกาศเตือนภัย 2-4 ธ.ค.63
  663 ครั้ง
 3. ​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
  497 ครั้ง
 4. ​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
  383 ครั้ง
 5. สงขลา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11 อำเภอ ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
  284 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
  267 ครั้ง
 7. ​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  110 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายปกรณ์ อินทสระ
  103 ครั้ง
 9. เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
  101 ครั้ง
 10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
  79 ครั้ง
 1. เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 2. โรงพยาบาลสงขลา ประกาศกฎใหม่การเฝ้าไข้ผู้ป่วย บัตรหายปรับ 300 บาท
  0 ครั้ง
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายปกรณ์ อินทสระ
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11 อำเภอ ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
  0 ครั้ง
 7. ​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
  0 ครั้ง
 8. ​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
  0 ครั้ง
 9. ​2 ธ.ค.เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อยังคงมีประกาศเตือนภัย 2-4 ธ.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
  0 ครั้ง